FY820: Computermodeller i statistisk fysik (5 ECTS)

STADS: 07012601

Niveau
Kandidatkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i forårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Paolo Sibani, Lektor, dr.scient.
Tlf.: 6550 3525 Email: paolo.sibani@sdu.dk

Yderligere undervisere
Carsten Svaneborg, Lektor, Ph.D.
Tlf.: 6550 8614 Email: zqex@sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 14-16 U143 8-9
Fælles I Mandag 12-14 U44 10
Fælles I Mandag 14-16 U44 11-14,17
Fælles I Mandag 08-10 U142 18
Fælles I Mandag 14-16 U142 19-20
Fælles I Onsdag 08-10 U44 16
H1 TE Tirsdag 12-14 U143 9
H1 TE Torsdag 10-12 U17 8
H1 TE Torsdag 08-10 U143 10
H1 TE Torsdag 10-12 U143 11-14
H1 TE Torsdag 14-16 U142 16
H1 TE Torsdag 12-14 U44 17,20
H1 TE Torsdag 09-11 U44 18
H1 TE Torsdag 14-16 U44 19
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Indgangskrav:
Bestået bachelorgrad i fysik.

Faglige forudsætninger:
Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til statistisk fysik.


Formål
Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at bruge avancerede beregningsmetoder, hvilket er vigtigt i forhold til både modellering af fysiske problemer og løsning af praktiske ingeniørmæssige opgaver.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne FY509 og FY802, og giver et fagligt grundlag for specialeemner inden for statistisk fysik af komplekse systemer.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til modellering.
 • Give færdigheder i computerprogrammering.
 • Give viden om visse komplekse fænomener.
 


Målbeskrivelse
For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Anvende og modificere andres computerkoder og skrive egne koder.
 • Statistisk behandle data til at teste modelhypoteser.
 • Visualisere data.
 


Indhold
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Kinetiske Monte Carlo metoder.
 • Molekylære dynamiske metoder.
Litteratur
 • Noter, der lægges ud på Blackboard.


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
 1. Mundtlig eksamen på baggrund af indleveret rapport. (5 ECTS). Karakter efter 7 trinsskala, intern censur. (07012602).
Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 18 timer
Træningsfase: 18 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 18 timer
 - Laboratorieøvelser: 14 timer

Aktiviteter i studiefasen
 • Projektarbejde 30. De studerende arbejder i små grupper. Den endelige rapport beskriver resultaterne af deres arbejde.
 • Rapportskrivning 6. Der gives feed-back og vejledning under rapportskrivning.
 
Undervisningsform
Introfasen består af forelæsninger. Her gives en introduktion til kursets to hovedemner, Monte Carlo og MD teknikker og til de fysiske problemstillinger der skal behandles  med disse i i træaenings- og studiefasen.

I træningsfasen arbejder de studerende i småaa grupper med kodning og anvendelse af software og modtager feedback påaa deres fremskridt.

I studiefasen forventes de studerende at arbejde videre på træningsfasens opgaver og samle resultaterne til to mindre rapporter, som danner grundlaget for den mundtlige eksamen.
 


Sprog
Dette kursus undervises på dansk.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Denne kursusbeskrivelse var gyldig fra 1. februar 2017 til 31. januar 2019.