DM535: Diskrete metoder til datalogi (5 ECTS)

STADS: 15010901

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Lene Monrad Favrholdt, Lektor, Ph.d.
Tlf.: 6550 2341 Email: lenem@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Tirsdag 16-18 U1 37-38
Fælles I Tirsdag 14-16 U55 39-41,43-48
Fælles I Onsdag 14-16 U45 36
H1 TE Onsdag 12-14 U17 37-41,43-49
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. Undervises fælles med DM547 Diskret Matematik, MM537 Introduktion til matematiske metoder og DM549 Diskrete metoder til datalogi (10 ECTS)

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Kurset kan ikke følges hvis DM549 er bestået, eller hvis DM549 indgår obligatorisk i din studieordning.

Kursusintroduktion
Kurset skal formidle basale teknikker i at arbejde med matematiske begreber der er vigtige inden for datalogi. Dette er nødvendigt for mange efterfølgende kurser i datalogi.

Kompetencer
Analytiske kompetencer

Forventet læringsudbytte
Efter kurset forventes den studerende at kunne:

Emneoversigt
Litteratur


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
  1. Obligatorisk opgaver. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse (15015112).
  2. Skriftlig eksamen efter 7-trinsskalaen med ekstern censur, 5 ECTS (15015102)

Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 16. January 2015
Reeksamen finder sted den 28. February 2015

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 26 timer
Træningsfase: 26 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 26 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 17 timer

Nogle af studiefasetimerne bruges til opgave-vejledning.

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. Sep 2013.