Eksamensdatoer for efterår 2019

Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019 |Efterår 2018
Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017 |Efterår 2016
Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015 |Efterår 2014
Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013 |Efterår 2012
Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011 |Efterår 2010
Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Oktober 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
22. okt SU518
24. okt NAT509m(re)
NAT511m(re)
25. okt BMB826m
29. okt MM845m
30. okt MM845m


November 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
8. nov FY546m
11. nov BMB830m
13. nov BMB830m


December 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
9. dec BMB830m(re)Ny
18. decBB526
BMB202m
SU518


Januar 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. janBB836m
3. janBB836m
4. jan
5. jan
6. janBB540m
BB547m
KE521
KE826
FT502m
FY512m
FY803
MM802m
MM822m
ST817
DM548
DM861
SU501m
7. janBB540m
BB547m
FA504
FT502m
MM802m
MM822m
SU501m
SU502
FF503
8. janBB547m
KE504
FT502m
MM537
MM540
DM547
DM549
SU501m
SU504m
9. janBB537
FT502m
DM565
SU501m
10. jan MM802m
SU501m
SU511
SU810
11. jan
12. jan
13. janBB847m
BMB530
BMB538
BMB540
KE827
FY535
FY540m
FY817
MM552m
MM810m
DM847m
14. janBB847m
BMB541
FT503m
MM810m
DM847m
DS802
15. janBB847m
BMB509m
KE537
FT503m
ST521
DM847m
16. janBB525
BB847m
BMB509m
FA506
FT503m
DM557m
17. jan BMB509m
BMB803m
FT503m
DM557m
18. jan
19. jan
20. jan BMB504
BMB532
KE801
FY828m
FY532m
FY543m
MM544m
MM551
MM835m
DM557m
DM571m
21. jan BMB837
FY532m
FY543m
FA807m
MM544m
MM555
DM557m
MM835m
DM571m
SU803
22. jan FY546
FA807m
FT500
DM557m
DM571m
DS800
23. janBB544
DM557m
DM571m
DM854m
NAT808m
24. janBB531
BMB511
DM854m
SU516
SU503
25. jan
26. jan
27. jan BMB533
KE507m
KE533m
KE805m
KE820m
FY544m
FY829m
MM851m
DM551m
28. jan KE507m
KE805m
FY829m
DM551m
DM840m
SU802
SU519
29. jan KE525m
FA806m
FT501
DM551m
DM857
DM536
DM550
DM840m
DS801
30. jan FA505
MM531m
MM547m
MM831m
DM551m
DS810m
31. janBB512
BB807
FA802
BMB512
KE508m
KE538
KE539m
FY541m
MM547m
DM551m
DM874
DM875
DS810m
DS811m
NAT809m


Februar 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
24. febBB540m(re)
BB547m(re)
BB836m(re)
BMB509m(re)
BMB803m(re)
BMB826m(re)
FT503m(re)
FY544m(re)
KE508m(re)
KE539m(re)
FA502(re)
FY546m
DM565(re)
DM854m(re)
DM819m(re)
SU501m(re)
SU518(re)
NAT809m(re)


Marts 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
2. marBB525(re)
BB544(re)
BB847m(re)
BMB504(re)
BMB532(re)
BMB538(re)
BMB541(re)
FA807m(re)
FT501(re)
FY512m(re)
FY535(re)
FY817(re)
KE504(re)
DM547(re)
DM549(re)
DM557m(re)
DM571m(re)
DM847m(re)
DS802(re)
MM537(re)
MM540(re)
MM544m(re)
MM552m(re)
MM810m(re)
MM835m(re)
ST521(re)
ST817(re)
SU502(re)
SU803(re)
9. marBB531(re)
BB807(re)
FA802(re)
BMB511(re)
BMB533(re)
FA505(re)
FT502m(re)
FY532m(re)
FY540m(re)
FY543m(re)
FY803(re)
KE507m(re)
KE521(re)
KE533m(re)
KE805m(re)
KE820m(re)
KE827(re)
DM551m(re)
DM840m(re)
DS800(re)
MM822m(re)
MM851m(re)
SU517
SU516(re)
SU802(re)
FF503(re)
NAT808m(re)
16. marBB537(re)
BMB530(re)
FA506(re)
FA806m(re)
FT500(re)
KE525m(re)
KE801(re)
MM531m(re)
MM547m(re)
MM831m(re)
SU504m(re)
23. marBB512(re)
BB526(re)
BMB512(re)
BMB540(re)
BMB837(re)
FA504(re)
FY541m(re)
FY828m(re)
FY829m(re)
KE537(re)
KE538(re)
KE826(re)
FY546(re)
DM536(re)
DM548(re)
DM550(re)
DM857(re)
DM861m(re)
DS801(re)
DS810m(re)
DS811m(re)
MM551m(re)
MM555(re)
MM802m(re)
MM845m(re)
MM546(re)
MM834(re)
DM875(re)
SU511(re)
SU810(re)


Der tages forbehold for trykfejl.

"Ny" eksamensdato er opdateret inden for de sidste 14 dage: |BMB830m(re)Ny|

SU503
Ekstraordinær reeksamen afholdes i januar.
SU517
Ekstraordinær reeksamen - datoen er midlertidig og kan blive rykket til en mandag i februar/marts, hvor reeksamener for E19 afholdes.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver slået op på Blackboard under Course Information på det aktuelle kursus og på opslagstavlen ved det institut som afholder eksamen.

Se også:

Praktisk info om eksamen