DM549: Diskrete Metoder til Datalogi (10 ECTS)

STADS: 15015101

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Lene Monrad Favrholdt, Lektor, Ph.d.
Tlf.: 6550 2341 Email: lenem@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 08-10 U55 37-38,40
Fælles I Mandag 08-10 U20 45
Fælles I Tirsdag 10-12 U143 34 Spørgetime DM549 reeksamen
Fælles I Tirsdag 10-12 U55 36-41,43-47
Fælles I Fredag 10-12 U55 36,44
Fælles I Fredag 10-12 U140 43
Fælles I Fredag 10-12 U20 46-50
H7 TE Onsdag 12-14 U155 37-41,43-51
H7 TE Torsdag 12-14 U146 37
H7 TE Fredag 08-10 U142 38-39,41,44-48
H7 TE Fredag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 14 38,40,47 SF H7 DM549
H7 TE Fredag 12-14 *Odense Lokalitet aftales 14 43,49 SF H7 DM549
H7 TE Fredag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 14 45 SF H7 DM549
H8 TE Tirsdag 12-14 U142 37-41,43-51
H8 TE Onsdag 14-16 *Odense Lokalitet aftales 14 38,45,47,49 SF H8 DM549
H8 TE Onsdag 16-18 *Odense Lokalitet aftales 14 43 SF H8 DM549
H8 TE Torsdag 08-10 U146 37-39,41,44-48
H8 TE Torsdag 08-10 *Odense Lokalitet aftales 14 40 SF H8 DM549
H9 TE Mandag 14-16 U142 37-39,41,44-48
H9 TE Onsdag 08-10 *Odense Lokalitet aftales 8 38,40,43,49 SF H9 DM549
H9 TE Onsdag 10-12 *Odense Lokalitet aftales 8 45,47 SF H9 DM549
H9 TE Torsdag 10-12 U155 37-41,43-50
H9 TE Torsdag 10-12 U161 51
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. Fælles undervisning med DM547 Diskret matematik og MM537 Introduktion til matematiske metoder.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Studerende, der følger kurset, forventes at have A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse.

Formål
Kurset skal formidle basale teknikker i at arbejde med matematiske begreber, der er vigtige inden for datalogi. Dette er en væsentlig forudsætning for at kunne beskrive, analysere og løse datalogiske problemstillinger.

Kurset giver fagligt grundlag for alle datalogikurser fra uddannelsens andet semester.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at: Indhold
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: Litteratur


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen.

Eksamen- og censurform:
  1. Obligatoriske opgaver, bedømmes ved intern censur, bestået/ikke bestået. 0 ECTS (15015112)
  2. Skriftlig eksamen efter 7-trinsskalaen, bedømmes ved ekstern censur. Alle hjælpemidler tilladt, bortset fra internet. 10 ECTS (15015102)
Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 17. January 2018
Reeksamen finder sted den 16. April 2018

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 42 timer
Træningsfase: 42 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 42 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 20 timer
Undervisningsform
Aktiviteter i studiefasen:

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. Sep 2016.