FY508: Fysik af kondenserede stoffer (10 ECTS)

STADS: 07009301

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Sven Tougaard, Professor MSO, dr.scient., ph.d.
Tlf.: 6550 3530 Email: svt@sdu.dk

Yderligere undervisere
John Hjort Ipsen, Lektor, Ph.D.
Tlf.: 6550 2560 Email: ipsen@memphys.sdu.dk
Carsten Svaneborg, Lektor, Ph.D.
Tlf.: 6550 8614 Email: zqex@sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 12-14 U23A 36,38-41,43-48,51
Fælles I Mandag 08-10 U14 50
Fælles I Tirsdag 10-12 U142 36,43,50-51
Fælles I Tirsdag 12-14 U56 37
Fælles I Tirsdag 10-12 U73 38
Fælles I Tirsdag 10-12 U64 41
Fælles I Tirsdag 10-12 U57 45-46
Fælles I Tirsdag 10-12 U1 48
Fælles I Tirsdag 08-10 U70 49
Fælles I Torsdag 08-10 U142 36-41,44-50
Fælles I Torsdag 08-10 U14 43
Fælles I Fredag 10-12 U142 36
H1 TE Tirsdag 12-14 U56 38-40,43,45,50
H1 TE Tirsdag 12-14 U64 41
H1 TE Tirsdag 10-12 U57 44
H1 TE Tirsdag 12-14 U57 46
H1 TE Tirsdag 10-12 U24 47
H1 TE Tirsdag 12-14 U1 48
H1 TE Tirsdag 10-12 U74 49
H1 TE Onsdag 08-10 U23A 37,51
H1 TE Torsdag 08-10 U142 51
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Ingen.

Faglige forudsætninger:
Studerende, der følger kurset, forventes at:

Formål
Kurset giver en indføring i fysikken af kondenserede faser, inklusive krystallinske og amorfe stoffer samt bløde materialer som polymerer og flydende krystaller. Kurset indfører de vigtigste teoretiske begreber og eksperimentelle metoder som benyttes til at beskrive og måle mekaniske, dynamiske og termodynamiske egenskaber af stofferne. Desuden sættes disse egenskaber i relation til stoffernes funktionelle egenskaber. Kurset giver grundlag for videregående studier i materialers fysik, biofysik samt nano-teknologi.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne FY503, FY504, Fy521, FY522, FY523, FY524 og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne i statistisk mekanik FY802 og skrivning af bachelor projekt og speciale i kondenserede stoffers fysik senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at: Indhold
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: Litteratur


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen.

Eksamen- og censurform:
  1. Mundtlig eksamen. Ekstern censur med karakter efter 7-trinsskalaen. (10 ECTS). (07009302).

Reeksamen i samme eksamensperiode eller i umiddelbar forlængelse heraf. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 60 timer
Træningsfase: 40 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 40 timer

Aktiviteter i studiefasen

Undervisningsform
Aktiviteter i studiefasen:

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. september 2016 til 31. august 2018.