MM537: Introduktion til Matematiske Metoder (5 ECTS)

STADS: 13011901

Niveau
Bachelorkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.

Ansvarlige undervisere
Lene Monrad Favrholdt, Lektor, Ph.d.
Tlf.: 6550 2341 Email: lenem@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 08-10 U55 37-38,40
Fælles I Tirsdag 10-12 U55 36-41,43-47
Fælles I Fredag 10-12 U55 36,44
H16 TE Mandag 11-12 *Odense Lokalitet aftales 14 38,45,49 SF H16 MM537
H16 TE Tirsdag 12-14 U146 37
H16 TE Tirsdag 12-14 U155 38
H16 TE Tirsdag 12-14 U14 39,41,45
H16 TE Tirsdag 09-10 *Odense Lokalitet aftales 14 40,43 SF H16 MM537
H16 TE Onsdag 09-10 *Odense Lokalitet aftales 14 47 SF H16 MM537
H16 TE Torsdag 10-12 U7 37,43,46,48
H16 TE Torsdag 10-12 U176 38,45
H16 TE Torsdag 10-12 U93 39
H16 TE Torsdag 10-12 U145 40
H16 TE Torsdag 10-12 U168 41
H16 TE Torsdag 10-12 U21 44,47
H17 TE Mandag 11-12 *Odense Lokalitet aftales 9 38,49 SF H17 MM537
H17 TE Mandag 12-13 *Odense Lokalitet aftales 9 40,45 SF H17 MM537
H17 TE Mandag 09-10 *Odense Lokalitet aftales 9 43 SF H17 MM537
H17 TE Onsdag 12-14 U7 37,43
H17 TE Onsdag 12-14 U60 38-40
H17 TE Onsdag 12-14 U26A 41
H17 TE Onsdag 12-14 U183 44
H17 TE Onsdag 12-14 U29A 45-47
H17 TE Onsdag 09-10 *Odense Lokalitet aftales 9 47 SF H17 MM537
H17 TE Onsdag 12-14 U27 48
H17 TE Fredag 12-14 U44 37
H17 TE Fredag 12-14 U174 38
H17 TE Fredag 12-14 U156 39
H17 TE Fredag 12-14 U173 41,45
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. Fælles undervisning med DM549 Diskrete metoder til datalogi og DM547 Diskret matematik

Indgangskrav:
Ingen.

Faglige forudsætninger:
Studerende, der følger kurset, forventes at have A-niveau i matematik fra en gymnasial uddannelse.

Formål
Kurset giver et fundament for det videre studie i matematik idet de studerende bl.a. lærer om logik og herunder, hvordan man ræsonnerer i matematik. Derudover bliver de introduceret for andre fundamentale begreber, som mængder, relationer og funktioner, som er grundlæggende i matematikken.

Kurset danner grundlag for samtlige efterfølgende kurser på Bachelorgraden i matematik og anvendt matematik idet de studerende her lærer de grundlæggende metoder i matematik. Kurset spiller endvidere sammen med kurserne MM536 Calculus i matematik idet, de studerende lærer om de underliggende mængdeteoretiske definitioner af begreber anvendt i analysen, samt kurset MM5xx Algebra 1, da de fx lærer om ækvivalensrelationer, som er et vigtigt begreb i algebraen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:Målbeskrivelse
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at give viden om grundlæggende matematiske begreber og emner, at give kompetence til at opstille, gennemføre og fremstille matematiske ræsonnementer samt at give færdigheder i at

Indhold
Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

Litteratur


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
  1. Obligatoriske opgaver. Intern bedømmelse, bestået/ikke-bestået. 0 ECTS (13011912)
  2. Skriftlig eksamen. Alle hjælpemidler tilladt, bortset fra internet. Ekstern censur efter 7-trinsskalaen. 5 ECTS (13011902)
Eksamensdato
Den ordinære eksamen finder sted den 17. January 2018
Reeksamen finder sted den 16. April 2018

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Introfase: 24 timer
Træningsfase: 24 timer, heraf:
 - Eksaminatorie: 24 timer

Aktiviteter i studiefasen Studiefase: 10 timer
Undervisningsform
Aktiviteter i studiefasen: De studerende arbejder i deres studiegrupper med at lære grundlæggende begreber og teknikker fra kurset.

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. Sep 2016.