DM815: Programmering af computerspil III: Fysik (5 ECTS)

STADS: 15005501

Niveau
Kandidatkursus

Undervisningsperiode
Kurset er placeret i efterårssemesteret.
Kurset udbydes efter behov.

Ansvarlige undervisere
Rolf Fagerberg, Professor, Ph.d.
Tlf.: 6550 2382 Email: rolf@imada.sdu.dk

Skemaoplysninger
Hold Type Dag Tidsrum Lokale Uger Kommentar
Fælles I Mandag 14-16 IMADA Seminarrum 15-22
Fælles I Torsdag 12-14 IMADA Seminarrum 15-22
Vis hele skemaet
Vis personligt skema for dette kursus.

Kommentar:
Ubegrænset deltagerantal. 4. kvartal.

Indgangskrav:
Ingen

Faglige forudsætninger:
Stoffet fra DM507 Algoritmer og datastrukturer og fra MM501 Calculus I skal være kendt. Kendskab til stoffet fra MM505 Lineær algebra, MM518 Numerisk analyse A og DM809 Programmering af computerspil I: Grafik vil være en fordel.

Kursusintroduktion
At give deltagerne indsigt i de matematiske, fysiske og datalogiske principper som ligger bag fysiksimulering og collision detection i computerspil.

Forventet læringsudbytte
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
Forklare de i kurset gennemgåede teknikker i et klart og præcist sprog.
Implementere de i kurset gennemgåede teknikker i eksempelprogrammer.
Beskrive implementationsarbejdet i et præcist sprog og på en struktureret facon.

Emneoversigt
Lineær og angulær kraft og momentum, rigide legemers bevægelse, deformerbare legemers bevægelse, collision detection (herunder intersection tests, bounding volumes, hierarkier af bounding volumes, spatial opdeling og collision culling) og collision response.

Litteratur
    Meddeles ved kursets start.


Kursets hjemmeside
Dette kursus benytter e-learn (blackboard).

Forudsætningsprøver
Ingen

Eksamen- og censurform:
Mundtlig eksamen, 7-skala og ekstern censur
Projektopgave, bestået/ikke bestået, Intern censur ved underviser

Vejledende timetal
På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Forelæsninger 28 timer
Aktiviteter i studiefasen

Sprog
Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på Engelsk ved deltagelse af internationale studerende.

Kursustilmelding
Se tilmeldingsfrister.

Pris for åben uddannelse
Se priser for enkeltkurser.

Dette er den nyeste version af en kursusbeskrivelse, som trådte i kraft den 1. feb 2009.