Eksamensdatoer for forår 2019

Forår 2019 |Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017
Forår 2017 |Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015
Forår 2015 |Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013
Forår 2013 |Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011
Forår 2011 |Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009
Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
22. mar FY528
KE520m
KE816m
27. mar FY523m
29. mar FY523m
FY527


April 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
3. apr DM546m
4. apr DM546m
5. apr DM546m
9. apr SU517
10. aprBB840
12. aprBB840m
26. apr MM843m


Maj 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
27. maj SU517
29. maj FA503


Juni 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. jun
2. jun
3. jun KE825m
4. junBB837m
BMB836m
BMB536
KE505
KE825m
FY524m
FY811m
DM868
DM870
DM566
DM865m
MM549
5. jun
6. junBB837m
ST522m
ST816m
DM555
MM836m
MM525m
MM102m
7. junBB837m
KE528
FY534
FY825
ST522m
ST803m
MM525m
ST816m
SU519
8. jun
9. jun
10. jun
11. junBB525
BMB835
BMB531
KE830m
FA501
MM548m
MM543m
MM533
DM860m
SU503
NAT805m
12. jun BMB836m
KE823m
KE526m
MM543m
MM548m
DM564
DM860m
NAT805m
13. jun BMB508
BMB809
FY528(re)
KE526m
MM548m
MM543m
MM104m
14. junBB509
BMB836m
BMB839
KE504
FY823m
MM548m
MM543m
FF501m
15. jun
16. jun
17. junBB507
BMB510m
BMB834m
KE522m
FY531m
DM510m
DM846m
FF501m
18. jun BMB510m
BMB834m
FY531m
DM869m
DM510m
MM850m
DM553m
FF501m
19. jun BMB510m
FY531m
DM510m
DM553m
FF501m
20. jun BMB510m
KE814
KE518
KE812m
DM510m
DM553m
FF501m
MM105m
21. junBB511
BB524
BMB510m
BMB833m
KE812m
DM510m
DM553m
DM507
FF501m
22. jun
23. jun
24. jun BMB833m
FY816m
FA503m
MM539m
25. jun BMB539
FA503m
MM539m
NAT510m
26. jun KE508m
FA503m
MM550m
MM539m
27. junBB825m
KE828m
KE508m
FY522m
KE529m
FA503m
DM552
MM550m
DM873m
MM539m
28. junBB528
BB825m
BMB507
BMB825m
BMB528
KE828m
KE530m
KE535
FY530m
FY807m
KE529m
FY812m
FA503m
MM550m
ST811m
DM873m
MM539m
DM552
ST514m
29. jun
30. jun


August 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. augBB824m(re)
BMB834m(re)
BMB836m(re)
BMB539(re)
BMB528(re)
BMB541(re)
BMB538(re)
FY807m(re)
KE816m(re)
FY524m(re)
FY812m(re)
KE814(re)
KE518(re)
KE530m(re)
KE528(re)
FA503m(re)
FY811m(re)
KE520m(re)
MM550m(re)
MM549(re)
MM533(re)
MM551(re)
MM555(re)
MM559m(re)
MM843m(re)
ST514m(re)
ST811m(re)
NAT510m(re)
8. aug BMB536(re)
FY530m(re)
ST803m(re)
9. augBB537(re)
SU519(re)
10. aug
11. aug
12. augBB525(re)
BB507(re)
BB509(re)
MM537(re)
DM549(re)
DM547(re)
MM540(re)
13. aug BMB510m(re)
BMB835(re)
14. aug KE522m(re)
KE504(re)
15. augBB825m(re)
BB511(re)
BB528(re)
BMB825m(re)
KE825m(re)
KE812m(re)
FY823m(re)
FY825(re)
KE508m(re)
FA501(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
16. aug BMB531(re)
DM550m(re)
17. aug
18. aug
19. augBB524(re)
MM536m
20. aug DM553m(re)
DM865m(re)
MM850m(re)
DM546m(re)
DM870(re)
DM873m(re)
DM510m(re)
DM869m(re)
DM868(re)
DM552(re)
DM564(re)
DM566(re)
DM846m(re)
DM871m(re)
DM872(re)
DM860m(re)
21. aug BMB507(re)
DM552(re)
22. augBB511(re)
KE535(re)
FY534(re)
FY527(re)
FY531m(re)
KE505(re)
SU503(re)
23. aug
24. aug
25. aug
26. aug KE538(re)
FY530m(re)
27. aug FY523(re)
FY528(re)
28. aug BMB508(re)
BMB839(re)
BMB809(re)
MM539m(re)
29. aug MM525m(re)
DM507m(re)
ST816m(re)
DM505m(re)
ST522m(re)
30. augBB507m(re)
BB837m(re)
BMB833m(re)
KE526m(re)
FY816m(re)
KE529m(re)
FY522m(re)
KE828m(re)
KE823m(re)
KE830m(re)
ST523(re)
ST813(re)
MM512(re)
MM842(re)
MM836m(re)
SU517(re)
NAT511m(re)
NAT805m(re)
NAT509m(re)
FF503(re)
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.

Eksamensdatoer for kurser i rødt er blevet opdateret indenfor de sidste 14 dage: |BMB836m| FY825| BMB836m| BMB836m| FY522m| DM505m(re)|

FA503
E-test forud for den mundtlige eksamen i slutningen af juni.
DM555
Det sidste mulige eksamensforsøg i DM555 jfr. overgangsordningen.
KE538(re)
Ekstraordinær reeksamen
FY530m(re)
2. og 3. eksamensforsøg afholdes hhv. i starten og slutningen af august.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver slået op på Blackboard under Course Information på det aktuelle kursus og på opslagstavlen ved det institut som afholder eksamen.

Se også:

Praktisk info om eksamen