DM547: Diskret matematik (5 ECTS)

STADS: 15014901

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Lene Monrad Favrholdt, Lektor, Ph.d.
Tlf.: 6550 2341 Email: lenem@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 08-10 U55 37-38,40
Fælles I Tirsdag 10-12 U55 36-41,43-47
Fælles I Fredag 10-12 U55 36,44
T1 TE Mandag 10-12 U142 37
T1 TE Mandag 10-12 U42 38
T1 TE Mandag 10-12 U74 39
T1 TE Mandag 10-12 U152 40,44
T1 TE Mandag 10-12 U20 41
T1 TE Mandag 10-12 U9 43
T1 TE Mandag 10-12 U153 45
T1 TE Mandag 10-12 T8 46-47
T1 TE Fredag 08-10 U151 37-39,41,45,48
T2 TE Tirsdag 08-10 U153 37-41
T2 TE Tirsdag 08-10 U131 43-47
T2 TE Fredag 10-12 U51 37,45
T2 TE Fredag 10-12 U155 38-39
T2 TE Fredag 10-12 U24 41
T2 TE Fredag 10-12 U154 48
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. Fælles undervisning med DM549 Diskrete metoder til datalogi og MM537 Introduktion til matematiske metoder.

Indgangskrav:
Kurset kan ikke følges af studerende der har enten fulgt eller bestået MM537.

Faglige forudsætninger:
Studerende, der følger kurset, forventes at have A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse.

Formål
Kurset skal formidle basale teknikker i at arbejde med matematiske begreber. Formålet er at styrke den studerendes logiske og analytiske tilgang til problemløsning.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

Indhold
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

Litteratur
Der er i øjeblikket ikke angivet nogle materialer for kurset.

Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
  1. Obligatoriske opgaver. Intern bedømmelse ved underviser, bestået/ikke-bestået (0 ECTS, 15014912). Alle hjælpemidler tilladt.
  2. Skriftlig eksamen. Bedømmes ved ekstern censur efter 7-trinsskalaen (5 ECTS, 15014902). Alle hjælpemidler bortset fra internet tilladt.
Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 17. January 2018
Reeksamen finder sted den 16. April 2018

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 24 timer
Træningsfase: 24 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 24 timer

Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform
Aktiviteter i studiefasen:Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.

Bemærkninger
Det samlæses med Diskrete Metoder til Datalogi.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. Sep 2016.