Overgangsordninger for alle kurser

Listen herunder viser overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Bemærk: Der er standardmerit mellem gamle og nye udgaver af kurser med samme titel og samme kursuskode (eks. KE5XX),
medmindre andet er nævnt under det enkelte kursus' overgangsordning.


Intern kursuskode (fx BB525):

Gammelt kursus Sidste afvikling Eksamen 1. Reeksamen 2. Reeksamen Nyt kursus Første afvikling
BAKE500, BAKE501 og BAKE502 F22 BAKE500, BAKE501 og BAKE502 F23
Videnskabeligt pitch tilføjet under eksamen a) via uddybende information.
Studerende der har aflagt forsøg på gamle koder, færdiggør kurset på gamle koder.
Identiske udtryk - forsøg aflagt på gamle koder tæller med i ny version.
Studerende der ikke har færdiggjort deres BA-projekt på gamle koder inden den 1. juni 2023 flyttes til ny kode og prøveform.

BAKE500: Bachelorprojekt i kemi (10 ECTS) N530055101 -> N530060101
Eksamenselement a) N530055102 -> N530060102
BAKE501: Bachelorprojekt i kemi (15 ECTS) N530056101 -> N530059101
Eksamenselement a) N530056102 -> N530059102
BAKE502: Bachelorprojekt i kemi (20 ECTS) N530057101 -> N530058101
Eksamenselement a) -> N530057102 -> N530058102

BB04 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 BB516 Efterår 2006, Forår 2007 (3. kvartal)
BB10 og BB04 bliver til et kursus

BB06 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BB520, BB807 Efterår 2007 (1. kvartal)
BB06 deles i en bachelor- og kandidatdel

BB08 Efterår 2004, Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 BB501 Efterår 2005
Ingen kommentar angivet.

BB09 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 NAT503 Forår 2008 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB10 Forår 2005, Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 BB516, BB517 Efterår 2006, Forår 2007 (3. kvartal)
BB10 og BB04 bliver til et kursus

BB14 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BB510, BB512 Efterår 2007
Populationsdelen skilles fra økologi

BB15 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BB808 Forår 2009 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB16 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BB511 Forår 2007
BB16 og BB17 bliver til et kursus

BB17 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BB511 Forår 2007, Forår 2008 (4. kvartal)
BB16 og BB17 bliver til et kursus

BB19 Efterår 2004 Januar 2004 Juni 2005 Januar 2006 Valgfrit
Udgår

BB24 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BB815 Efterår 2008 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB42A Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BB809 Efterår 2008 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB45 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 BB804 Forår 2009 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB501 31/8-2010 BB501 1/9-2010
Kurset BB501 i perioden 1/9-2009 - 31/8-2010 er pr. 1/9-2010 ændret.
Omgængere, som har bestået begge opgaver (hver 1 ECTS) fritages for e-test (2 ECTS) (gl. opgaver er identisk med e-test).

BB501 31/8-2011 BB501 1/9-2011
Har en studerende bestået hele BB501 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-2011.

BB501 BB508
Standardmerit for studerende, der optaget på farmaceutuddannelsen

BB501 E2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2012 Dele af FF503 E2012
Har man bestået alle dele af KE501, BMB og BB501 (i alt 25 ECTS) kan man få merit for enten FF503 (20 ECTS) eller FF504 (12 ECTS) afhængig af studieretning. 
Har man aldrig fulgt BB501, skal man følge undervisningen i FF503 og lave e-test i dette kursus, og så ansøge studienævnet om at gå til en særligt tilrettelagt eksamen i BB501.
Har man derimod fulgt undervisningen i BB501, men ikke har bestået e-test, så skal man lave e-test i FF503 og deltage i reeksamen i BB501 i januar 2013.
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

BB502 Forår 2012 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 Dele af BB525 Efterår 2012
Merit: har man bestået hele BB502 fritages man for rapporten, 2 ECTS, i BB525 (0410012). De resterende 3 ECTS fra BB502 kan indgå som valgfrit på uddannelsen

BB503 Forår 2011 Marts 2011 Marts 2011 Januar 2012
Kurset nedlægges.

BB504 Efterår 2011 Oktober 2011 Januar 2012 Juni 2012 BB527 Efterår 2012
Kurset nedlægges. Har studerende tidligere bestået BB504 kan dette meritoverføres til BB527.

BB505 Forår 2011 Marts 2011 Marts 2011 Individuel studieaktivitet
Kurset nedlægges. Tilvalgsstuderende i Økologi og fysiologi på studieordninger fra 2009 og før, kan erstatte kurset med en individuel studieaktivitet.

BB506 Forår 2016 BB506 Forår 2017
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset skal følge den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve. Bestået BB506 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BB506 i ny version

BB507 31/8-2011 BB507 1/9-2011
Har en studerende bestået hele BB507 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-2011.
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

BB507 Forår 2016 BB507 Forår 2017
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve a+b i ny version af kurset.
Bestået BB507 kan meritoverføres til BB507 i ny version.

BB507 Forår 2017 BB507 forår 2018
Bestået BB507 i tidligere version kan meritoverføres til BB507 i ny version.
Bestået forudsætningsprøve a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i ny version.
Bestået forudsætningsprøve b) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i ny version.
Studerende der har bestået forudsætningsprøve a) og b) i tidligere version af kurset skal ligeledes bestå forudsætningsprøve c) i ny version af kurset.

BB508 Efteråret 2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 Dele af FF503 Efteråret 2012
Mangler man at består de obl. øvelser på 2 ECTS (04008112) kan man tage obligatoriske opgaver i plantebiologi 2. kvartal, 2,5 ECTS i kurset KE527 (10006712).
Mangler man at bestå de andre dele af BB508 skal man kontakte studievejlederne på Naturvidenskab.
Studiestartsopgave:Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

BB509 31/1-2012 BB509 1/2-2012
Kurset BB509 i perioden 1/2-2008 - 31/1-2012 vil pr. 1/2-2012 blive ændret. Identisk udtryk af evalueringsdelene. Øvelsesrapporten (04003412) i den tidligere udgave af kurset er meritgivende for den nye øvelsesrapport (04009212) på 2,5 ECTS. Omgængere tilmeldes den nye eksamen (04009202).

BB509 Forår 2012 BB509 Forår 2013
Bestået eksamen a) (04009212) kan meritoverføres til eksamen a) (04010312) i ny version.Bestået BB509 kan meritoverføres til ny version af BB509.

BB509 Forår 2012 BB509 Forår 2013
Bestået BB509 i tidligere version kan meritoverføres til BB509 i ny version.

BB509 BB509 Forår 2017
Beståede rapporter i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen b) samt forudsætningsprøven i ny version af kurset.
Bestået skriftlig eksamen i tidligere version af kurset kan meritoverføres til skriftlig eksamen i ny version af kurset.
Bestået BB509 i tidligere version kan meritoverføres til BB509, ny version.

BB509 Forår 2017 BB509 Forår 2018
Bestået BB509 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BB509 i ny version af kurset.
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset.
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset (04017512 til 04018312).
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen b) i ny version af kurset (04017502 til 04018302).

BB510 Efterår 2010 Januar 2011 Juni 2011 Januar 2012 BB510 Efterår 2011
Kurset opnormeres fra 10 ECTS til 15 ECTS. Identisk udtryk. Studerende på studieordninger fra 2008 og ældre har mulighed for at aflægge eksamen i den gamle udgave: øvelser (5 ECTS) + eksamen (5 ECTS).

BB510 BB510 Efterår 2012
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset (04001102) skal fortsat til eksamen i denne version af kurset.

BB510 Efterår 2011 BB510 Efterår 2013
Bestået BB510 i tidligere version kan meritoverføres til BB510 i ny version.

BB510 Efterår 2018 BB547,BB548 Efterår 2019, Forår 2020
Eventuelle omgængere på BB510 kan følge undervisning i BB547 og gå til eksamen på gammel kode

BB511 Forår 2013 BB511 Forår 2014
Bestået BB511 i tidligere version kan meritoverføres til BB511 i ny version.

BB511 Forår 2016 BB511 Forår 2017
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen a) i ny version af kurset.
Bestået BB511 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BB511, ny version.

BB511 Forår 2018 BB511 Forår 2019
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset.
Bestået BB511 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BB511, ny version.
Omgængere der har bestået eksamenselement a) (04017212) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b) går tll eksamen på gammel kode 04017202 på 10 ECTS.
Omgængere der har bestået eksamenselement b) (04017202) på 10 ECTS og mangler eksamenselement a) går tll eksamen på gammel kode 04017212 på 10 ECTS.
Omgængere som ikke har bestået eksamenselement a) eller b) går op på nye koder. 

BB513 Efterår 2011 November 2011 Marts 2012 BB832 Efterår 2011
Kurset udbydes i kandidatudgave.

BB514 Forår 2011 Marts 2011 Marts 2011 Individuel studieaktivitet
Kurset nedlægges. Tilvalgsstuderende i Økologi og fysiologi på studieordninger fra 2009 og før, kan erstatte kurset med en individuel studieaktivitet.

BB515 Efterår 2014 BB515 Efterår 2015
Bestået tidligere version af kurset (04013302) kan meritoverføres til ny version af kurset (04015402+04015412)

BB516 BB531 E2013
Har man bestået felt- og laboratorieøvelserne på BB516 (04001612) skal den studerende gå til reeksamen januar 2014 i BB516.
Har man ikke bestået nogle ECTS på BB516 på ialt 7,5 ETCS, skal man tilmelde sig og tage kurset BB531 på 10 ECTS, hvilket medfører, det skal bruges 2,5 ECTS fra den valgfrie pulje.

BB517 BB525 Efterår 2013
Har man bestået felt- og laboratorieøvelserne på BB517 (04001712) skal den studerende gå til reeksamen i BB517 marts/april 2014.
Har man ikke bestået nogle ECTS på BB517 på ialt 7,5 ECTS, skal man tilmeldes det nye BB525 på 10 ECTS, hvilket medfører, der skal bruges 2,5 ECTS fra den valgfrie pulje.

BB518 Forår 2016 BB518 Forår 2017
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) samt forudsætningsprøven i ny version af kurset.
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen b) i ny version af kurset.
Bestået BB518 i tidligere version af kurset kan meritoveføres til BB518, ny version.

BB519 Forår 2013 BB535 Forår 2015
Ingen kommentar angivet.

BB520 BB520 Efterår 2013
Bestået øvelsesrapport i tidligere version af kurset (04006312) kan meritoverføres til rapport over teoretiske øvelser i ny version af kurset (04012712)

BB521 Efterår 2015 BB521 Efterår 2016
Eventuelle omgængere der i tidligere version af kurset bestod eksamen a) (04012312) fritages for forudsætningsprøve i ny version af kurset (04012322).

BB522 Forår 2012 Marts 2012 Juni 2012 BB525
Kurset BB522 Chordatzoologi vil fremadrettet være en del af BB525

BB523 31/1-2011 BB523 1/2-2011
Kurset BB523 i perioden før 1/2-2011 vil pr. 1/2-2011 blive ændret. Omgængere fritages fra fremmøde (0 ECTS).

BB523 BB523 forår 2015
Beståede laboratorieøvelser i tidligere kursusversion (04009612) kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny kursusversion (04014012)

BB523 F2017 BB544 E2018
Bestået forudsætningsprøve a) i BB523 kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i BB544 (04014022 til N100027122).
Bestået forudsætningsprøve b) i BB523 kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i BB544 (04014032 til N100027112).
Bestået BB523 kan meritoverføres til BB544.

BB524 F20 BB551 F21
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a(N100041112), men mangler eksamenselement a(N100041102) på 5 ECTS i BB524, skal i stedet følge BB551 og går til eksamen på gammel kode.
Omgængere, der mangler at bestå både forudsætningsprøve a(N100041112) og eksamenselement a(N100041102) i BB524 skal tage kontakt til instituttet med henblik på en individuel løsning. 
Hvis både BB524 på 5 ECTS og BB544 på 5 ECTS er bestået, gives der merit for BB551 på 10 ECTS.
Omgængere, der mangler at bestå hele BB524 og hele BB544, skal i stedet flyttes over på ny studieordning og følge BB551.

BB524 Forår 2014 BB524 Forår 2015
Bestået forudsætningsprøve i tidligere kursusversion (04011012) kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny kursusversion (04014112).
Har man bestået hele BB524 kan dette meritoverføres til det hele den nye version af kurset.

BB525 Forår 2016 BB525 Efterår 2016
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen a) + eksamen d) i ny version af kurset (04012522 for 04017022+04017122).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen b) + eksamen e) i ny version af kurset (04012512 for 04017012+04017112).
Bestået eksamen c) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen c) + eksamen f) i ny version af kurset (04012502 for 04017002+04017102).

BB526 Forår 2015 BB526 Forår 2016
Har man bestået BB526 i en tidligere version kan dette meritoverføres til den nyeste.
Er man omgænger skal man til eksamen på gamle vilkår/kode.

BB526 Forår 2016 BB526
Bestået BB526 i tidligere version kan mertitoverføres til BB526 i ny version. Merit gælder begge veje. Bestået forudsætningsprøve samt eksamen a) i BB526 tidligere version (04016012+04016022) kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version.

BB527 Efteråret 2012 Januar 1970 Januar 1970 Januar 1970 Valgfrit Efterår 2013
Ingen kommentar angivet.

BB530 Forår 2015 BB536 Forår 2016
Bestået BB530 kan meritoverføres til BB536 samt NAT511.
Omgængere på BB530 skal istedet følge og bestå BB536 og NAT511.

BB531 Efterår 2014 BB531 Efterår 2015
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version (04011512) af kurset giver merit for forudsætningsprøve samt eksamen a) rapport i ny version (04014622+04014612).
Bestået eksamen a) i tidligere version (04011502) giver merit for eksamen b) i ny version (04014602).

BB531 E19 BB531 E20
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a) N100011101 (0 ECTS), eksamenselement a) N100011122 (0 ECTS), eller b) N100011102 (10 ECTS) går til eksamen på nye koder for hhv. forudsætningsprøve a) N100064112, eksamenselement a) N100064122 (1 ECTS) og b) N100064102 (9 ECTS). 
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a) N100011101 (0 ECTS), og eksamenselement a) N100011122 (0 ECTS) men ikke eksamenselement b) N100011102 (10 ECTS), går til eksamen på nye koder for eksamenselement b) N100064102 (9 ECTS) og får meritoverført forudsætningsprøve a) N100011101 (0 ECTS) og eksamenselement a) N100011122 (0 ECTS). 
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a) og eksamenselement b), men mangler eksamenselement a), går til eksamen på gammel kode for eksamenselement a). 
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a) og b), tælles med i den nye version af hhv. eksamen a) og b). 

BB534 F20 BB855 F21
Omgængere, der mangler at bestå forudsætningsprøve a(N100012112) og eksamenselement a(N100012102) på BB534, skal i stedet følge BB855 og går til eksamen på gamle koder

BB536/NAT511 F19 BB549 F20
Omgængere, der mangler at bestå forudsætningsprøve a) og eksamenselement a) på 2,5 ECTS i BB536 skal i stedet følge BB549 og gå til eksamen på gamle kode (Eks.a: N100044102). Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a) i NAT511 på 2,5 ECTS skal i stedet følge BB549 og går til eksamen på gammel kode (Eks.a: N700009102). Hvis hverken BB536 eller NAT511 er bestået, skal omgængere i stedet følge BB549 og går til eksamen på ny kode. Hvis forudsætningsprøve a) i BB536 er bestået, kan den meritoverføres til forudsætningsprøve a i BB549. Hvis både BB536 og NAT511 er bestået, kan disse meritoverføres til BB549.

BB537 E19 BB537 E20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a) N100056112 (3 ECTS), men mangler eksamenselement b) N100056102 (7 ECTS), kan få eksamenselement a) meritoverført til eksamenselement a) N100065112 (2 ECTS) og b) N100065122 (1 ECTS) på ny version og går til eksamen på nye koder for eksamenselement c) N100065102 (7 ECTS).   
Omgængere, der har bestået eksamenselement b) på gammel version, men mangler eksamenselement a) får meritoverført eksamenselement b) til eksamenselement c) på ny version og går til eksamen på nye koder for hhv. eksamenselement a) og eksamenselement b).   
Brugte forsøg i tidligere version eksamen af b), tælles med i den nye version af eksamen c).

BB538 BB540 E2017
Bestået forudsætningsprøve i BB538 kan meritoverføres til forudsætningsprøve i BB540 (04016612 til 04017712). Har man bestået BB538 kan det nye BB540 ikke følges.

BB541 E19 BB541 E20
Omgængere, der hverken har bestået eksamenselement a) N100016112 (1 ECTS), b) N100016122 (1 ECTS) og c) N100016102 (3 ECTS) går til eksamen på nye koder for eksamenselement a) N100066112 (2 ECTS) og b) N100066102 (3 ECTS).  
Hvis eksamenselement a) og b) er bestået, meritoverføres disse til eksamenselement a) på nye koder og omgængere går til eksamen på ny kode for eksamenselement b). 
Hvis eksamenselement c) er bestået på gammel kode, kan denne meritoverføres til eksamenselement b) på ny kode og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement a) og b).  
Hvis eksamenselement c) er bestået på gammel kode og enten eksamenselement a) eller b mangler, går omgængere til eksamen på gamle koder for hhv. eksamenselement a) eller b). 
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen c) tælles med på ny version af eksamen. 

BB544 F20 BB551 F21
Hvis både BB544 på 5 ECTS og BB524 på 5 ECTS er bestået, gives der merit for BB551 på 10 ECTS.
Omgængere, der mangler at bestå hele BB544 og hele BB524, skal i stedet flyttes over på ny studieordning og følge BB551.

BB548 F19 BB548 F20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a (N100033122) på 2,5 ECTS og mangler eksamenselement b (N100033102) på 2,5 ECTS går til eksamen på gammel kode 2,5 ECTS. Omgængere, der bestået eksamenselement b(N100033102) på 2,5 ECTS og mangler eksamenselement a(N100033122) på 2,5 ECTS går til eksamen på gammel kode.
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a, eksamenselement a eller b går til eksamen på nye koder (F-prøve: N100060112+ a:N100060102 på 5 ECTS).
Bestået forudsætningsprøve a(N100033112) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve a(N100060112) i ny version af kurset.

BB549 F22 BB549 F23
NYE koder (UVA og EKA)
Bestået forudsætningsprøve a) i tidligere version af kurset, kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset.
Bestået BB549 i tidligere version kan meritoverføres til ny version.

BB64 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BB504 Efterår 2006 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB804 Efterår 2014 BB804 Efterår 2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (04010722) giver merit for forudsætningsprøve a) i ny version (04014722).
Bestået eksamen b) i tidligere version (04010712) giver merit for forudsætningsprøve b) i ny version (04014712).
Bestået eksamen c) i tidligere version (04010702) giver merit for eksamen a) i ny version (04014702).

BB807 Efterår 2014 BB807 Efterår 2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (04012412) giver merit for forudsætningsprøve i ny version (04014812).
Bestået eksamen b) i tidligere version (04012402) giver merit for eksamen a) i ny version (04014802).

BB808 BB831
BB831 kan træde i stedet for BB808.

BB808 Forår 2015 BB844 Efterår 2015
Bestået BB808 kan meritoverføres til BB844.

BB809 Efterår 2014 BB809 Efterår 2015
Bestået tidligere version (04004402) kan meritoverføres til ny version (04015002)

BB817 BB839
Beståede forudsætningsprøver i BB817 (04011712+04011722) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i BB839 (04013912)
Bestået BB817 kan meritoverføres til BB839.

BB823 Forår 2016 BB823 Forår 2017
Eventuelle omgængere skal følge ny version af kurset inklusiv forudsætningsprøven. Bestået BB823 i tidligere version af kurset kan man meritoverføres til BB823, ny version.

BB823 F21 BB857 F22
Titelændring. Identisk udtryk mellem forudsætningsprøve a) og eksamenselement a) i BB823 og BB857.

BB824 F21 BB824 F22
Ikke bestået forudsætningsprøve i tidligere version ( N110028112) af kurset, skal op på gamle koder. BB824 Forår 2015 BB824 Forår 2016
Omgængere fra tidligere version af kurset fritages for forudsætningsprøven (04016312). Bestået BB824 i tidligere version kan meritoverføres til den nye version af kurset.

BB830 Forår 2011 Juni 2011
Kurset nedlægges og udgår af eliteprofil i Geobiologi.

BB832 BB832 efteråret 2014
Eventuelle omgængere fra tidligere udgave af kurset (04008902) fortsætter med at gå til eksamen i denne udgave.

BB835 E19 BB851 E20
Nedlagt erstattes af BB851. Ingen hængere registreret. Noteret 310822.

BB837 F20 BB854 F21
Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a) (N110030102) i BB837 skal i stedet følge BB8554 og går til eksamen på nye koder (Eks.a: N110044102).
Tidligere aflagte eksamensforsøg tælles med (identisk udtryk).

BB837 F20 BB854 F21
Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a) (N110030102) i BB837 skal i stedet følge BB854 og går til eksamen på nye koder (Eks.a: N110044102).
Tidligere brugte eksamensforsøg i BB837 tælles med i BB854 (identisk udtryk).

BB837 Forår 2016 BB837 Forår 2017
Eventuelle omgængere følger den nye version af kurset. Bestået BB837 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BB837, ny version.

BB838 F22 BB838 F23
Bestået BB838 i tidligere version kan meritoverføres til ny version.
NYE koder – UVA og EKA, ECTS vægtning ændres fra 3/2 til 5 ECTS.

BB839 E19 BB852 E20
Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a) N110015102 (5 ECTS) på BB839 skal i stedet følge BB852 og gå til eksamen på ny koder. Hvis forudsætningsprøve a) N110015112 (0 ECTS) er bestået på BB839, kan denne meritoverføres til forudsætningsprøve a) N110040112 (0 ECTS) på BB852 og går dermed til eksamen på ny kode for eksamenselement a) N110040102 (5 ECTS). 
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a) N110015102 (5 ECTS), tælles med i den nye version af eksamen a) BB852 N110040102 (5 ECTS). 

BB840 F19
Kurset er nedlagt, udbudt til undervisning for sidste gang foråret 2019.

BB847 F22 NAT817 E22
Identisk udtryk - prøveforsøg aflagt på gamle koder følger med til ny kode.
Forudsætningsprøve a) N110021112 -> N710016112
Eksamenselement a) N110021102 -> N710016102
Studerende der mangler at færdiggøre elementer af BB847 skal i stedet følge og gå til eksamen på nye koder. Bestået BB847 giver merit for NAT817.

BB86 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 BB803 Forår 2009 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB87 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 BB802 Forår 2009 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB88 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 BB806 Forår 2009 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BB89 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 BB801 Forår 2009 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BC03 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 SU501 Efterår 2007 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BC03 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 SU501 Efterår 2007 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BF01 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 BF502 Efterår 2006 (1. kvartal)
BF01 og BF02 bliver til et kursus

BF02 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 BF502 Efterår 2006 (1. kvartal)
BF01 og BF02 bliver til et kursus

BF03 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BF507 Efterår 2006 (2. kvartal), Forår 2007 (3. kvartal)
BF03 og BF04 bliver til et kursus

BF04 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BF507 Efterår 2006 (2. kvartal), Forår 2007 (3. kvartal)
BF03 og BF04 bliver til et kursus

BF05 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BF801
BF05 og BB96 bliver til et kursus

BF06 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BF501 Efterår 2007 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BF07 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BF505 Efterår 2007 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BF08 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BF506 Forår 2008
Ingen kommentar angivet.

BF10 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BF504 Forår 2007 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BF11 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 Januar 2009 BF804 Forår 2009 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BF502 Efterår 2010 November 2010 November 2010
Kurset nedlægges pga. nedlæggelse af tilvalg i Formidling (BA).

BF503 BB541 efterår 2017
Bestået eksamen a) i BF503 kan meritoverføres til eksamen a) i BB541
Bestået eksamen b) i BF503 kan meritoverføres til eksamen b) i BB541
Bestået eksamen c) i BF503 kan meritoverføres til eksamen c) i BB541
Bestået BF503 kan meritoverføres til BB541
Har man tidligere bestået BF503 kan BB541 ikke følges.

BF503 E2015 BF503 E2016
Bestået BF503 i tidligere version kan meritoverføres til BF503 i ny version.

BF504 Forår 2011 Juni 2011 Januar 2012
Kurset nedlægges pga. nedlæggelse af tilvalg i Formidling (BA).

BF506 Forår 2012 Juni 2012 Juni 2012 BF805 Forår 2012
Bachelorudgaven af kurset nedlægges pga. nedlæggelse af tilvalg i Formidling (BA). Kandidatudgaven af kurset indgår i profil i Medier og kommunikation.

BF507 Efterår 2010, Forår 2011 Marts 2011 Juni 2011
Kurset nedlægges pga. nedlæggelse af tilvalg i Formidling (BA).

BF508 Efterår 2011 Januar 2012 Juni 2012
Kurset nedlægges pga. nedlæggelse af tilvalg i Formidling (BA).

BF801 Efterår 2010 Oktober 2010 Juni 2011
Kurset nedlægges. Studerende på profil i Naturvidenskabelig formidling kan i stedet vælge forelæsningen "Mediejura" for journalister (BA) eller lave et individuelt projekt.

BF802 BB847 efterår 2017
Bestået BF802 kan meritoverføres til BB847. Har man tidligere bestået BF802 kan BB847 ikke følges.

BF804 BB848 efterår 2017
Bestået BF804 kan meritoverføres til BB848. Har man bestået BF804 kan BB848 ikke følges. 

BK/BKP24 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB202 Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

BK/BKP52 Forår 2008 Juni 2008 Januar 2009 Juni 2009 BMB203 Efterår 2008 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BK55 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB523 Forår 2008 (3. kvartal)
Kurset BMB523 er normeret til 5 ECTS.

BM/BMP23 Efterår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB524 Efterår 2007
Kurset BMB524 er normeret til 10 ECTS.

BM/BMP26 Efterår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB524 Efterår 2007
Kurset BMB524 er normeret til 10 ECTS.

BM/BMP31 Efterår 2007 BMB205 Efterår 2008 (2. kvartal)
BM/BMP31 og BM/BMP32 bliver til ét kursus. BMB205 er normeret til 10 ECTS.

BM/BMP32 Efterår 2007 BMB205 Efterår 2008 (2. kvartal)
BM/BMP31 og BM/BMP32 bliver til ét kursus. Kurset BMB205 er normeret til 10 ECTS.

BM102 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 BMB501 Forår 2006 (3. kvartal)
Erstatningen fokuserer på laboratoriedelen.

BM111 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB504 Efterår 2006 (2. kvartal)
Diskrepans i omfang

BM112 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 BMB506, BMB502 Efterår 2006 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BM113 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB503, BMB505 Efterår 2006 (2. kvartal), Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

BM114 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB508 Forår 2007
Gælder for alle studieretninger undtagen IFK

BM114 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB504 Efterår 2006
Gælder kun for studerende på IFK

BM115 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB507, BMB510 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

BM116 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 BB509 Forår 2007 (4. kvartal)
Kun for Biologi-studerende

BM118 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB502, BMB503, BMB506
Gælder alene for studerende på retninger med biologi

BM118 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 BMB506 Efterår 2006 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BM131 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 BMB511 Efterår 2007 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BM131 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB511 Efterår 2007 (1. kvartal)
Kurset BMB511 er normeret til 5 ECTS.

BMB202 Efterår 2014 BMB202 Efterår 2015
Bestået BMB202 i tidligere version = Bestået BMB202 i ny version

BMB205 E22 BMB210 E23
Kurset BMB205 (10 ECTS) nedlægges, det fortsætter i en 5 ETS version med koden BMB210, udbydes første gang E23.

BMB206 F2016 BMB206 F2017
Bestået mundtlig eksamen i tidligere version af kurset kan meritoverføres til mundtlig eksamen i ny version.
Bestået lab i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i ny version. Bestået projektrapport i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i ny version.
Bestået BMB206 kan meritoverføres til BMB206, ny version.

BMB207 E2016 BMB207 F2017
Eventuelle omgængere skal følge ny version af kurset inklusiv forudsætningsprøve. Bestået BMB207 i tidligere version kan meritoverføres til BMB207, ny version.

BMB500 E21 Januar 2022 Marts 2022 August 2022 BMB550 E22
BMB550 (10 ECTS) erstatter BMB500 (5 ECTS) og FY527 (5 ECTS).
FY527 nedlægges ikke – indgår fortsat på BA-kemi.
Fuld bestået BMB500 og FY527 giver merit til nyt kursus BMB550.
Gl. Eksamen a) --> ny eksamen a)
Gl. Eksamen b) --> ny eksamen b)
Har man aflagte forsøg på gamle koder gåes også til eksamen på gamle koder.

BMB501 F2012 Marts 2012 Juni 2012 August 2012 BMB531 F2013
Har man bestået laboratorierapporter fra BMB501 - 1 ECTS (01000112) nedskrives BMB531 til 4 ECTS. Har man ikke bestået laboratorierapporter fra BMB501 - 1 ECTS (01000112) skal man søge studienævnet om en individuel løsning.
Har man bestået alle dele af KE501, BB501 og BMB501 kan man få merit for FF503 (20 ECTS) eller FF504 (12 ECTS) ved skift til ny studieordning/studieretning.

BMB502 Efteråret 2012 Oktober 2012 December 2012 August 2013 BMB532 Efterår 2013
Studerende, som mangler at bestå hele eller dele af BMB502 skal følge første del af BMB532 (frem til uge 45 og), men skal tilmelde sig eksamen og/eller lab i BMB502.

BMB502 + BMB503 Begge kurser kører stadig BMB530 E2012
Har man bestået både BMB502 og BMB503 og overflyttes til en nyere studieordning på farmcaci, kan der gives merit for BMB530 og evt. 5 ECTS valgfrit. Har man bestået BMB502 og BMB503 kan BMB532 ikke tages som valgfrit kursus.  

BMB502 + BMB503 BMB532 E2013
Beståede laboratorieøvelser i både BMB502 og BMB503 (01006512+01007512) meritoverføres til laboratorieøvelser i BMB532 (01008212).
Har man bestået hele BMB502 og BMB503 kan dette meritoverføres til BMB532.
Har man bestået enten BMB502 eller BMB503 skal man lave en individuel studieaktivitet over det af kurserne man mangler.
Har man bestået lab i BMB532 kan dette meritoverføres til lab i BMB502+BMB503 eller en af lab-delene, hvis det er det man mangler.

BMB502 + BMB503 BMB530
Studerende som har bestået øvelserne i enten BMB502 eller BMB503 kan få merit for øvelserne i BMB530.

BMB503 31/8 2012 BMB503 1/9 2012
Opgaver, som tidligere er bestået (01002512, 0102522) føres med over i den nye version af kurset. Identisk udtryk mellem både obligatoriske opgaver og eksamen

BMB503 Efteråret 2012 December 2012 Januar 2013 August 2013 BMB532 Efterår 2013
Studerende, som mangler at bestå hele eller dele af BMB503 skal følge sidste del af BMB532 (fra uge 45 og frem), men skal tilmelde sig eksamen og/eller lab i BMB503.

BMB504 E2014 BMB504 E2015
Har den studerende bestået tidligere version af BMB504 kan denne meritoverføres til ny version. Eventuelle omgængere fritages for forudsætningsprøven i ny version af kurset.

BMB504+BMB506 BMB533
For studerende hvor både BMB504 og BMB506 indgår på deres forløb:
Mangler den studerende at bestå BMB504, skal den studerende følge BMB504 for farmaceuter og biologer.
Mangler den studerende at bestå BMB506 skal den studerende lave en individuel studieaktivitet.
Har den studerende bestået hele BMB504 og BMB506 kan dette meritoverføres til BMB533.

BMB505 31/1-2011 BMB505 1/2-2011
Identisk udtryk. For studerende som har bestået øvelsesrapport i den gamle udgave af kurset, nedskrives eksamen til 5 ECTS og øvelsesrapport (01007112) samt den mdt. præsentation (01007122) anses for bestået.

BMB505 31/1-2012 BMB505 1/2-2012
Identisk udtryk. For studerende som har bestået øvelsesrapport (01006812)i den gamle udgave af kurset, nedskrives eksamen til 5 ECTS og øvelsesrapport (01007112) samt den mdt. præsentation (01007122) anses for bestået.

BMB505 BMB505 Forår 2015
Studerende der har fulgt tidligere version af kurset og mangler den skriftlige eksamen (01010302) skal fortsat til eksamen i denne version af kurset.

BMB505 F2015 BMB536 F2016
Omgængere fra versionen forår 2015 går til eksamen på samme vilkår som ved sommereksamen 2015. Omgængere fra 2014 og tidligere går til eksamen på gamle koder, men eksamineres ved take-home eksamen. Bestået BMB505 kan meritoverføres til BMB536.

BMB505 Forår 2015 BMB536
Studerende der stadig mangler at bestå BMB505 som obligatorisk kursus, skal skifte over på nyeste studieordning, eftersom BMB505 nu har været udbudt 3 gange til eksamen siden sidste afholdelse af undervisning.

BMB506 31/8 2012 BMB506 1/9 2012
Identisk udtryk mellem både obliagatoriske opgaver og eksamen Der kan gives merit for henholdsvis eksamen og opgaver fra før 1/9 2012 og til efter 1/9 2012

BMB508 F13 BMB508 F14
Bestået skriftlig eksamen i tidligere udgave af kurset (01002902) kan meritoverføres til skriftlige eksamen i den aktuelle udgave af kurset (01009402).
Godkendte øvelsesrapporter fra tidligere udgave af kurset (01002912) kan meritoverføres til øvelsesrapporter samt case study rapporter i den aktuelle udgave af kurset (01009412+01009422).

BMB508 F2015 BMB508 F2016
Bestået eksamen a) i tidligere version (01009412) kan meritoverføres til eksamen a) samt forudsætningsprøven i ny version (01013612+01013622). Betået eksamen c) i tidligere version (01009402) kan meritoverføres til eksamen b)  i ny version (01013602).
Bestået BMB508 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BMB508 i ny version.

BMB508 F2018 BMB508 F2019
Omgængere der har bestået forudsætningsprøve a) (01013622) og eksamenselement a) (01013612) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b) går til eksamen på gammel kode 01013602 på 10 ECTS. Bestået BMB508 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BMB508 i ny version.
Omgængere der har bestået eksamenselement a) (01013612) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b) går tll eksamen på gammel kode 01013602 på 10 ECTS.
Omgængere der har bestået eksamenselement b) (01013602) på 10 ECTS og mangler eksamenselement a) går tll eksamen på gammel kode 01013612 på 0 ECTS.
Omgængere som ikke har bestået eksamenselement a) eller b) går op på nye koder.

BMB509 E2012 BMB509 E2015
Beståede laboratorieøvelser fra tidligere version af kurset (01006112) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (01012512). Bestået BMB509 kan meritoverføres til BMB509 i ny version.

BMB510 F19 F20
Studerende, der har BMB510 på 5 ECTS og NAT511 på 2,5 ECTS i deres studieforløb, men ikke har bestået nogen af dem, skal følge og bestå BMB543 på 7,5 ECTS i stedet og dermed flyttes til nyt studieforløb. Hvis der er aflagt prøveforsøg i de tidligere fag, tæller de med.
Studerende, der har bestået et af kurserne, men ikke det andet, bliver på deres studieforløb og skal bestå eksamen i det andet kursus også og går til eksamen på gammel kode.
Hvis både BMB510 og NAT511 er bestået kan dette meritoverføres til BMB543.

BMB512 E2016 BMB512 E2017
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset. Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset. Bestået BMB512 i tidligere version kan meritoverføres til BMB512 i ny version. Meritten gælder begge veje.

BMB519 F2016 BMB519 F2017
Eventuelle omgængere følger kurset i ny version inklusiv forudsætningsprøve. Bestået BMB519 i tidligere version kan meritoverføres til BMB519, ny version.

BMB521 BMB521 F2012
Studerende der i foråret 2011 eller før har bestået obligatorisk øvelsesrapport (01004512), kan få dette meritoverført til den nye version af kurset (01007212).

BMB521 BMB521 F14
Eventuelle omgængere på tidligere udgave af kurset (01007202) skal fortsat gå til eksamen i denne udgave af kurset.

BMB521 F2015
Studerende der tidligere har aflagt forsøg i BMB521 vil have mulighed for reeksamen, sommeren 2016. Studerende der ikke har aflagt forsøg i BMB521 vil kunne fritages for dette, og få den valgfrie pulje opskrevet med 5 ECTS.

BMB522 Efterår 2014 BMB522 Efterår 2015
Har den studerende bestået hele det tidligere BMB522 kan det meritoverføres til BMB522, ny version.

BMB528 F12 BMB528 F13
Studerende, der i foråret 2012 har bestået laboratorieøvelserne i kurset (01006622), kan deltage i den skriftlige eksamen. Beståede laboratorieøvelser i BMB507 giver merit for labøvelserne i BMB528. Den studerende kan dermed fritages for labøvelser i BMB528.

BMB528 F13 BMB528 F14
Omgængere, som har bestået laboratorieøvelserne i 2013, har merit forudsætningsprøven i kurset foråret 2014.

BMB528 BMB528 Forår 2015
Studerende der har bestået forudsætningsprøven i tidligere version af kurset (01009612) får merit for forudsætningsprøven i ny version af kurset (01011312)

BMB528 Forår 2013 BMB528 Forår 2014
Beståede laboratorieøvelser fra 2013-versionen (01008112) kan meritoverføres til laboratorieøvelser samt forudsætningsprøven i 2014-versionen (01009612+01009622)

BMB528 F22 BMB528 F23
Identisk udtryk mellem gammel og ny version af kurset UVA N200025101 -> N560036101. Forudsætningsprøve a) N200025112 -> N560036112. Eksamen a) N200025102 -> N560036102.

BMB530 E2014 BMB530 E2015
Har den studerende bestået eksamen a) i gammel version (01008612) kan dette meritoverføres til forudsætningsprøven samt eksamen a) i ny version (01012812+01012822).
Har den studerende bestået eksamen b) i gammel version (01008602) kan dette meritoverføres til eksamen b) i ny version (01012802).

BMB531 F2013 BMB531
Obligatoriske opgaver i tidligere version af kurset kan meritoverføres til obligatoriske opgaver i ny version af kurset (01007812 til 01010012).
Skriftlig eksamen, multiple choice fra tidligere version af kurset kan meritoverføres til skriftlig eksamen, multiple choice i ny version af kurset (01007802 til 01010002).
Bestået BMB531 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BMB531 i ny version.

BMB532 E19 BMB532 E20
Forudsætningsprøven lab + rapporter ((EKA N200000112) giver merit til:
- F-prøve lab (EKA N200036112)
- Eksamen a). Rapporter over lab (2 ECTS) (EKA N200036122)

BMB532 E2014 BMB532 E2015
Har den studerende bestået forudsætningsprøven i tidligere version af kurset (01008212) kan dette meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (01012912). bestået eksamen a) i tidligere version (01008202) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version (01012902).

BMB533 E20 BMB533 E21
Studerende går til eksamen på nye koder: F-prøve a) N200039112 og eksamen a) N200039122. 
Gammel forudsætningsprøve a) N200010112 giver merit for ny forudsætningsprøve + ny eksamenselement a).
Tidligere aflagte eksamensforsøg i gammel eksamen a) N200010102 tælles med (identisk udtryk) i ny eksamenselement b)N200039102.

BMB533 E2015 BMB533 E2016
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset giver merit for forudsætningsprøve a)+b) i ny version (01011012 for 01014012+01014022). Bestået BMM533 i tidligere version giver merit for BMB533 i ny version.

BMB533 E2016 BMB533 E2017
Beståede forudsætningsprøver a)+b) i tidligere version af kurset, kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset.
Har man bestået én eller ingen af forudsætningsprøverne i tidligere version af kurset, skal man følge hele den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve.
Bestået BMB533 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BMB533 i ny version. Meritten gælder også den anden vej.

BMB537 E2017 BMB541 E2018
Bestået BMB537 kan meritoverføres til BMB541. Merit gælder begge veje.
Bestået eksamen a) i BMB537 (01014112) kan meritoverføres til eksamen a) i BMB541.
Bestået eksamen b) i BMB537 (01014102) kan meritoverføres til eksamen b) i BMB541.

BMB539 + MM555 F22 Juni 2022 August 2022 Januar 2023 BMB547 E22
BMB539 (5 ECTS) erstattes delvist af BMB547 (10 ECTS) der udbydes første gang E22.
MM555 nedlægges ikke – indgår fortsat på BA-kemi.
Der kan gives merit for samlet BMB539 + MM555 --> BMB547.
I forhold til BMB539 + MM555, så gør man færdig på gamle koder, og der kan kun gives merit for helt fag til helt fag.
Mangler man dele af MM555 gøres den færdig på gamle koder.

BMB802 BMB822
Mangler den studerende at bestå BMB802 (10 ECTS), skal den studerende istedet tage BMB822 (15 ECTS). Samtidig inddrages 5 ECTS valgfrit.
Har den studerende ikke 5 ECTS valgfrit der kan bruges til ovenstående, skal den studerende istedet for BMB822 lave en individuel studieaktivitet som erstatning for BMB802.

BMB803 E2013 BMB803 + BMB827 eller BMB810 F2015
Har den studerende bestået hele BMB803 kurset i tidligere version (01008402+01008412) kan dette meritoverføres til ny version af BMB803(01011602) samt BMB827.
Har den studerende bestået projektopgave med efterfølgende mundtlig eksamen i tidligere version af BMB803 (01008402) kan dette meritoverføres til ny version af BMB803 (01011602).
Har den studerende bestået rapporter over øvelser i den tidligere version af BMB803 (01008412) kan dette meritoverføres til BMB827.
Mangler den studerende at bestå BMB803 (10 ECTS) skal man enten følge BMB810, eller det nye BMB803 sammen med BMB827.

BMB804 BMB811 Forår 2011 (3. kvartal)
Kurset BMB811 er normeret til 5 ECTS (Hvor lab. øvelser udgør alle 5 ECTS). Alternativt kan der vælges et valgfrit kursus. For Biomedicin studerende (studieordningsændring). BMB804 bliver udbudt som valgfrit kursus.

BMB804 BMB810 Forår 2011 (3. kvartal)
Kurset BMB810 er normeret til 10 ECTS. For BMB-studerende (studieordningsændring)

BMB804 BMB804 Forår 2015
Har man bestået hele den tidligere udgave af kurset, kan dette meritoverføres til den nye udgave af kurset.

BMB805 Forår 2010 (4. kvartal) Juni 2010 Januar 2011 Juni 2011 BMB811 Forår 2011 (3. kvartal)
Kurset BMB811 er normeret til 5 ECTS (Hvor lab. øvelser udgør alle 5 ECTS). Alternativt kan der vælges et valgfrit kursus. For Biomedicin studerende.

BMB805 Forår 2010 (4. kvartal) Juni 2010 Januar 2011 Juni 2011 BMB810 Forår 2011 (3. kvartal)
Kurset BMB810 er normeret til 10 ECTS. For BMB-studerende (også internationale)

BMB809 F2018 BMB809 F2019
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset.
Bestået BMB809 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til BMB809 i ny version.
Omgængere der har bestået eksamenselement a) (01010512) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b) går tll eksamen på gammel kode 01010502 på 10 ECTS.
Omgængere der har bestået eksamenselement b) (01010502) på 10 ECTS og mangler eksamenselement a) går tll eksamen på gammel kode 01010512 på 0 ECTS.
Omgængere som ikke har bestået eksamenselement a) eller b) går op på nye koder.

BMB813 F2016 BMB813 F2017
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve. Bestået BMB813 i tidligere version kan meritoverføres til BMB813, ny version.

BMB815 E2014 BMB815 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (01009212) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) samt eksamen a) i ny version (01013022+01013012).
Bestået eksamen b) og c) i tidligere version (01009222+01009202) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) samt eksamen b) i ny version (01013032+01013002).
Studerende fra tidligere version af kurset der kun mangler eksamen c) i tidligere version (projektopgave 01009202) skal til eksamen på gamle vilkår/kode.

BMB816 BMB825 F2015
Bestået BMB816 kan meritoverføres til BMB825.

BMB821 Efterår 2014 BMB821 Efterår 2015
Har den studerende bestået hele kurset i tidligere version kan denne meritoverføres til ny version.

BMB822 E19 BMB842 E20
Omgængere der har aflagt forsøg på BMB822 (15 ECTS) går til eksamen på gammel kode for hhv. eksamenselement a) N210017112 (5 ECTS) og eksamenselement b)N210017102 (10 ECTS)
Hvis der ikke er aflagt forsøg i BMB822 flyttes studerende over på nyt forløb og følger i stedet BMB842 (10 ECTS) (a).  N210053112 (5 ECTS) + N210053102 (5 ECTS).

BMB825 F2016 BMB825 F2017
Mundtlig eksamen i tidligere version af kurset kan meritoverføres til mundtlig eksamen i ny version. Beståede lab.øvelser i tidligere version af kurset kan meritoverføres til godkendelse af rapporter samt forudsætningsprøven i ny version.
Bestået BMB825 i ny version kan meritoverføres til BMB825, ny version.

BX10 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB512 Efterår 2007 (1. kvartal)
Kurset BMB512 er normeret til 5 ECTS.

BX10 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 BMB512 Efterår 2007 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BX13 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

BX14 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 SU801 Forår 2009 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

BX34 Efterår 2007, Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 SU503, SU803 Forår 2008 (4. kvartal), Efterår 2008 (2. kvartal)
Både SU503 og SU803 er hver normeret til 5 ECTS. Diskrepans i omfang

BX34 Efterår 2007, Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 SU503, SU803 Forår 2008 (4. kvartal), Efterår 2008 (2. kvartal)
Diskrepans i omfang

Chordater Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 BB522 Forår 2007 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM/DMP42 Efterår 2006 DM206
Ingen kommentar angivet.

DM/DMP73 Forår 2006 DM205
Ingen kommentar angivet.

DM01 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Januar 2008 DM502, DM503 Efterår 2005
1) Beståede obligatoriske opgaver i DM01 erstatter DM502 og omvendt. 2) Beståede obligatoriske opgaver i DM01+bestået DM503 kan erstatte DM01

DM02 Efterår 2006 Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 DM507 Efterår 2006
Ingen kommentar angivet.

DM03 Efterår 2006 Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 MM518 Efterår 2007 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM13 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 DM506 Efterår 2006 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM14 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 DM510 Forår 2007 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM17 Efterår 2006 Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 DM517 Efterår 2007 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM18 Forår 2007 Juni 2007 Juni 2008 August 2008 DM516 Forår 2008 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM19 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 DM508 Forår 2007 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM203 31/1-2011 DM203 1/2-2011
Identisk udtryk. For omgængere med beståede opgaver nedskrives eksamen til 7 ECTS.

DM204 31/1-2011 DM204 1/2-2011
Identisk udtryk (eksamen). For omgængere med bestået projektopgave nedskrives eksamen til 6 ECTS.

DM22 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Januar 2009 DM509 Efterår 2006 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM26 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 DM505 Forår 2006 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM34 Forår 2005 Juni 2005 August 2005 Januar 2006 DM503 Efterår 2005 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM35 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

DM501 Efterår 2006 Januar 1970 Januar 2007 Januar 2008 Valgfrit
DM501 udgår af førsteårs-prøven

DM502 31/8-2011 DM502 1/9-2011
Har en studerende bestået hele DM502 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-2011.

DM502 E2011 Oktober 2011 Januar 2012 Oktober 2012 DM536 E2012
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

DM502+DM503 DM550 Efterår 2014
Bestået DM502 og DM503 kan give merit for DM550

DM503 Efterår 2011 Januar 2011 Juni 2012 Januar 2013 DM537 Efterår 2012
Ingen kommentar angivet.

DM504 Forår 2007 Marts 2007 Juni 2007 Oktober 2007 DM527
På studieretninger med datalogi erstattes DM504 af DM527, mens DM504 på øvrige studieretninger erstattes af 5 ECTS valgfrit.

DM505 F2016 DM505 F2017
Eventuelle omgængere følger den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve. Bestået DM505 i tidligere version kan meritoverføres til DM505, ny version

DM505 F19 DM505 F20
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a)(N330029112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement a)(N330029102) på 5 ECTS går til eksamen på ny version (eks.a: N330029102). Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a)(N330029112) på 0 ECTS eller eksamenselement a)(N330029102) på 5 ECTS går til eksamen på ny version.
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a) tælles med i den nye version af eksamen. 

DM506 E2011 Oktober 2011 Januar 2012 Oktober 2012 DM544 E2012
Ingen kommentar angivet.

DM507 DM507 F2015
Har man bestået den obligatoriske projektopgave i tidligere kursusversion (15000712) skal man fortsat til eksamen i denne kursusversion.

DM507 F19 DM507 F20
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøven a(N330030112) på 0 ECTS, men mangler eksamenselement a(N330030102) på 10 ECTS på gammel version får meritoverført forudsætningsprøve a) til eksamenselement a(N330046112) på 2 ECTS på ny version og går til eksamen på nye koder for eksamenselement b(N330046102) på 8 ECTS.
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a(N330030112) eller eksamenselement a(N330030102) på gamle koder går til eksamen på nye koder (a: N330046112 +b:N330046102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a tælles med i den nye version. 

DM507 og DS814 F22 DM507 og DS814 F23
Ændring: ECTS vægtning og dermed nye koder (UVA og EKA)
Studerende, der tidligere har været tilmeldt DM507, og har bestået et af eksamenselementerne, skal tilmeldes på gamle koder.
Studerende, der ikke har bestået nogen af eksamenselementerne, skal tilmeldes på nye koder.
Omgængere uden bestået eksamenselementer i tidligere version følger hele kurset i ny version.

DM508 DM508 forår 2015
Har man bestået obligatoriske projektopgaver i tidligere kursusversion (15005812) kan disse meritoverføres til forudsætningsprøven i ny kursusversion(15016812)

DM508 DM553
Studerende der mangler at bestå DM508 skal følge undervisning i DM553 og gå til eksamen på samme vilkår som tidligere.

DM509 31/8-2011 DM509 1/9-2011
Omgængere med beståede obligatoriske opgaver (15000912) på 1 ECTS vil blive tilmeldt den gamle EKA (15000902) på 4 ECTS i stedet for den nye på 5 ECTS (15011002).

DM509 DM552 efterår 2014
Studerende der mangler at bestå DM509 kan følge DM552, og gå til eksamen på gamle vilkår.

DM510 DM510 forår 2015
Har man bestået obligatoriske opgaver i tidligere kursusversion(15001012) skal man fortsat til eksamen i denne kursusversion

DM515 Forår 2012 Juni 2012 Januar 2013 Juni 2013 DM545 Efterår 2012
Har man bestået opgaverne i DM515 kan disse afløse opgaverne i DM545 (15012312)

DM516 Forår 2012 Marts 2012 Juni 2012 Marts 2013 DM546 Forår 2013 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

DM517
Ændrer placering fra 2. kvartal til 1. kvartal, gældende fra 1. kvartal 2010

DM517 DM517 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (15011212) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i den nye version (15000012)

DM517 DM553
Omgængere fra DM517 følger undervisning i DM553, men går til eksamen på den gamle kode.

DM518 Efterår 2007 Januar 2008 Januar 2009 Januar 2010 DM529, DM531
Ingen kommentar angivet.

DM519 F18 DM563 F19
Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a (N330032102) på 5 ECTS på DM519 (5 ECTS), skal i stedet følge DM563 (10 ECTS) og gå til eksamen på gammel kode. 
Der afholdes undervisning i DM519 for sidste gang forår 2018. Afvikling af de 3 sidste prøveforsøg: juni 2018, august 2018 og juni 2019.

DM525 Efterår 2007 Januar 2008 DM827
Kurset udbydes i kandidatudgave. Kurset udbydes efter behov.

DM526 31/8-2011 DM526 1/9-2011
Har en studerende bestået hele DM526 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-11.

DM526 Efterår 2012 Januar 2012 Juni 2012 DM534 Efterår 2012
Kurset DM526 er normeret til 10 ECTS, mens DM534 er normeret til 5 ECTS. Har en studerende bestået DM526 kan der gives merit for både DM534 og FF500 på studieordningen fra 2012

DM527 31/8-2011 DM527 1/9-2011
Har en studerende bestået hele DM527 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-11.

DM527 E2011 Oktober 2011 Januar 2012 Oktober 2012 DM535 E2012
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

DM528 Efterår 2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 DM538 Efterår 2012
Obligatoriske opgaver fra DM528 (15006712) kan overføres til de obligatoriske opgaver i DM538 (15011612)

DM529 Efterår 2011 Oktober 2011 Januar 2012 Oktober 2012 DM542 Efterår 2012
Ingen kommentar angivet.

DM529 DM542 Efterår 2012
Obligatorisk opgave i DM529 (15006812) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i DM542 (15014212)

DM530 Forår 2012 Marts 2012 Juni 2012 Marts 2013 DM540 Forår 2013
Ingen kommentar angivet.

DM531 Efterår 2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 DM539 Efterår 2012
Ingen kommentar angivet.

DM532 Efteråret 2011 DM532 Efteråret 2012
Studerende, der tidligere har bestået projektet, men ikke eksamen bedes kontakte underviser og få projektet registreret på protokollen for det nuværerende projekt på 1 ECTS (15012612)

DM532 DM532 Efterår 2013
Eventuelle omgængere der har fulgt kurset efteråret 2012 (15012602) skal fortsat til eksamen i denne version af kurset.

DM532 Efterår 2014 DM532 Efterår 2015
Har man fulgt den tidligere version af kurset (15010002)  og aflagt eksamensforsøg i denne, skal man fortsat til eksamen i denne version.

DM532 DM556
Eventuelle omgængere skal følge det nye kursus og gå til eksamen i gammel version.

DM533 Efterår 2009 Januar 2010 Juni 2010 DM828
Kurset udbydes i kandidatudgave. Udbydes efter behov

DM534 E21 Januar 2022 Marts 2022 August 2022 DM573 E22
Kurset fortsætter i en 7,5 ECTS udgave med koden DM573.
Studerende på gamle koder færdiggør på gamle koder.
Aflagte forsøg på gamle koder tages ikke med videre.

DM536+DM537 DM550
Hvis den studerende mangler at bestå DM537 laves der en individuel studieaktivitet: IADM501. Mangler den studerende både DM536 og DM537 skal de istedet følge DM550.
Studerende der mangler DM536 kan følge første halvdel af DM550, men gå til eksamen på gammel kode (DM536).

DM538 DM538 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (15011612) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (15012512)

DM538 DM551
Studerende der mangler at bestå DM538 skal følge undervisning i DM551 og gå til eksamen på samme vilkår som tidligere.

DM539 Efterår 2013 SB-DES
Ingen kommentar angivet.

DM540 Forår 2014 SB-GSE
Ingen kommentar angivet.

DM541 DM541 Efterår 2013
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset (15014102)

DM541 Efterår 2013 SB-IID
Ingen kommentar angivet.

DM542 DM542 Efterår 2013
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset (15014202)

DM542 Efterår 2013 SB-ISE
Ingen kommentar angivet.

DM543 DM543 Efterår 2013
Bestået projektopgave fra tidligere version af kurset (15012112) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (15013412)

DM543 DM557
Eventuelle omgængere følger undervisning i det nye kursus og går til eksamen i gammel version

DM544 DM544 Efterår 2013
Evetuelle omgængere fra tidligere version af kurset (15012202) skal fortsat til eksamen i denne version af kurset.

DM544 E14 DM548
Studerende der mangler at bestå DM544 (5 ECTS) skal følge undervisning i DM548 (10 ECTS) og gå til eksamen på samme vilkår som tidligere.

DM545 Forår 2016 DM545 Forår 2017
Bestået obligatoriske projektopgaver i tidligere version af kurset kan meritoverføres for forudsætningsprøve. Bestået DM545 i tidligere version kan meritoverføres til DM545, ny version.

DM545 Juni 2018 August 2018 Juni 2019 DM545
DM545 (UVA 15012321) studerende der tidligere har fulgt denne udgave tilbydes en sidste reeksamen juni 2019 på gammel vilkår.
Bestået DM545 i tidligere version kan meritoverføres til DM545, ny version.

DM545 forår 2018 DM545 forår 2019
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset, følger den nye version af kurset på de nye vilkår.

DM545 F19 DM545 F20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a)(N330033102) på 2,5 ECTS og mangler eksamenselement b)(N330033112) på 2,5 ECTS går til eksamen på gammel kode.
Omgængere, der har bestået eksamenselement b)(N330033112) på 2,5 ECTS og mangler at bestå eksamenselement a)(N330033102) på 2,5 ECTS går til eksamen på gammel kode. Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a)(N330033102) og b)(N330033112) på gammel version går til eksamen på ny kode (Eks.a. N330047102) på 5 ECTS. 

DM546 forår 2019 DM5xx efterår 2019
DM5xx: Formelle sprog og dataprocessering (10 ECTS).Der afholdes undervisning i DM546 for sidste gang forår 2019. Afvikling af de 3 sidste prøveforsøg: april 2019, august 2019 og januar 2020.

DM547 Efterår 2017 DM547 Efterår 2018
Bestået DM547 kan meritoverføres til DM547 i ny version. Merit gælder begge veje.
Eventuelle omgængere der måtte mangle både eksamen a) og eksamen b) i DM547 kan følge og bestå hele den nye version.
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset (15014912) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset (15014902) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version.

DM547 E19
NEDLAGT - udbudt sidste gang E19. Studerende, som har været tilmeldt med ikke bestået kurset skal i stedet følge DM549, som har været samlæst med DM547. Noteret 010922.

DM548 E19 DM548 E20
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøven a) N330005112 (0 ECTS) eller eksamenselement a) N330005102 (10 ECTS), fritages for forudsætningsprøven og går til eksamen i eksamenselement a) N330005102 (10 ECTS). 
Tidligere aflagte eksamensforsøg tæller med.  

DM549 Efterår 2017 DM549 Efterår 2018
Bestået DM549 kan meritoverføres til DM549 i ny version. Merit gælder begge veje. Eventuelle omgængere der måtte mangle både eksamen a) og eksamen b) i DM549 kan følge og bestå hele den nye version.
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset (15015112) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset (15015102) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version.

DM549 E22 DM549 E23
DM549 indgår fra E23 også obligatorisk på ny BA uddannelse i Kunstig intelligens og har derfor fået ny titel:
E22 version: UVA N330006101, DM549: Diskrete Metoder til Datalogi (10 ECTS), eksamen a) N330006112, eksamen b) N330006102
E23 version: UVA N330079101, DM549: Diskret matematik (10 ECTS), eksamen a) N330079142, eksamen b) N330079102
Studerende der har bestået element a) eller b) på gamle koder gør kurset færdigt på gamle koder. Kurset kan ikke beståes på en kombination af gamle og nye koder.

DM550 E20 DM550 E21
Hvis hverken a) (N330045112) eller b) (N330045102) på gammel kode er bestået gåes til eksamen på nye koder.
Hvis gammel a) (N330045112) eller gammel b)(N330045102)  er bestået gåes til eksamen på gamle koder (N330054102).
Gammel eksamen b) (N330045102) udbydes igen.
For studerende der har bestået gammel eksamenen b) (N330045102), men ikke projektet/eksamen a)(N330045112), kan tage det nye projekt/eksamen a) (N330054102) hvor der fjernes nogle komponenter, således at eksamenselementet svarer til 5 ECTS.
Hvis både gammel eksamen a) og gammel eksamen b) er dumpet, vil aflagte forsøg kunne overføres til ny prøveform (N330054102)(identisk udtryk).

DM550 Efterår 2015 DM550 Efterår 2016
Bestået DM550 i tidligere version kan meritoverføres til DM550 ny version (15018502)

DM550 E21 Januar 2022 Marts 2022 August 2022 DM574 E22
Kurset nedlægges, udbydes sidste gang E21. Kurset fortsætter i en 7,5 ECTS udgave med koden DM574.
Studerende på gamle koder (N330054102) færdiggør på gamle koder.
Aflagte forsøg på gamle koder tages ikke med videre.

DM551 Efterår 2018 DM551 Efterår 2019
Omgængere fra tidligere version af kurset anbefales at gennemføre den tilføjede forudsætningsprøve (N330012112). Eventuelle omgængere, der har fulgt kurset i efteråret 2018 eller tidligere, kan dog blive fritaget for forudsætningsprøven, ved henvendelse til Registrering & Legalitet i starten af semesteret.

DM552 F20 DM552 F21
Omgængere, der tidligere har fulgt DM552 og mangler at bestå eksamenselement a) (N330038102) skal tilmeldes forudsætningsprøve a (N330038112). Omgængere skal tage kontakt til underviser med henblik på om evt. tidligere opgaver/projekter kan afleveres som forudsætningsprøve. 

DM552 F23 Juni 2023 August 2023 Januar 2024
NEDLÆGGES - udbydes sidste gang F23.
Ændring: F-prøve fjernes og eksamen a) ændres fra skriftlig til portfolio.
Studerende der har bestået forudsætningsprøve a) (N330038112) i gammel version af kurset, går til eksamen i eksamenselement a) (N330038102) på gamle koder.DM553 Forår 2016 DM553 Forår 2017
Eventuelle omgængere følger kurset i den nye version. Bestået DM553 i tidligere version kan meritoverføres til DM553, ny version.

DM554 Forår 2015 DM559 Forår 2016
Omgængere fra tidligere version af kurset skal gå til eksamen på gamle vilkår/koder.

DM555 Efterår 2018 DM566 forår 2019
Omgængere, der ikke har bestået eksamenselement a) (N330007102) på DM555 skal i stedet følge DM566 og gå til eksamen (Eks.a:N330039102).
Tidligere aflagte eksamensforsøg i DM555 tælles med i DM566. 
Der afholdes undervisning i DM555  for sidste gang efteråret 2018. Afvikling af de 3 sidste prøveforsøg: januar 2019, marts 2019 og juni 2019.

DM556 forår 2017 DM556 forår 2018
Bestået DM556 i tidligere version kan meritoverføres til DM556 i ny version.
Eventuelle omgængere fra tidligere version der har bestået eksamen a) eller b) men ikke begge, skal gå til eksamen på gamle vilkår/kode.

DM557 E19 DM572 E20
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a) (N330008112) på 0 ECTS eller eksamenselement a) (N330008102) på 10 ECTS skal i stedet følge DM572 og går til eksamen på nye koder. 
Hvis forudsætningsprøven a) (N330008112) på 0 ECTS er bestået, meritoverføres denne til forudsætningsprøve a) (N330052112) på 0 ECTS på DM572 og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement a) (N330052102) på 10 ECTS. 
Brugte forsøg i tidligere version af eksamenselement a) (N330008102) på 10 ECTS, tælles med i den nye version af eksamenselement a) (N330052102) på 10 ECTS. 

DM559 forår 2018 DM561 efterår 2018
Der afholdes undervisning i DM559 for sidste gang foråret 2018. Afvikling af de 3 sidste prøveforsøg: juni 2018, august 2018 og juni 2019.
Studerende der har DM559 obligatorisk i deres studieordning og har bestået forudsætningsprøven skal læse planen for afvikling af de sidste eksamener i DM559 ovenfor.
Kurset erstattes af DM561 på studieordningen for 2017 og 2018 på 3. semester.
Studerende der tidligere har bestået DM559 og indskrives på en studieordning hvor DM561 indgår obligatorisk, vil skulle kontakte IMADA med henblik på udfærdigelsen af en individuel studieaktivitet på 2,5 ECTS. Når denne aktivitet bestås, vil den sammen med bestået DM559 være meritgivende for DM56.

DM561 E22 DM579 E23
DM561 (10 ECTS) nedlægges - udbydes sidste gang E22. Erstattes af DM579: Lineær algebra med anvendelser (7,5 ECTS) der udbydes første gang E23.
Har man fulgt kurset DM561 i gammel version, kan man tilmelde sig DM579 og gå op på gamle koder.

DM562 E22 Januar 2023 Marts 2023 August 2023 DM536+DM578
Kurset nedlægges, udbydes sidste gang E22.
DM562 (10 ECTS) erstattes, i STO for anvendt matematik, af DM536: Introduktion til programmering (5 ECTS) + DM578 Scientific Programming (5 ECTS). DM578 udbydes første gang E23.DM564 F22 DM576 F23

DM564 (10 ECTS) erstattes i datalogi BA studieforløb af ny version af kurset på (7,5 ECTS).
Studerende med DM564 i deres studieforløb gør kurset færdig på gamle koder.
Studerende der ikke har fulgt undervisningen i DM564 kan følge undervisningen i DM576.

Afvetner endelig afklaringDM572 E22 DM586 E24
DM572 (10 ECTS) udgår E22 af det anbefalede studieforløb for datalogi, men udbydes fortsat til datalogi  sidefagsstuderende og indgår som valgfrit for datascience. E24 udbydes en 7,5 ECTS version af kurset: DM586: Netværk og cybersikkerhed (7,5 ECTS).

DM811 DM811 Efterår 2013
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset (15007602) skal følge den nye version af kurset (15013602)

DM819 DM819 Efterår 2013
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset (15013702)

DM834 Efterår 2014 DM847 Efterår 2015
Bestået DM834 kan meritoverføres til DM847

DM837 DM862 E2017
Bestået forudsætningsprøve i DM837 i kurset kan merit overføres til forudsætningsprøve a) og b) i DM862.
Bestået eksamen a) i DM837 af kurset kan merit overføres til eksamenselement a) i DM862.
Bestået eksamen b) i DM837 af kurset kan merit overføres til eksamenselement b) i DM862.
Omgængere uden bestået forudsætningsprøve i DM837 følger hele DM862. Bestået DM837 kan merit overføres til DM862. Meritten gælder også den anden vej.

DM840 Efterår 2014 DM840 Forår 2016
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version. Bestået DM840 kan meritoverføres til DM840, ny version.

DM842 E2014 DM842 E2017
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen a) i ny version.
Bestået DM842 i tidligere version kan meritoverføres til DM842 i ny version. Meritten gælder også den anden vej.
Omgængere uden bestået eksamen a) i tidligere version følger hele kurset i ny version.

DM847 Efterår 2015 DM847 Efterår 2016
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset fritages for forudsætningsprøve i ny version af kurset.

DM848 E2018 Januar 2020 DM874 E2019
Studerende der mangler DM848 kan deltage i eksamen sidste gang januar 2020. Herefter skal studerende i stedet følge og gå til eksamen i DM874. Eventuelle forsøg brugt i DM848 vil blive talt med i forsøg ved DM874. Bestået forudsætningsprøve i DM848 (N340015112) giver merit for forudsætningsprøven i DM874 (N340046112).

DM852 F21 DM852 F22
Ændring: forudsætningsprøve N340038112 fjernes, eksamen a) portfolio N340038102.
Studerende der tidligere har aflagt forsøg i gammel forudsætningsprøve, men ikke bestået den, overgår helt til ny eksamensform (N340038102).
Studerende der har bestået gammel forudsætningsprøve, fritages for opgaver, som er en del af ny eksamensform (portfolio).

DM854 E21
Valgfrit kursus. Nedlagt. Noteret 120922.

DM857 E20 DM857 E21
Hvis hverken a)(N340051112) eller b)(N340051102) på gammel kode er bestået gåes til eksamen på nye koder.
Hvis gammel a) eller gammel b) er bestået gåes til eksamen på gamle koder.
Gammel eksamen b) (340051102) udbydes igen.
Studerende der har bestået gammel eksamenen b) (N340051102), men ikke projektet/eksamen a)(N340051112), kan tage det nye projekt/eksamen a)(N340105102) hvor der fjernes nogle komponenter, således at eksamenselementet svarer til 5 ECTS.
Hvis både gammel eksamen a) og gammel eksamen b) er dumpet, vil aflagte forsøg kunne overføres til ny prøveform (N340105102)(identisk udtryk).

DM860 F17 DM860 F19
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset, følger den nye version af kurset og går til eksamen på de nye vilkår.
Forudsætningsprøven a) (15019512)i den tidligere version af kurset (UVA: 15019501) er fjernet. Eksamenselement a) har identisk udtryk med eksamenselement a) i den nye udgave - således at tidligere aflagte eksamensforsøg tælles med.

DM863 forår 2018 DM863 forår 2019
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset, kan følge undervisning i den nye version og gå til eksamen på gamle vilkår/kode.

DM874 E20 DM885 E21
Studerende, der ikke har bestået eksamen i DM874 skal flyttes til DM885 og går til eksamen på nye koder.
Merit for forudsætningsprøven.
Tidligere aflagte eksamensforsøg i DM874 tælles med (identisk udtryk).
Forudsætningsprøve a) N340046112 = N340101112
Eksamen a) N340046102 = Eksamen a) N340101102

DM878 og DS808 E20 DM878 og DS808 E21
Forudsætningsprøve nedlægges på begge kurser DM878 og DS808.
Studerende der tidligere har aflagt forsøg i forudsætningsprøven fritages for forudsætningsprøven i ny version.
Studerende der tidligere har aflagt forsøg i gammel forudsætningsprøve går op i den gamle eksamensform (projektrapport med mundtligt forsvar).
Studerende der har bestået gammel forudsætningsprøve, fritages for gruppeprojektet, som en del af ny eksamensform (portfolio).
DM878: forudsætningsprøve N340072112 fjernes, eksamen a) portfolio N340072102.
DS808: forudsætningsprøve N340081112 fjernes, eksamen a) portfolio N340081102.

DS800 E20 Januar 2021 Januar 2022 Marts 2022 DS831 E21
DS800 nedlægges, men udbydes for yderligere to prøveforsøg i januar og marts 2022.
Studerende der ønsker en genopfriskning af kurset DS800, anbefales at følge kurserne DS831 og DS827 (uden officiel tilmelding til kurset).
(ingen identisk udtryk).
Studerende servicetilmeldes via Uddannelsesjura & Registratur til de to sidste prøveforsøg i DS800.

DS801 E20 DS830 E21
Hvis hverken a)(N340042112) eller b)(N340042102) på gammel kode er bestået gåes til eksamen på nye koder (N340100102).
Hvis gammel a) eller gammel b) er bestået gåes til eksamen på gamle koder.
Gammel eksamen b)(N340042102) udbydes igen.
Studerende der har bestået gammel eksamenen b) (N340042102), men ikke projektet/eksamen a)(N340042112), kan tage det nye projekt/eksamen a)(N340100102) hvor der fjernes nogle komponenter, således at eksamenselementet svarer til 5 ECTS.
Hvis både gammel eksamen a) og gammel eksamen b) er dumpet, vil aflagte forsøg kunne overføres til ny prøveform (N340100102)(identisk udtryk).

DS816 E20 DS828 E21
DS816 nedlægges nyt kursus nyt kursus DS828.
Tidligere aflagte eksamensforsøg i DS816 eksamens a) (N340067102) tælles med i DS828 eksamen a) (N340098102) (identisk udtryk mellem DS816 og DS828).
Kurset DS816 har ikke kørt tidligere, blev oprettet E20 men blev aflyst pga. for få studerende.

DS828 E21 DS836 E22
Kurset DS828 nedlægges, udbydes sidste gang E21. Identisk udtryk mellem kurserne DS828 til DS836.
Studerende der mangler at bestå gammel eksamen a) N340098102 skal istedet følge ny kode N340120102.

FA501 E19 FA501 E20
Omgængere som har bestået forudsætningsprøve a(N560014112) & b(N560014122), samt har bestået eksamenselement a(N560014132), b(N560014142) & c(N560014152) på gammel kode, får merit for eksamenselement C på ny kode. De kan følge kurset og gå til eksamen i eksamenselement d(N560014102) på gammel kode.
Omgængere som har bestået dele af forudsætningsprøve a(N560014112) og/eller b( N560014122) på gammel kode, skal deltage eksamenselement c(N560026142) på ny kode. Der aftales internt delvis merit til tidligere laboratorieøvelser (aftales med underviser).
Omgængere som har bestået forudsætningsprøve a(N560014112) og b(N560014122), men mangler eksamenselement A og/eller C på gammel kode, går op i eksamenselement a(N560014132) og/eller c(N560014152) på gammel kode (skal aftales med underviseren).
Omgængere som har bestået eksamenselement d(N560014102) på gammel kode, får fuld merit for forudsætningsprøve A og eksamenselement d(N560026102) på ny kode. De kan følge resten af kurset og deltage i eksamenselement a(N560026122), b(N560026132) og c(N560026142) på ny kode.

FA501 E20 FA501 E21
Studerende, der tidligere har bestået eksamenselement c (N560026142): Deltagelse i lab + godkendelse af rapporter fritages for f-prøve b) (EKA: N560026152). 

FA501 F2016 FA501 E2016
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset giver merit for forudsætningsprøve a)+b) i ny version af kurset (03000042 for 03001122+03001222).
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen a) i ny version af kurset (03000012 for 03001112).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen b) i ny version af kurset (03000022 for 03001102).
Bestået eksamen c) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen c) i ny version af kurset (03000032 for 03001212).
Bestået eksamen d) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen d) i ny version af kurset (03000002 for 03001202).
Bestået FA501 i tidligere version giver merit for FA501 i ny version.

FA501 E21 FA501 E22
Forudsætningsprøve a) E-test N560026112 slettes.FA502 E20 FA511 E21
Forudsætningsprøve a: Studerende, der mangler at bestå forudsætningsprøve a)(EKA: N560008112) kan bestå denne ved at følge og bestå forudsætningsprøve a) i det nye kursus FA511.
Eksamenselement a og eksamenselement b: Studerende, der mangler at bestå eksamenselement a (EKA: N560008122) på 1 ECTS går til eksamen på gamle koder. De studerende kan vælge at følge undervisningen i det nye kursus FA511.
Studerende, der mangler at bestå eksamenselement b (EKA: N560008102) på 4 ECTS går til eksamen på gamle koder. De studerende kan vælge at følge undervisningen i det nye kursus FA511.
Studerende, der vælger at følge det nye kursus FA511 og som skal til eksamen på gamle koder i FA502, anbefales at kontakte underviseren for at drøfte, hvilke E-timer vil være bedst at undlade.
Hvis FF500 er bestået, skal studerende, der mangler at bestå FA502 og/eller SU516 blive på den gamle studieordning og går til eksamen på gammel kode jf. ovenstående.

FA505 E20 FA505 E21
Studerende der tidligere har aflagt eksamensforsøg i eksamenselement a (N560002102) på 5 ECTS fritages for forudsætningsprøve a(N560002112).

FA802 E22 BB807
E23 NEDLÆGGES, udbudt sidste gang E22. FA802: Mekanistisk Toksikologi (5 ECTS) nedlægges og kursusbeskrivelsen for BB807 er opdateret så den inkluderer de vigtigste elementer fra FA802 og derfor stadig er relevant for farmaceuter.

FF500 E19 BB500 E20
Hvis hverken eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) eller eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået på FF500 følges BB500 og omgængere går til eksamen på nye koder (a) N100063112 + b) N100063122 + c) N100063102). 
Hvis eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) er bestået på FF500 meritoverføres denne til eksamenselement a) N100063112 (1 ECTS) på BB500 og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement b) N100063122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N100063102 (3 ECTS).
Hvis eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået men eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) mangler, meritoverføres eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) på gammel version for hhv. eksamenselement b) N100063122 (1 ECTS) og eksamenselement c) på BB500 N100063102 (3 ECTS).  

FF500 E19 DM500 E20
Hvis hverken eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) eller eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået på FF500 følges DM500 og omgængere går til eksamen på nye koder (a) N330050112 (1 ECTS) + b) N330050122 (1 ECTS) + c) N330050102 (3 ECTS)).
Hvis eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) er bestået på FF500 meritoverføres denne til eksamenselement a) N330050112 (1 ECTS) på DM500 og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement b) N330050122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N330050102 (3 ECTS).
Hvis eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået, men eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) mangler, meritoverføres eksamenselement b) på gammel version for hhv. eksamenselement b) N330050122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N330050102 (3 ECTS) på DM500.  

FF500 E19 MM500 E20
Hvis hverken eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) eller eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået på FF500 følges MM500 og omgængere går til eksamen på nye koder (a) N300051112 (1 ECTS) + b) N300051122 (1 ECTS) + c) N300051102 (3 ECTS)).
Hvis eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) er bestået på FF500 meritoverføres denne til eksamenselement a) N300051112 (1 ECTS) på MM500 og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement b) N300051122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N300051102 (3 ECTS). 
Hvis eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået, men eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) mangler, meritoverføres eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) på gammel version for hhv. eksamenselement b) N300051122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N300051102 (3 ECTS) på MM500.  

FF500 E2014 FF500 E2015
Bestået FF500 i tidligere version (0002102) kan meritoverføres til ny version af kurset (0002902+0002912).
Studerende der mangler at bestå FF500 i tidligere version (0002102) skal fortsat til eksamen i denne version.

FF500 E19 BMB500 E20
Hvis hverken eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) eller eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået på FF500 følges BMB500 og omgængere går til eksamen på nye koder (a) N200035112 + b) N200035122 + c) N200035102). 
Hvis eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) er bestået på FF500 meritoverføres denne til eksamenselement a) N200035112 (1 ECTS) på BMB500 og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement b) N200035122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N200035102 (3 ECTS). 
Hvis eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) er bestået men eksamenselement a) N700013112 (1 ECTS) mangler, meritoverføres eksamenselement b) N700013102 (4 ECTS) på gammel version for hhv. eksamenselement b) N200035122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N200035102 (3 ECTS) på BMB500.  

FF500 E2019 Januar 2020 Februar 2020 August 2020 BB500, BMB500, MM500, DM500 E2020
Biologioptaget skal i stedet følge BB500.
Biokemi og Molekylær Biolgi optaget skal i stedet følge BMB500.
Biomedicinoptaget skal følge BMB500.
Datalogioptaget skal følge DM500.
Farmacioptaget skal istedet følge delelement af FA501 version efterår 2020 eller nyere.
Matematik og Anvendt Matematik skal følge MM500.

FF500a E19 NAT500 E20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a) N700002102 (0 ECTS) på FF500a følger NAT500 og går til eksamen på nye koder på eksamenselement a) N700017102 (0 ECTS).  

FF501 F2015 FF501 F2016
Bestået NAT501/FF501 kan meritoverføres til FF501 i ny version. Omgængere fra tidligere version af FF501 vil skulle deltage i forudsætningsprøven i den nye version af kurset (0002222).

FF501 F22 MM571/FF501 F23
Kurset MM571: Førsteårsprojekt for anvendt matematik og matematik (5 ECTS) erstatter per F23 kurset FF501: Førsteårsprojekt (10 ECTS) i studieordningen for matematik og anvendt matematik. FF501 udbydes stadig til andre studieretninger.

FF502 E2012 April 2013 FF502 E2013
E12: Aflevering af matematiske obligatoriske opgaver. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse ved underviser, omfang 3 ECTS (07005492). Aflevering af obligatoriske opgaver inden for fysik. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse ved underviser, omfang 1 ECTS (07005482).

E13: Aflevering af obligatoriske opgaver. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse ved underviser, omfang 4 ECTS (07006512).Har man bestået a+b (obl. opgaver på hhv. 3 og 1 ECTS i efteråret 2012) kan de gælde som beståede obl. opgaver på 4 ECTS i FF502 efteråret 2013. Mangler man at bestå obl. både opgaver på 1 og på 3 ECTS, så laver man opgaverne på 4 ECTS i den nye udgave, de gælder så for beståede opgaver i efterårets version. E12: Laboratorieøvelser. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse ved underviser, omfang 2 ECTS (07005432).

E13: Laboratorieøvelser. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse ved underviser, omfang 1 ECTS (07006422). Laboratorieøvelser. Bestået/ikke bestået med intern bedømmelse ved underviser, omfang 1 ECTS (07006522).
Merit gælder begge veje. E12: Projektopgave inden for matematik. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 3 ECTS (07005472).

E13: Projektopgave. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 3 ECTS (07006402).
Merit gælder begge veje. E12: Projektopgave inden for fysik. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 3 ECTS (07005462).

E13: Projektopgave. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 3 ECTS (07006412).
Merit gælder begge veje. E12:
Skriftlig eksamen inden for matematik. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 4 ECTS (07005452). Skriftlig eksamen inden for fysik. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 4 ECTS (07005442).

E13: Skriftlig eksamen. Bedømmes efter 7-trinsskalaen med intern bedømmelse, omfang 8 ECTS (07006502).

Bestået eksamen i begge skriftlige eksamener i efteråret 2012 er lig den nye eksamen på 8 ECTS. Mangler man begge eksamener, så tages den nye eksamen på 8 ECTS.
E12: Kurset beståes på det vægtede gennemsnit af projekt og den skriftlige eksamen og beståede laboratorieøvelser og obligatoriske opgaver. Kurset er ikke bestået hvis karakter -3 er opnået i mindst en af prøverne.

E13: Alle dele skal bestås hver for sig med minimum 02.

FF502 FF508 E2015
Bestået eksamen a) i FF502 (07008922) kan meritoverføres til eksamen a) i FF508 (07010102).
Bestået eksamen b) i FF502 (07008802) kan meritoverføres til forudsætningsprøve 1 (07010022) samt eksamen b) i FF508 (07010012).
Bestået eksamen c) i FF502 (07008932) kan meritoverføres til forudsætningsprøve 2 (07010132) samt eksamen c) i FF508 (07010112).
Bestået eksamen e) i FF502 (07008912) kan meritoverføres til eksamen d) i FF508 (07010122).
Bestået eksamen f) i FF502 (07008812) kan meritoverføres til eksamen e) i FF508 (07010002). Eventuelle omgængere vil gå til eksamen på gamle koder.

FF502 F2015 FF502 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset (07008922) kan meritoverføres til eksamen a) og b) i ny version af kurset (13013652+ 13013662).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset (07008802) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) samt eksamen c) i ny version (13013522+13013512).
Bestået eksamen c) i tidligere version (07008932) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) samt eksamen d) i ny version (13013642+13013612).
Bestået eksamen d) i tidligere version af kurset (07008902) kan meritoverføres til eksamen e) i ny version af kurset (13013622).
Bestået eksamen e) i tidligere version af kurset (07008912) kan meritoverføres til eksamen f) i ny version af kurset (13013632).
Bestået eksamen f) i tidligere version af kurset (07008812) kan meritoverføres til eksamen g) og eksamen h) i ny version af kurset (13013532+13013542).

FF502 F2016 MM555 E2016
Bestået eksamen a) i FF502 giver merit for eksamen a) i MM555 (13013652 for 13015812). Meritten gælder også den anden vej.
Bestået eksamen g) i FF502 giver merit for eksamen b) i MM555 (13013532 for 13015802). Meritten gælder også den anden vej. 

FF502 F2016 FY527, MM555 , BMB539
Bestået FF502 kan meritoverføres til FY527, MM555 samt BMB539.

FF502 F2016 MM536 E2014
Bestået eksamen a), eksamen e) og eksamen g) i FF502 kan meritoverføres til MM536 (13013652+13013622+13013532 for 13011502+13011512). Meritten vil også være gældende fra MM536 til FF502.

FF502 MM554
Bestået matematik-del af FF502 kan meritoverføres til MM554. (07005492+07005472+07005452 til 13015702 eller 13013652+13013622+13013532 til 13015702).

FF502 F2016 FY528 F2017
Bestået eksamen b, c, d, f og h i FF502 kan give merit for FY528. (13013662+13013512+13013612+13013632+13013542 til 07011702)

FF503 FF504
Ved studieskift fra studieretninger, hvor FF504 til studieretninger, hvor FF503 indgår og omvendt, gives følgende merit.
FF503, Projektopgave 1 ECTS (07005912) = FF504, projektopgave 1 ECTS 07006011)
FF503, obl. opgaver, 5 ECTS (07005932) = FF504, obl. opgaver, 5 ECTS (07006022)
FF503, lab. rapporter, 1 ECTS (07005952) = FF504, lab. rapporter, 1 ECTS (07006032)

FF503 FF503 E2014
Er et af de to projekter bestået (07007502 eller 07007612) skal man bestå det manglende projekt i denne udgave af kurset. Er ingen af projekterne bestået, skal man til eksamen i projekt i ny udgave af kurset (10009302). Er begge projekter bestået (07007502 og 07007612) kan dette meritoverføres til projekt i ny udgave af kurset (10009302)
Beståede obligatoriske opgaver(07007512) meritoverføres til obligatorisk opgave i ny udgave af kurset (10009312)
Beståede obligatoriske opgaver(07007622) meritoverføres til obligatorisk opgave i ny udgave af kurset (10009412)
Beståede laboratorieøvelser (07007522) meritoverføres til laboratorieøvelser i ny udgave af kurset (10009322)
Beståede laboratorieøvelser (07007632) meritoverføres til laboratorieøvelser i ny udgave af kurset (10009422)
Bestået skriftlig eksamen (07007602) meritoverføres til skriftlig eksamen i ny udgave af kurset (10009402)

FF503 F2015 FF503 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset (10009302) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset (07010302)
bestået eksamen b) i tidligere version af kurset (10009312) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version af kurset (07010312)
bestået eksamen c) i tidligere version af kurset (10009412) kan meritoverføres til eksamen c) i ny version af kurset (07010412)
bestået eksamen d) i tidligere version af kurset (10009322) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) samt eksamen d) i ny version (07010332+07010322)
bestået eksamen e) i tidligere version af kurset (10009422) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) samt eksamen e) i ny version (07010432+07010422)
bestået eksamen f) i tidligere version af kurset (10009402) kan meritoverføres til eksamen f) i ny version af kurset (07010402)
Eventuelle omgængere vil gå til eksamen på gamle koder.

FF503 F2016 FF503 E2016
Bestået forudsætningsprøve a) i tidligere version giver merit for forudsætningsprøve a) i ny version (07010332 for 01014832).
Bestået forudsætningsprøve b) i tidligere version giver merit for forudsætningsprøve b) i ny version (07010432 for 01014922).
Bestået eksamen a) i tidligere version giver merit for eksamen d) i ny version (07010302 for 01014902).
Bestået eksamen b) i tidligere version giver merit for eksamen b) i ny version (07010312 for 01014822).
Bestået eksamen c) i tidligere version giver merit for eksamen e) i ny version (07010412 for 01014912).
Bestået eksamen d) + eksamen e) i tidligere version giver merit for eksamen a) i ny version (07010322+07010422 for 01014812).
Bestået eksamen f) i tidligere version giver merit for eksamen c) i ny version (07010402 for 01014802).

FF503 F2016 KE535 F2017
Beståede forudsætningsprøver a)+b) i FF503 i tidligere version giver merit for forudsætningsprøve i KE535 (07010332 + 07010432 for 10012532).
Bestået eksamen d) + e) i FF503 i tidligere version giver merit for eksamen a) i KE535 (07010322+07010422 for 10012522).
Bestået eksamen b) + c) i FF503 i tidligere version giver merit for eksamen b) i KE535 (07010312+07010412 for 10012512).
Bestået eksamen f) i FF503 i tidligere version giver merit for eksamen c) i KE535 (07010402 for 10012502).

FF504 FF503
Ved studieskift fra studieretninger, hvor FF504 til studieretninger, hvor FF503 indgår og omvendt, gives følgende merit.
FF503, Projektopgave 1 ECTS (07005912) = FF504, projektopgave 1 ECTS 07006011)
FF503, obl. opgaver, 5 ECTS (07005932) = FF504, obl. opgaver, 5 ECTS (07006022)
FF503, lab. rapporter, 1 ECTS (07005952) = FF504, lab. rapporter, 1 ECTS (07006032)

FF504 E2014 FF504 E2015
Bestået eksamen c) i tidligere version af kurset (07007732) kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen c) i ny version (07009742+07009732)
Bestået eksamen a) i tidligere version (07007712) kan meritoverføre stil eksamen a) i ny version (07009712)
Bestået eksamen b) i tidligere version (07007722) kan meritoverføre stil eksamen b) i ny version (07009722)
Bestået eksamen d) i tidligere version (07007702) kan meritoverføre stil eksamen d) i ny version (07009702)
Eventuelle omgængere vil gå til eksamen på gamle koder.

FF505 F2016 FY530 F2017
Eventuelle omgængere der mangler at bestå FF505, kan følge undervisning i FY530 og gå til eksamen på gamle vilkår/kode.

FF506 E2014 FF506 E2015
Bestået eksamen b) i tidligere version (07007822) kan meritoverføres til forudsætningsprøven samt eksamen b) i ny version (07009922+07009912).
Bestået eksamen a) i tidligere version (07007812) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version (07009802).
Bestået eksamen c) i tidligere version (07007802) kan meritoverføres til eksamen c) i ny version (07009902).

FF506 FF506 Efterår 2015
Omgængere fra tidligere version af kurset skal følge undervisning i den nye version men til eksamen i tidligere version.

FF506 F2016 MM554 E2016
Bestået eksamen a) i FF506 giver merit for MM554 (07009802 for 13015702). Mangler du at bestå FF506 eksamen a) skal du følge MM556.

FF506 F2016 MM556 E2016
Bestået eksamen a) i FF506 giver merit for MM556 (07009802 for 13015902). Meritten gælder også den anden vej.

FF506 F2016 FY528 F2017
Bestået eksamen b) og c) i FF506 kan meritoverføres til FY528.
Studerende der har bestået eksamen b) men mangler eksamen c) kan følge undervisning i FY528 og gå til eksamen på gamle vilkår ( mundtlig eksamen i FF506).

FF507 E2015 FF507 E2016
Studerende der mangler mundtlig eksamen fra tidligere version af kurset (07010202), kan tilmelde sig kurset i ny version og deltage i mundtlig eksamen på gamle vilkår/kode.

FY01 Forår 2005 Juni 2005 August 2005 Januar 2006 FY501, FY502 Efterår 2005, Forår 2006
FY00A + FY01 erstattes af FY501 + FY502

FY02B Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 FY503 Efterår 2006
Ingen kommentar angivet.

FY03 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 FY507 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

FY08 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 FY509 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

FY09 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 FY806, FY808 Forår 2009
Ingen kommentar angivet.

FY10 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 Valgfrit
Genopstår ikke som kvartalskursus

FY12 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 FY801 Forår 2009
Ingen kommentar angivet.

FY13 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 FY804 Forår 2009
Ingen kommentar angivet.

FY14 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Juni 2007 FY504 Efterår 2006
Ingen kommentar angivet.

FY18 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 FY803 Efterår 2008
Ingen kommentar angivet.

FY23 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 FY508 Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

FY30 Forår 2006 Juni 2006 Juni 2007 Juni 2008 FY505, FY506 Efterår 2006, Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

FY31 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 Valgfrit
Genopstår ikke som kvartalskursus

FY40 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 FY803 Forår 2009
Ingen kommentar angivet.

FY501 Efterår 2007 Oktober 2007 Januar 2008 Marts 2009 FY519 Efterår 2008 (1. kvartal)
KUN FOR LÆGEMIDDEL-VIDENSKAB

FY501, FY502 Efterår 2007 (1. kvartal) Januar 2008 Juni 2008 August 2008 FY520 Efterår 2008 (2. kvartal)
Kontakt studievejledningen

FY502 Forår 2008 (3. kvartal) April 2008 Juni 2008 Januar 2009 FY519 Efterår 2008 (2. kvartal), Forår 2009 (3. kvartal)
Kontakt studievejled-ningen

FY503 F2015 FY503 F2016
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøven samt eksamen a) i ny version. Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen b) i ny version. Bestået FY503 kan meritoverføres til FY503 i ny version.

FY503 F2016 FY503 F2017
Studerende med bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan få merit for eksamen b) samt forudsætningsprøve b) i ny version.
Studerende med bestået eksamen a) i tidligere version kan få merit for eksamen a) samt forudsætningsprøve a) i ny version.
Studerende med bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan få merit for forudsætningsprøve a) i ny version af kurset.
Studerende der mangler eksamen b) i tidligere version af kurset skal bestå eksamen b) i ny version af kurset inklusiv forudsætningsprøven der hører til denne eksamen.
Bestået FY503 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til FY503, ny version.

FY503, FY506 F2017 FY534 F2018
Mangler man at bestå både FY503 og FY506 (alle elementer) skal man følge og bestå FY534. Har man bestået FY503 men mangler FY506 kan man følge undervisning i FY534 foråret 2018 fra og med uge 14. Eksamen vil foregå på gamle vilkår/koder. Den vil finde sted samme dag som FY534 eksamen. Har man bestået FY506, men mangler FY503 kan man følge undervisning i FY534 til uge 14. Eksamen på gamle vilkår/kode.

FY503, FY506 FY534 F2018
Bestået FY503 forudsætningsprøve a) (07011022) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i FY534 (07013162).
Bestået FY506 forudsætningsprøve a) (07009222) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i FY534 (07013152).
Bestået FY503 forudsætningsprøve b) (07011032) kan meritoverføres til forudsætningsprøve c) i FY534 (07013132). Eventuelle omgængere fra FY506 fritages for forudsætningsprøve d) i FY534 (07013142).
Bestået FY503 eksamen a) (07011012) kan meritoverføres til eksamen a) i FY534 (07013122).
Bestået FY506 eksamen a) (07009212) kan meritoverføres til eksamen b) i FY534 (07013112).
Bestået FY503+FY506 eksamen b) (07011002+07009202) kan meritoverføres til eksamen c) i FY534 (07013102).

FY504 E12 FY504 E13
Kursets indhold forbliver det samme, men eksamensformerne ændres. Mangler man at bestå en af kursets eksamener, er der følgende overgangsordning:
Har man bestået del A den mundtlige eksamen efteråret 2012 (0700302), men dumpet del B, skal man tage del B den mundtlige eksamen (07007302) i den nye udgave af kurset. Når denne er bestået er FY504 bestået samlet set.
Har man bestået del B, skriftlig eksamen (0700402) efteråret 2012, men dumpet del A, så skal man tage del A, 24-timers testen (0700312) efteråret 2013. Når denne er bestået er FY504 bestået samlet set. 

FY504 E2018 FY546 E2019
Studerende der tidligere har deltaget i FY504 og har registreret prøveforsøg på et eller flere af eksamenselementerne, kan følge undervisningen i FY546, og gå til eksamen på gamle eksamenskoder, hørende til FY504.
Studerende der ikke tidligere har fulgt eller fået registreret prøveforsøg i FY504, skal i stedet deltage i FY546.

FY505 F2013 Marts 2013 Juni 2013 FF505 (5 ECTS) F2013
Studerende, som har FY505 på deres studieordning, men endnu ikke har bestået kurset, skal i stedet bestå kurser FF505 - Computational Science for ikke-naturvidenskabsstuderende (5 ECTS). Kontakt studievejleder så du bliver tilmeldt den rigtige udgave af kurset.

FY506 E2014 FY506 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (07007412) kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen a) i ny version (07009222 + 07009212). Bestået eksamen b) i tidligere version (07007402) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version (07009202).

FY507 F2009 April 2009 Juni 2009 Januar 2010 FY521 F2010 (3. kvartal)
Første del af FY507 Indledende kvantemekanik (mundtlig eksamen, 5 ECTS) bliver til FY521 Indledende kvantemekanik I (mundtlig eksamen, 5 ECTS). Identisk udtryk. Studerende som har FY507 Indledende kvantemekanik I på deres studieordning, kan tage FY521 i stedet.

FY507 F2009 Juni 2009 Januar 2010 Juni 2010 FY522 F2010 (4. kvartal)
Anden del af FY507 Indledende kvantemekanik (skriftlig eksamen, 5 ECTS) bliver til FY521 Indledende kvantemekanik II (skriftlig eksamen, 5 ECTS). Identisk udtryk. Studerende som har FY507 Indledende kvantemekanik II på deres studieordning, kan tage FY522 i stedet.

FY507 F2015 FY507 F2016
Bestået mundtlig eksamen (første halvdel) af tidligere version kan meritoverføres til mundtlig eksamen (første halvdel) i ny version.
Bestået skriftlig eksamen (anden halvdel) kan meritoverføres til skriftlig eksamen (anden halvdel). Bestået obligatoriske opgaver (anden halvdel , eksamen b) af tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i ny version.
Bestået præsentation (anden halvdel, eksamen c) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i ny version.
Bestået FY507 i tidligere version kan meritoverføres til FY507, ny version.

FY508 E2014 FY508 E2015
Studerende der har fulgt tidligere version af kurset (07006602) og bestod enten eksamen a) eller b) skal fortsat op til eksamen i denne version.

FY508 E2014 FY508 E2015
Har den studerende ikke bestået nogle af eksamenerne i tidligere version af kurset (07006602+07006612) skal den studerende følge den nye version af kurset (07009302).
Har den studerende bestået eksamen a) eller b) i tidligere version, skal den studerende stadig til eksamen i denne version af kurset.

FY508 E2018 FY543 E2019
Studerende der mangler at bestå FY508, kan i stedet følge undervisning og gå til eksamen i FY543. Eventuelle brugte forsøg fra FY508 vil blive talt med ved FY543.

FY509 F2015 FY509 F2016
Bestået eksamen a) i første halvdel i tidligere version kan meritoverføres til eksamen a), første halvdel i ny version.
Bestået eksamen a), anden halvdel i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen a), anden halvdel i ny version.

FY511 FY511 F2015
Bestået projekt i tidligere kursusversion(07008112) kan meritoverføres til projekt(07009112) samt forberedelse af projektskrivning(07009122) i ny kursusversion.
Bestået mundtlig eksamen i tidligere kursusversion (07008102) kan meritoverføres til mundtlig eksamen (07009102) i ny kursusversion.
Har man bestået hele tidligere version af kurset kan dette meritoverføres til ny kursusversion.

FY511 F2015 FY511 E2016
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset (07009122 for 07012022).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset (07009112 for 07012012).
Bestået eksamen c) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen b) i ny version af kurset (07009102 for 07012002).
Bestået FY511 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til FY511 ny version.

FY512 E21 FY555 E22
Studerende der er på studieforløb hvor FY512 (5 ECTS) indgår og har fulgt kurset, men ikke aflagt forsøg, skal istedet tage FY555 (5 ECTS).

FY513 F2009 Valgfrit
Der kan tages et valgfrit kursus eller der kan søges om en individuel studieaktivitet, som kan være et individuelt projekt.

FY514 E2014 FY514 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (07006712) kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen a) i ny version (07009422+07009412).
Bestået eksamen b) i tidligere version (07006702) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version (07009402).

FY516 E2015 FY516 E2016
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset. Bestået FY516 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til FY516 ny version.

FY516 FY533
Studerende der måtte mangle FY516 som obligatorisk kursus skal følge og bestå FY533 Eksperimentel Fysik II

FY518 E2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2012 FY506
Ingen kommentar angivet.

FY519 31/8-2010 FY519 1/9-2010
Omgængere fritages fra obligatoriske opgaver (07004622). Skriftlig eksamen (07004602) opskrives fra 3 til 4 ECTS.

FY519 31/1-2012 FY519 1/2-2012
Kurset FY519 i perioden 1/9-2010 - 31/1-2012 vil pr. 1/2-2012 blive ændret.

FY519 F2012 Marts 2012 Juni 2012 Januar 2013 FF506
FY519 lab. øvelser (1 ECTS) (07005312) erstattes af lab. øvelser i FF506 (1 ECTS) (07005622).

FY519 F2012 Marts 2012 Juni 2012 Marts 2013 FF506
FY519 mundtlig eksamen (4 ECTS) (07005302) erstattes af mundtlig eksamen i FF506 (4 ECTS) (07005602). Har man bestået alle dele af både MM503 el. MM501 og FY519 kan man få merit for FF506.

FY520 31/8-2010 FY520 1/9-2010
Omgængere fritages fra obligatoriske opgaver (07004722). Skriftlig eksamen (07004702) opskrives fra 3 til 4 ECTS.

FY520 E2011 Oktober 2012 FF502 F2012
FY502 obl. opgaver (1 ECTS) (070047229) erstattes af obl. opgaver i FF502 (1 ECTS) (07005482).

FY520 Efterår 2011/Forår 2012 Marts 2012 FF502 Efterår 2012
FY520 lab. øvelser (2 ECTS) (07004712)+(07004742) erstattes af lab. øvelser i FF502 (2 ECTS) (07005432)

FY520 F2012 Marts 2012 FF502
FY520 Projektopgaver (4 ECTS) (07004732) erstattes af FF502 projekt (3 ECTS) (07005462).

FY520 F2012 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 FF502 F2013
FY520 skriftlig eksamen (3 ECTS) (07004702) erstattes af skriftlig eksamen i FF502 (4 ECTS) (07005442).
Har man bestået hele FY520 gives der merit for fysikdelen i FF502 (se detaljer under de enkelte evalueringsdele).
Har man bestået alle dele af MM501, MM502 og FY520 kan man få merit for hele FF502.

FY521 Efterår 2018 FY544 Efterår 2019
Studerende der mangler at bestå FY521, kan i stedet følge undervisning og gå til eksamen i FY544. Eventuelle brugte forsøg fra FY521 vil blive talt med ved FY544.

FY522 F2014 FY522 F2015
Har man bestået den skriftlige eksamen i tidligere version af kurset giver dette merit for skriftlig eksamen samt mundtlig præsentation i ny version af kurset.
Har man bestået obligatoriske opgaver i tidligere version af kurset  giver dette merit for de obligatoriske opgaver i ny version  af kurset.
Ovenstående gælder også for tidligere versioner af kurset foråret 2013 samt foråret 2014.

FY522 F2015 FY522 F2016
Bestået eksamen a) tidligere version kan meritoverføres til eksamen a) i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve a+b i ny version.
Bestået FY522 i tidligere version kan meritoverføres til FY522 i ny version.

FY522 F19 FY547 F20
Omgængere, der bestået forudsætningsprøve a(N500022112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement a(N500022102) på 5 ECTS går til eksamen på ny version for eksamenselement a(N500049102) på 5 ECTS på nye koder. Bestået forudsætningsprøve a) på gammel version meritoverføres til forudsætningsprøve a) på ny version.
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a(N500049112) eller eksamenselement a(N500022102) på FY522, følger FY547 og går til eksamen på nye koder (F-prøve:N500049112  + eks.a: N500049102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a tælles med i den nye version af eksamenselement a).

FY524 F2015 FY524 F2016
Bestået FY524 i tidligere version kan meritoverføres til FY524 i ny version.
Omgængere på kurset skal følge den nye version, inklusiv forudsætningsprøve.

FY524 F19 FY550 F20
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a(N500024112) på 0 ECTS og mangler at bestå eksamenselement a(N500024102) på 5 ECTS skal følge FY550 og gå til eksamen på nye koder for eksamenselement a (N500052102) på 5 ECTS.
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a) eller eksamenselement a) skal følge FY550 og går til eksamen på ny kode for eksamenselement a(N500052102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a tælles med i den nye version.  

FY526 E19 FY545 E20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a) N500008102 (5 ECTS) i FY526 skal i stedet følge FY545 og gå til eksamen på nye koder i eksamenselement a) N500048102 (5 ECTS).   
Tidligere aflagte forsøg tælles med.  

FY527 F19 F20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a (N500025112) på 2 ECTS og mangler eksamenselement b(N500025102) på 3 ECTS går til eksamen på gamle koder.
Omgængere, der har bestået eksamenselement b(N500025102) på 3 ECTS og mangler eksamenselement a(N500025112) på 2 ECTS på gammel version, kan få meritoverført eksamenselement b(N500025102) til ny version og tager eksamenselement a(N500053112) på 1 ECTS på nye koder.   
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a(N500025112) og b(N500025102) tælles med i den nye version af eksamenselement a(N500053112) og b (N500053102). 

FY527 F22
FY527 udgået af BMB-forløbene, men udbydes fortsat på henholdsvis Kemi og Farmaci.
FY527 og BMB500 -> BMB550

FY528 F2017 FY528 F2018
Bestået FY528 i tidligere version kan meritoverføres til FY528 i ny version. Meritten gælder begge veje. Eventuelle omgængere fra tidligere version skal følge hele den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve.

FY529 E2017 FY529 E2018
Bestået FY529 kan meritoverføres til FY529 i ny version. Merit gælder begge veje.
Bestået forudsætningsprøve a) i tidligere version (07011852) kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version.
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset (07011842) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset (07011832) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version.
Bestået eksamen d) i tidligere version af kurset (07011812) kan meritoverføres til eksamen c) i ny version.
Bestået eksamen e) i tidligere version af kurset (07011802) kan meritoverføres til eksamen d) i ny version.

FY531 F19 FY542 F20
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøven (N500028112) eller eksamen (N500028102) skal i stedet følge FY542 og gå til eksamen på nye koder (F-prøve: N500033112 og eksamen: N500033102).
Hvis omgængere har bestået forudsætningsprøvea (N500028112), men mangler at bestå eksamenselemen a (N500028102) følges FY542 og går til eksamen på gammel kode. 

FY532 E19 FY548 E20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a) N500010102 (5 ects) på FY532 skal i stedet følge FY548 og gå til eksamen på nye koder A) N500054102 5 ects). 
Tidligere aflagte forsøg i eksamenselement a) N500010102 (5 ects) tælles med i ny version.  

FY533 F19
Nedlagt. Noteret 150922.

FY534 F19 FT504 F20
Omgængere, der har bestået forudsætningsprøver a)(N500030112), b)(N500030122) og c)(N500030132) og d)(N500030142) og har bestået eksamenselement a)(N500030152) og b(N500030162), men mangler eksamenselement c)(N500030102) på 7 ECTS kan følge FT504 og gå til eksamen på gammel kode.
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a),b),c) eller d) samt eksamenselement a), b) og C) for FY534, skal følge FT504 og går på eksamen på nye koder; forudsætningsprøve a(N500039112), forudsætningsprøve b)(N500039122), eksamenselement (N500039102) på 10 ECTS. 

FY536 E2018 FY541 E2019
Studerende der mangler at bestå FY536, skal i stedet følge undervisning og gå til eksamen i FY541. Eventuelle forsøg brugt i FY536 vil blive talt med ved FY536.
Bestået forudsætningsprøve i FY536 (N500020112) giver merit for forudsætningsprøven i FY541 (N500041112).

FY539 E19 FY825 E20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a) N500031102 (5 ECTS) på FY539 skal i stedet følge FY825 og går til eksamen på nye koder a) N510031102 (5 ECTS). 
Tidligere aflagte forsøg i eksamenselement a) tælles med.  

FY540 E21 FY554 E22
FY540 (10 ECTS) (sidst udbudt E21) erstattes af nyt kursus FY554: Numerisk fysik/Numerical physics (5 ECTS) og et TEK statistik kursus (T-STAT) (5 ECTS).

FY543 E20 FY548, FY552 E21
Omgængere, der mangler at bestå eksamenselement a (N500044102) på 10 ECTS i FY543 skal i stedet følge FY548 (Eks.a:N500054102) på 5 ECTS og FY552(Eks.a: N500057102) på 5 ECTS og går til eksamen på nye koder.
Hvis der er tidligere er aflagt eksamensforsøg i FY543, tælles et brugt eksamensforsøg med i hhv. FY548 og FY552 (Identisk udtryk).
Hvis FY543 er bestået gives merit for FY548 og FY552.

FY546 E20 E21
Studerende, der mangler at bestå både eksamenselement a(N500056112) og b(N500056102) går til eksamen på ny kode for eksamenselement a på 10 ECTS (N500059102).
Studerende, der mangler at bestå enten eksamenselement a(N500056112) eller eksamenselement b(N500056102) går til eksamen på gamle koder.

FY546 E19 FY546 E20
Hvis hverken eksamenselement a) N500045112 (2 ECTS) eller b) Del 1) N500045122 (4 ECTS) og Del 2 N500045132 (4 ECTS) er bestået skal omgængere gå til eksamen på nye koder for hhv. eksamenselement a) N500056112 (2 ECTS) og b) N500056102 (8 ECTS).
Hvis eksamenselement a) N500045112 (2 ECTS) er bestået men hele eller dele af eksamenselement b) Del 1) N500045122 (4 ECTS) og Del 2 N500045132 (4 ECTS) mangler, skal omgængere gå til eksamen på gamle koder.  

FY59 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

FY802 Efterår 2018 FY828 Efterår 2019
Studerende der mangler at bestå FY802, skal i stedet følge undervisning og gå til eksamen i FY828. Eventuelle brugte forsøg fra FY802 vil blive talt med som forsøg ved FY828.

FY803 31/8-2011 FY803 1/9-2011
Identisk udtryk ml.hhv. 1. og 2. deleksamen.

FY804 Forår 2013 FY814 Forår 2014
Ingen kommentar angivet.

FY811 F2015 FY811 F2016
Bestået FY811 i tidligere version kan meritoverføres til FY811 i ny version. Omgængere fra tidligere version følger ny version, inklusiv forudsætningsprøve.

FY812,FY817 Valgfrit
Fysikstuderende der har taget FY817 som valgfrit på deres bachelor, og nu skal til at have kurset obligatorisk på deres kandidat i fysik, kan istedet vælge 5 ECTS valgfrit på kandidaten.
Fysikstuderende der har taget FY812 som valgfrit på deres bachelor, og nu skal til at have kurset FY817 på deres kandidat i fysik kan fritages for dette på kandidaten og istedet vælge 5 ECTS valgfrit på kandidaten. Dette gælder dog kun for de kandidater der skal læse 1-faglig fysik.

FY814 Efterår 2014 FY814 Efterår 2015
Har man bestået FY814 i en tidligere version kan denne meritoverføres til FY814, ny version.

FY816 F2016 FY816 F2017
Eventuelle omgængere skal følge ny version af kurset inklusiv forudsætningsprøve.

FY816 F19 FY809 F20
Omgængere, der bestået forudsætningsprøve a(N510022112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement a) på 10 ECTS (N510022102) følger FY809 og går til eksamen på nye koder (Eks.a N510035102). Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a) eller eksamenselement a) på FY816, skal følge FY809 og går til eksamen på nye koder (Eks.a: N510035102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a tælles med i den nye version af eksamenselement a).

FY817 E19 FY535 E20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a) N510002102 (5 ECTS) på FY817 skal i stedet følge FY535 og gå til eksamen på nye koder a) N500019102 (5 ECTS).   
Tidligere aflagte forsøg i eksamenselement a) N510002102 (5 ECTS) på gammel version tælles med på ny version.  

FY821 E2018 FY829 E2019
Studerende der mangler at bestå FY821, skal følge undervisning og gå til eksamen i FY829 i stedet. Eventuelle forsøg brugt i FY821 vil blive talt med som forsøg i FY829.
Bestået forudsætningsprøve i FY821 (N510001112) giver merit for forudsætningsprøven i FY829 (N510033112).

FY823 F22 FY835 F23
FY823: Bayesiansk inferens og informationsteori (5 ECTS)  nedlægges og erstattes af FY835: Informationsteori, inferens og læringsalgoritmer (5 ECTS). Studerende hvor FY823 indgår i deres forløb går til eksamen i FY823 på koderne: Forudsætningsprøve a) N510025112 og eksamen a)>N510025102), men kan følge undervisningen i FY835.

Human patofysiologi Efterår 2007, Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 SU804 Efterår 2008 (1. kvartal)
Kurset SU804 er normeret til 15 ECTS. Diskrepans i omfang

Human patofysiologi E2007/F2008 December 2007 December 2007 December 2008 SU804 E2008
Diskrepans i omgfang

ITEK IABMB803 Efterår 2015
Kandidatstuderende på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, hvis studieforløb indeholder et ITEK-projekt, skal istedet tilmelde sig IABMB803 på 15 ECTS.
ITEK-projekt må også gerne erstattes af flere individuelle studieaktiviteter med en samlet belastning på 15 ECTS. Vær opmærksom på at den samlede mængde ECTS på kandidaten opnået ved individuelle studieaktiviteter max må være 15 ECTS som kandidat på Institut for Biokemi og Molekylær Biologi.

KA20 Efterår 2005 KE514 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

KA69 Forår 2006 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

KE/KEP33 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

KE03 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 KE502 Efterår 2006
Ingen kommentar angivet.

KE04 Efterår 2004, Forår 2005 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 KE501 Efterår 2005
Ingen kommentar angivet.

KE06 Forår 2006 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

KE20 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 Valgfrit
Ved reeksamen er der alene mulighed for at genaflevere laboratorie-rapporter.

KE32 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 KE507 Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

KE40 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 KE812 Forår 2009 (3. kvartal)
Ved reeksamen er der alene mulighed for at genaflevere projektrapport

KE43 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 Valgfrit
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KE501 31/8-2010 KE501 1/9-2010
Omgængere fritages fra obligatoriske opgaver (10005912). Skriftlig eksamen (10005902) opskrives fra 7 til 8 ECTS.

KE501 31/8-2011 KE501 1/9-2011
Har en studerende bestået hele KE501 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-11.

KE501 E2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 Dele af FF503 E2012
Merit: Har man bestået KE501, BMB501 og BB501 (25 ECTS) kan man få merit for FF503 (20 ECTS) eller FF504 (12 ECTS) alt efter studieretning.
Har man bestået laboratorierapporter i KE501A (10005922) kan disse meritoverføres til lab. rapporter henholdsvis FF503 (07005952) eller FF504 (07006032).
Mangler du at bestå hele eller dele af KE501 på din studieordning skal du kontakte studienævnet, som så vil lave en løsning til dig alt efter, hvilke dele du mangler.
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

KE501 - T KE501
Kurserne er identiske og vil kunne træde i stedet for hinanden ved studieskift

KE502 Efterår 2008 Januar 2009 Juni 2009 Januar 2010 KE523 Efterår 2009
Kurset KE502 Fysisk kemi (Lab.øvelser 1 ECTS, Eksamen 4 ECTS) bliver til KE523 Fysisk kemi (Eksamen 5 ECTS). Identisk udtryk. For studerende som allerede har bestået lab. øvelserne i KE502 Fysisk kemi nedskrives KE523 til 4 ECTS.

KE502 Efterår 2008 Januar 2009 Juni 2009 Januar 2010 KE521 Efterår 2009
Kurset KE502 Grundstoffernes kemi (Lab.øvelser 2 ECTS, Eksamen 3 ECTS) bliver til KE521 Grundstoffernes kemi (Lab.øvelser 2 ECTS, Eksamen 3 ECTS). Identisk udtryk. Studerende som har bestået lab. øvelser i KE502 Grundstoffernes kemi får overført lab. øvelserne til KE521.

KE503
Ændring i evalueringsformen. Identisk udtryk, men der indsættes eksamensbetingelse (obl. Opgaver, 0 ECTS) som eksamensbetingelse. Omgængere skal bestå opgaver for at kunne indstille sig til reeksamen

KE503 KE503 Efterår 2013
Har man bestået de obligatoriske opgaver i tidligere version af kurset (10007012) kan disse meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (10008112)

KE503+KE524 KE522
Hvis studerende mangler at bestå KE503 anbefales det at følge undervisning i KE522, men fortsat gå til eksamen i KE503.
Hvis studerende mangler at bestå KE524 anbefales det at følge undervisning i KE522, men fortsat gå til eksamen i KE524.
Mangler den studerende begge kurser KE503+KE524 anbefales det at man følger det nye kursus KE522. Har den studerende bestået både KE503 og KE524 kan der gives merit for KE522.

KE504 E19 KE504 E20
Hvis hverken forudsætningsprøve a) N530017112 (0 ECTS) eller eksamenselement a) N530017102 (5 ECTS) skriftlig eksamen er bestået, går omgængere til eksamen på nye koder gældende for eksamenselement a) N530017102 (5 ECTS) portfolio eksamen del a, b og c.
Hvis forudsætningsprøve a) N530017112 (0 ECTS) er bestået, men ikke eksamenselement a) N530017102 (5 ECTS) skriftlig eksamen, meritoverføres forudsætningsprøven til hhv. del a, b og c i eksamenselementet og omgængere går til eksamen i del d) Mundtlig overhøring. 
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a) N530017102 (5 ECTS) Skriftlig eksamen, tælles med på ny version.

KE504 E20 F20
Studerende, der tidligere har bestået forudsætningsprøve a) (EKA: N530017112) i KE504, skal aflægge den skriftlige eksamen på den gamle kode (EKA: N530017102), hvor den skriftlige eksamen afvikles som en Take Home-opgave. Studerende, der har fulgt kurset tidligere, men ikke bestået forudsætningsprøve a), skal følge KE504 og aflægge eksamen efter de nye eksamensbestemmelser.

KE504 F2013 April 2013 Juni 2013 August 2013 KE504 E2013
Tidligere bestået opgaver (10002112) kan overføres til den nye udgave af kurset (10008001). Mangler man at bestå den skriftlige eksamen fra den tidligere udgave af kurset (10002102), kan man i stedet tage Multiple choice-testen og lave rapporterne (10008002), som afsluttes i løbet af undervisningen. Mangler man den del af eksamen er det derfor vigtigt at tilmelde sig undervisningen i kurset.

KE504 F2015 KE504 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (10008012) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) samt eksamen a) i ny version (10009722+10009712).
bestået eksamen b) i tidligere version (10008002) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) samt eksamen b) i ny version (10009732+10009702).
Eventuelle omgængere der mangler den skriftlige eksamen kan fritages for forudsætningsprøve b).
Studerende der kun mangler skriftlig eksamen (10002102) i version med sidste afvikling forår 2013 kan ligeledes fritages for forudsætningsprøve b) (10009732).

KE504 E2017 KE504 F2018
Bestået KE504 i tidligere version kan meritoverføres til KE504 i ny version. Meritten gælder begge veje. Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version (10009712 til 10013412).
Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen a) i ny version (10009702 til 10013402).

KE504 F19 KE504 F20
Studerende, der har bestået SU515 og NAT509, men mangler at bestå KE504 tager kurset sammen med kemikere og forbliver på den gamle STO. Brugte forsøg i eksamenselement a(N530017102) tæller med.
Studerende, der mangler at bestå KE504 samt SU515 og NAT509 (eller dele af dem) eller et af de to, overføres til den nye STO.
Studerende, der har bestået KE504 (Forudsætningsprøve a og eks.a.), men mangler at bestå både SU515 og NAT509 overføres til den nye STO, og de får 5 ECTS "merit" til valgfag, så det passer med ECTS. Studerende, som har bestået KE504 (Forudsætningsprøve a + eks.a.), men mangler SU515 eller NAT509 forbliver på den gamle STO, og de skal lave et individuelt projekt på 2,5 ECTS, hvad de mangler.

KE505 F2012 KE505 F2013
Studerende, der i foråret 2012 eller før har bestået laboratorierapporter (10002212), og som skal til reeksamen i den nye version af kurset, kan få overflytte laboratorierapporterne.
I den nye udgave af kurset (fra foråret 2013) skal der også bestås obligatoriske opgaver (10007112). Studerende, som ønsker at følge undervisningen igen, skal bestå de obligatoriske opgaver.
Studerende, som alene ønsker at gå til den skriftlige reeksamen, og som har bestået laboratorierapporterne, vil dog blive fritaget for de obligatoriske opgaver.

KE505 F2015 KE505 F2016
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) samt eksamen b) i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i ny version.
Bestået KE505 kan meritoverføres til ny version.

KE505 F2013 KE505 F2016
Bestået eksamen a) (10007122) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) samt eksamen b) (10011712+10011732) i ny version.
Bestået eksamen b) (10007112) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) (10011722) i ny version.
Bestået KE505 kan meritoverføres til KE505 ny version.

KE505 F2013 KE505 F2014
Bestået eksamen a) (10007122) kan meritoverføres til eksamen a) (10008812) i ny version.
Bestået eksamen b) (10007112) kan meritoverføres til eksamen b) (10008822) i ny version.
Bestået KE505 kan meritoverføres til KE505 ny version.

KE505 F22 KE505 F23
Forudsætningsprøve a) Obligatorisk opgaveaflevering N530021132 udgår per F23.
Studerende der mangler at bestå forudsætningsprøven i gammel version fritages for den, og deltager i eksamen på samme vilkår som for ny version.

KE506 E2014 KE506 E2015
Bestået KE506 fra tidligere version kan meritoverføres til KE506 i ny version.

KE506 E2015 KE506 E2016
Bestået forudsætningsprøve + eksamen a) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset (10009822+10009812 for 10012412).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen i ny version af kurset (10009802 for 10012402).
Bestået KE506 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til KE506 i ny version af kurset.

KE507 E19 KE507 E20
Omgængere, der ikke har bestået eksamenselement a) N530007102 (5 ECTS) går til eksamen på ny version a) N530007102 (5 ECTS).
Tidligere aflagte forsøg i eksamenselement a) tælles med.  

KE507 E21 KE507 E22
Bestået KE507 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til KE507 i ny version af kurset (N530007101 til N530053101).
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset (N530053102 til N530007102).

KE508 KE508 Efterår 2013
Beståede laboratorieøvelser i tidligere version af kurset (10000912) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (10007912)

KE509 F2008 KE520
Ingen kommentar angivet.

KE511 E2015 FA506 E2016
Bestået KE511 giver merit for FA506. Eventuelle omgængere fra KE511 kan fritages for forudsætningsprøve i FA506 (03000812).

KE512 Forår 2009 Juni 2009 Januar 2010 KE524 Forår 2010 (3. kvartal)
Identisk udtryk. Kurset KE512 Kvantekemi (Projekt 0 ECTS, mundtlig eksamen 5 ECTS) bliver til KE524 Kvantekemi (Projekt 0 ECTS, mundtlig eksamen 5 ECTS). .

KE512 Forår 2009 Juni 2009 Januar 2010 KE525 Forår 2010 (4. kvartal)
Identisk udtryk. Kurset KE512 Uorganisk kemi (Skriftlig eksamen 5 ECTS) bliver til KE525 Uorganisk kemi (Skriftlig eksamen 5 ECTS).

KE513 E2015 FA505 E2016
Bestået KE513 kan meritoverføres til FA505.

KE514 F2014 KE530 F2015
Studerende der mangler KE514, men samtidig har 5 ECTS valgfrit anbefales at følge KE530.Har den studerende ikke flere valgfrie ECTS, anbefales det at studerende der mangler KE514 laver en individuel studieaktivitet på 5 ECTS.

KE516 E2015 FA503
Består den studerende ikke forudsætningsprøven, skal denne følge FA503 "Lægemiddelformulering og fremstilling B"  der kører i foråret 2016.
De studerende der ikke har bestået KE516 eksamen, kan følge FA503 undervisning, og gå til eksamen i KE516. Dette gælder for foråret 2016. Består man ikke denne sidste udbudte eksamen i KE516, vil man fra foråret 2017 skulle følge FA503 og gå til eksamen i dette.
Gældende for eksamen i KE516 sommeren 2016: Studerende der har fulgt KE516 efteråret 2013 eller tidligere, men ikke bestod eksamen, fritages for forudsætningsprøven i nuværende version af kurset (10009012).

KE516 + KE517 FA502,FA503,FA504
Bestået KE517+KE516 giver merit for FA502,FA503 og FA504. Mangler man både KE516 og KE517 skal man følge og bestå FA502, FA503 og FA504.
Bestået eksamen a) i KE517 (efterår) giver merit for forudsætningsprøven i FA502.
Der vil blive udbudt en sidste reeksamen i KE517 sommeren 2016.
De der ikke består KE517 eksamen b) får mulighed for at følge FA504 undervisning og gå til eksamen på gammel kode. Dette gælder fra efteråret 2016. Info: (kun til studerende) de studerende vil blive eksamineret i stoffet fra FA504, og vil også have de samme muligheder for brug af hjælpemidler som beskrevet i FA504 kursusbeskrivelsen.
De der ikke består KE516 får mulighed for at følge FA503 og tage eksamen i KE516. Dette gælder for foråret 2016. Studerende der har bestået KE516, men ikke har deltaget i KE517 kan få merit for FA503 på baggrund af KE516. Mangler man begge 5 ECTS eksamener i KE517 skal man deltage i og bestå FA502 og FA504.

KE517 F13 KE517 F14
Beståede laboratorieøvelser i tidligere udgave af kurset (10004912) kan meritoverføres til laboratorieøvelser (10007812) samt forudsætningsprøven (10007822) i den nuværende udgave af kurset.
Bestået skriftlig eksamen i tidligere udgave af kurset (10004902) kan meritoverføres til nuværende udgave af kurset (10007802)

KE517 E2014 KE517 F2015
Har man i tidligere version af kurset bestået obligatoriske opgaver og test (10007822, daværende forudsætningsprøve) kan dette meritoverføres til eksamenselement a) for forårssemesteret i ny version af kurset (10009512).
Har man i tidligere version af kurset bestået obligatoriske laboratorieøvelser eksamenselement a) (10007812) kan dette meritoverføres til eksamenselement a) i efterårssemesteret i ny version af kurset (10009522).
Har man bestået hele KE517 i tidligere version kan dette meritoverføres til KE517 i ny version.

KE521 KE528
Bestået KE521 kan meritoverføres til KE528. Bestået KE528 kan også meritoverføres til KE521.
Bestået forudsætningsprøve samt eksamen a) i KE521 (10009922+10009912) kan meritoverføres til KE528 forudsætningsprøve samt eksamen a) (10011822+10011812). Meritten gælder også den anden vej.

KE521 E2014 KE521 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen b) i ny version (10009902). Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen a) i ny version (10009922+10009912).

KE521 E22
KE521 er udgået af BMB-forløbene pr. optag 2022, men udbydes fortsat på farmaci.

KE522 E2014 KE522 E2015
Har man bestået KE522 i tidligere version kan denne meritoverføres til ny version.

KE522 F2016 KE522 E2016
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen a) i ny version af kurset (10010902 for 10012802).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen b) i ny version af kurset (10011002 for 10012902).
Bestået KE522 i tidligere version af kurset  giver merit for KE522 ny version.
Eventuelle omgængere på KE522 fritages for forudsætningsprøve (10012912).

KE523 31/8-2011 Januar 2011 Juni 2011 KE523 E2011
Omgængere fritages fra laboratorieøvelserne og får opskrevet eksamen fra 4 til 5 ECTS.

KE523 KE523 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version (10006512/10007612) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) samt eksamen a) i ny version (10010022+10010012).
bestået eksamen b) i tidligere version (10006502/10007602) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version (10010002).
Omgængere fra tidligere version af kurset fritages for forudsætningsprøve b).

KE523 E2016 KE537,KE538,BMB540 E2017
For studerende der stadig måtte mangle KE523 eksamen, vil der blive udbudt en sidste eksamen januar 2018.
Identisk udtryk KE523 til BMB540.

KE523 Efterår 2016 BMB540 Efterår 2017
Eventuele omgængere fra studieretningerne BMB og Biomedicin med KE523 som obligatorisk kursus, skal følge og bestå hele BMB540 inkl. forudsætningsprøve.

KE523 E2016 KE538 E2017
Gældende for farmacistuderende:
Forudsætningsprøve a) (10010022) kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i KE538 (N560011122)
Forudsætningsprøve b) (10010032) kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i KE538 (N56001132)
Eksamenselement a) (10010012) kan meritoverføres til eksamenselement a) i KE538 (N560011112)
Eksamenselement b) (10010002) kan meritoverføres til eksamenselement b) i KE538 (N560011102)
Identisk udtryk KE523 til KE538.

KE525 31/1-2011 KE525 1/2-2011
Identisk udtryk (eksamen). Omgængere fritages for rapport. Eksamen opskrives til 5 ECTS.

KE525 F2015 KE525 F2016
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen a) i ny version. Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen b) i ny version. Bestået KE525 kan meritoverføres til ny version af kurset.

KE527 FA501
Eksamen a) i KE527 giver merit for eksamen a) samt forudsætningsprøven i FA501.
Eksamen b) i KE527 giver merit for eksamen b) samt forudsætningsprøven i FA501.
Eksamen c) i KE527 giver merit for eksamen c) og d) samt forudsætningsprøven i FA501.

KE528 F2015 KE528 F2016
Bestået KE528 kan meritoverføres til KE528, ny version.

KE529 E20 KE551 E21
Studerende, der mangler at bestå KE529 skal i stedet følge KE551: Matematiske Anvendelser.
Hvis forudsætningsprøve A(N530029112) i KE529 er bestået gives merit for forudsætningsprøve A(N530046112) i KE551.
Tidligere aflagte eksamensforsøg i KE529 tælles med i KE551 (identisk udtryk).

KE529 F2017 KE529 F2018
Bestået KE529 i tidligere version kan meritoverføres til KE529 i ny version. Eventuelle omgængere skal følge hele den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve.

KE533, KE820 KE533, KE820
Bestået KE533 kan meritoverføres til KE820.

KE534 E20 FA509 E21
Kun gældende for Farmaci:
Studerende, der mangler at bestå KE534 (Eks.a: N530011102) skal i stedet følge FA509 (Eks.a: N560031102  og går til eksamen på nye koder.
Tidligere eksamensforsøg tæller med.

KE535 forår 2018 KE535 forår 2019
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset, kan følge undervisning i den nye version og gå til eksamen på gamle vilkår/kode

KE535 F22 KE535 F23
Studerende der tidligere har deltaget i eksamenselement b) N530032102 kan fortsat tilmelde sig eksamen b), uden at have bestået ny forudsætningsprøve b) N530032142.

KE536 E19 KE542 E20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a) N530012102 (5 ECTS) i KE536 skal i stedet følge KE542 og gå til eksamen på gamle koder a) N530012102 (5 ECTS). 

KE537 F19 F20
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a, b på 0 ECTS eller eksamenselement a på 2 ECTS eller b på 8 ECTS skal gå på eksamen på nye koder.
Omgængere, der enten har bestået forudsætningsprøve a) og/eller b), men mangler eksamenselement a) og eksamenselement b, får meritoverført forudsætningsprøver a og b til ny version og går til eksamen på nye koder (eks. a: N530013132 + eks. b:N530013102).
Omgængere, der enten har bestået forudsætningsprøve a) og/eller b) , eksamenselement a), men mangler at bestå eksamenselement b, får meritoverført forudsætningsprøver a og b, samt bestået eks. a til ny version og går til eksamen på nye koder (eks. b:N530013102).
Omgængere, der enten har bestået forudsætningsprøve a) og/eller b) , eksamenselement b), men mangler at bestå eksamenselement a, får meritoverført forudsætningsprøver a og b, samt bestået eks. b til ny version og går til eksamen på nye koder (eks. a: N530013132 ).
Brugte eksamensforsøg i tidligere version af kurset, tælles med i den nye version. 

KE537 E17 KE537 E18
Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøver a eller b samt eksamenselement a på 2 ECTS(10013012) eller b(10013002) skal gå til eksamen på nye koder (Eks.A: N530013132 + b:N530013102).
Hvis forudsætningsprøve a og b er bestået men eksamenselement a(10013012) og b(10013002) mangler, meritoverføres forudsætningsprøve a+b til ny version og går på eksamen på nye koder (Eks.a.: N530013132 + b: N530013102).
Hvis forudsætningsprøve a og b samt eksamenselement a(10013012) er bestået, kan disse meritoverf'øres til ny version (Eks.a.: N530013132) og eksamenselement b tages på ny kode (b: N530013102). 
Tidligere brugte forsøg tæller med i ny version. 

KE541/KE833 F22 KE541/KE833 F23
Bestået forudsætningsprøve på gammel kode (N530033112) kan give merit til ny forudsætningsprøve (N530033132).

KE542 E20 KE550 E21
Studerende, der mangler at bestå KE542 skal i stedet følge KE550.
Studerende, der mangler at bestå hele eller dele af KE542 følger KE550 og går til eksamen på nye koder:
Eks. A(N530043101) -> Eks.A(N530048112)
Eks.B (N530043122)->Eks.B (N530048122)
Eks.C (N530043132) -> Eks.C (N530048132)
Eks.D (N530043102) -> Eks.D (N530048102)
Hvis der er eksamenselementer på KE542, der er bestået, gives merit for disse, jf. ovenstående. Tidligere aflagte eksamensforsøg i KE542 tælles med (identisk udtryk) i KE550.

KE542 E19 KE542 E20
Hvis eksamenselement a) N530036112 (5 ECTS) er bestået, men eksamenselement b) N530036102 (5 ECTS) mangler, meritoverføres eksamenselement a). til hhv. eksamenselement a) N530043112 (1 ECTS), eksamenselement b) N530043122 (1 ECTS) og eksamenselement c) N530043132 (3 ECTS) på ny version og omgængere går til eksamen på nye koder for eksamenselement d) N530043102 (5 ECTS). 
Omgængere der har bestået eksamenselement b) N530036102 (5 ECTS) får meritoverført til nyt eksamenselement d) N530043102 (5 ECTS) og går til eksamen på nye koder for henholdsvis a), b) og c).  

KE543 E19 KE548 F21
Omgængere, der ikke har bestået eksamen i KE543 skal i stedet følge KE548 og går til eksamen på nye koder. 
Tidligere aflagte eksamensforsøg i KE543 tælles med i KE548. 
KE543 kører for sidste gang E20 og bliver herefter til KE548, der udbydes forår. 
Dette kursus er identisk med KE543, blot med ny titel.

KE550 E21/F22 KE550 E22
KE550 ændrer per E22 varighed fra 2 til 1 semester. Kurset er et efterårs kursus stadig på 10 ECTS.
Identisk udtryk - eksamensforsøg aflagt på gamle koder følger med til ny version af kurset.
Bestået eksamen a),b),c) og d) i tidligere version af kurset giver merit for eksamen a),b),c) og d) i ny version af kurset.
Eksamenselement a) N530048112 -> N530054112
Eksamenselement b) N530048122 -> N530054122
Eksamenselement c) N530048132 -> N530054132
Eksamenselement d) N530048102 -> N530054102

KE70 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 Valgfrit
Ved reeksamen er der alene mulighed for at genaflevere litteraturrapport

KE80 Forår 2005 NAT501 Forår 2006
Ingen kommentar angivet.

KE801 Efterår 2014 KE801 Efterår 2015
Har man tidligere bestået KE801 kan dette meritoverføres til den nye version af kurset (10010302)

KE802 E2015 KE802 E2016
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset skal følge ny version af kurset (inklusiv forudsætningsprøve). Bestået KE802 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til KE802 ny version.

KE802 Efterår 2017
Studerende der mangler KE802, kan efter aftale med studiesekretær og underviser, indlevere den manglende eksamensopgave til bedømmelse.
Tilmelding til eksamen sker i samråd med studiesekretær og efterfølgende henvendelse til Reg&Leg

KE804 E13
KE804 nedlægges og erstattes af KE826+5 ECTS valgfrit for de studerende, som har KE804 på deres studieordning.

KE806 Forår 2015 KE806 Forår 2016
Bestået KE806 kan meritoverføres til KE806, ny version.

KE809 Efterår 2009 Januar 2010 Juni 2010 KE820 Efterår 2010
Ikke identiske udtryk. Alle studerende der var eksamenstilmeldte i efteråret 2008 og 2009, har bestået. Evt. studerende der stadig er kursustilmeldte, men ikke har været til eksamen, kan søge om at gå op til eksamen i KE809 til senest 1. juni 2011 eller nytilmelde sig KE820. De kan ikke tilmelde sig eksamen i KE820.

KE81 Forår 2006 FY513 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

KE810 E2015 KE810 E2016
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset skal følge den nye version af kurset (inklusiv forudsætningsprøve). Bestået KE810 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til KE810 ny version.

KE810 E2017 KE810 E2018
Bestået KE810 i tidligere version kan meritoverføres til KE810 i ny version. Merit gælder begge veje.

KE810 E19 KE810 E20
Omgængere, der tidligere har aflagt eksamensforsøg i KE810 (a) N540014102 (5 ECTS) fritages for forudsætningsprøven a) N540014122 (0 ECTS) og går til eksamen i eksamenselement a) N540014102 (5 ECTS).  Tidligere aflagte forsøg i eksamenselement a) tælles med.  

KE812 F2016 KE812 F2017
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve. Bestået KE812 i tidligere version kan meritoverføres til KE812 i ny version.

KE82 Efterår 2006 FY514 Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

KE822 Efterår 2014 KE822 Efterår 2015
Har man bestået KE822 i en tidligere version kan denne meritoverføres til ny version.

KE826 E2014 KE826 E2015
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (10010512).
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset (10010502).

KE827 E19
Nedlagt - udbudt sidste gang E19. Noteret 010922.

KE84 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 KE518 Forår 2008 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

KE85 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 KE802 Efterår 2008 (1. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

KF/KFP63 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KF03 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 KE502 Efterår 2006
Ingen kommentar angivet.

KF04 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 KE508 Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

KF20 Efterår 2006
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KF41 Efterår 2006
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KF42 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KF43 Forår 2008
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KF44 Efterår 2006
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KF45 Forår 2007
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KK/KKP62 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

KK01 Efterår 2006, Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 KE512 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

KM/KMP22 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 Valgfrit
Ved reeksamen er der alene mulighed for at genaflevere laboratorie-rapporter.

KM/KMP26 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 KE519 Forår 2008 (4. kvartal)
Ved reeksamen er der alene mulighed for at genaflevere laboratorie-rapporter.

KM01 Forår 2006 KE504 Efterår 2006
Ingen kommentar angivet.

KM02 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 KE804 Efterår 2008
Kurset KM02 bliver en del af KE804.

KM30 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 KE804 Efterår 2008
Kurset KM30 bliver en del af KE804.

KO/KOP25 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 KE803 Forår 2009 (3. kvartal)
Ved reeksamen er der alene mulighed for at genaflevere afløsningsopgaven.

KO/KOP69 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 KE805 Forår 2009 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

KO/KOP73 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 KE513 Forår 2007 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

KO02 Efterår 2005, Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 KE505 Forår 2007
Ingen kommentar angivet.

KO03 Efterår 2006 KE505, KE506 Forår 2007, Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

KO04 Forår 2006 KE510 Forår 2008
Ingen kommentar angivet.

KO20 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

KO68 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 KE511 Efterår 2007 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

KU/KUP10 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 Januar 2009 KE512 Forår 2007
En lille del af KU/KUP10 bliver overført til KE512.

KU/KUP65 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009
Kurset overgår til Det Tekniske Fakultet

KU03 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 KE512 Forår 2007
En del af KU03 bliver overført til KE512.

KU04 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 KE801 Forår 2009 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MEDFYS 2006, 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 SU502 Efterår 2007 (2. kvartal), Forår 2008 (3. kvartal)
Diskrepans i omfang

MEDFYS 2006, 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 SU502 Efterår 2007 (2. kvartal), Forår 2008 (3. kvartal)
Øvelserne i medfys modsvarer øvelserne i den nye SU502. Det vil sige, at hvis studerende har bestået den gamle skal de fritages for den nye. Nyre/væske/syrebase 0031032 erstattes af øvelser i SU502 efter 2. kvartal. Resp./kredsløb 0031022 erstattes af øvelser i SU502 efter 3. kvartal

MM01 Efterår 2004, Forår 2005 Juni 2005 August 2005 Juni 2006 MM501, MM502 Efterår 2005 (2. kvartal), Forår 2006 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM02 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 MM505 Forår 2006 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM04 Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007 MM508, MM509 Efterår 2006 (2. kvartal), Forår 2007 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM05 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 MM510, MM515 Efterår 2006 (2. kvartal), Forår 2008 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM06 Forår 2006 Juni 2006 Januar 2007 Juni 2007 MM511 Forår 2007 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM07 Efterår 2006 Januar 2007 Juni 2007 Januar 2008 MM514, MM517 Efterår 2007
Ingen kommentar angivet.

MM08 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 MM512, MM516 Forår 2007 (4. kvartal), Forår 2008 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM09 Forår 2007 Juni 2007 Januar 2008 Juni 2008 MM514 Efterår 2007 (2. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM501 31/8-2011 MM501 1/9-2011
Har en studerende bestået hele MM501 i en tidligere udgave uden studiestartsopgave, er det beståede kursus meritgivende for den nye udgave af kurset gældende fra 1/9-11.

MM501 MM503
Standardmerit ved studieskift fra anden naturvidenskabelig studieretning til biologi (gældende for MM503 efter 1/9-2008).

MM501 E2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 FF502/FF506/MM529 E2012
Har man som datalogi- eller tilvalgsstuderende bestået alle dele af både MM501 og MM502 kan man få merit for MM529.
Har man bestået alle dele af MM501 og MM502 kan man få merit for matematikdelen i FF502 (obl. opgaver 3 ECTS - 07005492, projektopg. 3 ECTS 07005472, skr. eks. 4 ECTS 07005452).
Har man bestået alle dele af MM501, MM502 og FY520 kan man få merit for hele FF502.
Har man bestået alle dele af både MM503 eller MM501 og FY519 kan man få merit for FF506.
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

MM501 E11 MM529 E13
Hvis man som studerende på enten datalogi, tilvalg eller en af de andre naturvidenskabelige uddannelser mangler at bestå MM501 og MM502, så kan man i efteråret 2013 følge og bestå MM529, som så kan godkendes som bestået MM501+MM502.
Hvis den studerende mangler både eksamen i MM501 og projekt i MM502 (8 ECTS i alt) erstattes disse af eksamen og projekt i MM529 (8 ECTS).
Mangler den studerende eksamen i MM501 (4 ECTS) erstattes denne af projektet i MM529.
Mangler den studerende projektet i Mm502 (4 ECTS) erstattes denne af eksamen i MM529.
Hvis den studerende mangler obl. aflveringer i både MM501 (1 ECTS) og MM502 (1 ECTS) erstattes de af obl. afleveringer i MM529 (2 ECTS).
Hvis den studernede mangler olb. afleveringer i enten MM501 ELLER MM502 kontaktes Søren Möller på moeller@imada.sdu.dk

MM501+MM502 MM536
Bestået MM501 og MM502 kan meritoverføres til MM536.

MM502 MM504
Standardmerit. Ved studieskift fra anden naturvidenskabelig studieretning til biologi, gældende for MM504 efter 1/2-2009.

MM502 E2012 Marts 2012 Juni 2012 Juni 2013 FF502/MM529 E2012
Har man som datalogi- eller tilvalgsstuderende bestået alle dele af både MM501 og MM502 kan man få merit for MM529.
Har man som naturvidenskabsstuderende bestået alle dele af MM501 og MM502 kan man få merit for matematikdelen i FF502 (obl. opgaver 3 ECTS - 07005492, projektopg. 3 ECTS 07005472, skr. eks. 4 ECTS 07005452).
Har man bestået alle dele af MM501, MM502 og FY520 kan man få merit for hele FF502.
For studerende på studieordning fra 2011 eller før: Mangler man at bestå projektet (4 ECTS) i MM502 kan man i foråret 2013 i stedet følge FF502 og bestå de obligatoriske opgaver i matematikdelen (07005492).

MM502 E11 MM529 E13
Ingen kommentar angivet.

MM502 E11 MM529 E13
Hvis man som studerende på enten datalogi, tilvalg eller en af de andre naturvidenskabelige uddannelser mangler at bestå MM501 og MM502, så kan man i efteråret 2013 følge og bestå MM529, som så kan godkendes som bestået MM501+MM502.
Hvis den studerende mangler både eksamen i MM501 og projekt i MM502 (8 ECTS i alt) erstattes disse af eksamen og projekt i MM529 (8 ECTS)
Mangler den studerende eksamen i MM501 (4 ECTS) erstattes denne af projektet i MM529.
Mangler den studerende projektet i Mm502 (4 ECTS) erstattes denne af eksamen i MM529.
Hvis den studerende mangler obl. aflveringer i både MM501 (1 ECTS) og MM502 (1 ECTS) erstattes de af obl. afleveringer i MM529 (2 ECTS). Hvis den studernede mangler olb. afleveringer i enten Mm501 ELLER MM502 kontaktes Søren Möller på moeller@imada.sdu.dk

MM502 MM558 E2017
Bestået MM502 kan meritoverføres til MM558. Meritten gælder også den anden vej. Bestået MM536 eksamen b) kan meritoverføres til MM558. Meritten gælder også den anden vej

MM503 E2012 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 FF506 E2012
MM503 opgaver (1 ECTS) og MM503 skriftlig eksamen (4 ECTS) erstattes af FF506 - matematikdelen. Denne udgøres af de 5 ECTS obl. opgaver (07005612). 
Har man alene bestået opgaverne i MM503 (1 ECTS) gives der ikke nogen merit.
Har man bestået alle dele af både MM503 og FY519 kan man få merit for FF506.

MM503 og MM504 MM501
Ved studieskift fra biologi til andet optag kan man søge studienævnet om merit (for MM501 el. MM502), da niveauet i kurserne MM503 og MM504 er forskelligt afhængigt af, hvornår man er optaget.

MM504
Kurset nedlagt i forbindelse med studieordningsændringer i farmaci og biologi fra 1. sept. 2011.

MM504 MM502
Standardmerit ved studieskift til biologi.

MM507 MM545
Studerende der mangler MM507 kan følge første halvdel af MM545, men gå til eksamen på gammel kode (MM507)

MM508 E2012 Januar 2013 Juni 2013 Januar 2014 MM533 E2012
Kurset MM508 Topologi I (5 ECTS) bliver erstattet af MM533 Matematisk og numerisk analyse (10 ECTS). Har man 5 ECTS valgfrit på sin studieretning kan de overskydende ECTS anvendes her. Mangler man både MM508 (5 ECTS) og MM518 (5 ECTS) erstattes disse tilsammen af MM533 (10 ECTS).

MM509 Forår 2012 Marts 2012 Juni 2012 Marts 2013 MM535 Forår 2013 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM510 MM510 E2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13006512) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i den nye version (13009512).

MM510 E2014 MM538 E2015
Studerende der har aflagt forsøg i MM510 uden at bestå, skal fortsat til eksamen på samme vilkår, men har muligheden for at følge undervisningen i MM538.

MM510 MM538
Bestået MM510 kan meritoverføres til MM538 eksamenselement b).

MM510 MM551
Bestået MM510 kan meritoverføres til MM551. Meritten gælder også den anden vej.

MM511 MM549 Forår 2016
Studerende der mangler MM511 skal følge anden halvdel af MM549 og deltage i eksamen b)

MM512 MM545
Bestået MM510 kan meritoverføres til MM538 eksamenselement b).

MM512 F19 MM512 F20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a)(N300002112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b)(N300002102) på 5 ECTS, kan få meritovert eksamenselement a)(N300002112) på ny version og går til eksamen på ny kode (N300048102).
Omgængere, der har bestået eksamenselement b)(N300002102) på 5 ECTS, men mangler eksamenselement a)(N300002112) på 0 ECTS går til eksamen på gammel kode.
Omgængere, der hverken har bestået eksamenselement a)(N300002112) eller b)(N300002102) går til eksamen på nye koder (a:N300048112 og b:N300048102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a og b, tælles med i den nye version af hhv. eksamen a og b.

MM514 MM514 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13006612) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13009612)

MM514 Forår 2015 MM514 Forår 2016
Omgængere på dette kursus går til eksamen på gamle vilkår/koder.

MM515 F2015 MM539 F2015
Bestået MM515 kan meritoverføres til MM539. Mangler den studerende MM515 kan MM539 følges istedet.

MM516 Forår 2014 Valgfrit
Studerende der mangler MM516 kan istedet følge 5 ECTS valgfrit.

MM517 MM517 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13006712) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13009812)

MM517 Forår 2015 MM517 Forår 2016
Bestået MM517 kan meritoverføres til ny version af kurset.

MM518, MM818 E2012 Januar 2013 Juni 2013 Januar 2014 MM533 E2012
Mangler man at bestå MM518 eller MM818 på sin studieordning kan man i stedet tage kurset MM533, som så nedskrives til 5 ECTS.
Dog kan de overskydende 5 ECTS fra MM533 (MM533 = MM515 el. MM818 + 5 ECTS valgfrit) indgå i den valgfrie pulje, såfrem der er plads på ens studieordning.
Mangler man BÅDE MM508 (5 ECTS) og MM518 (5 ECTS) erstattes disse tilsammen af MM533 (10 ECTS).

MM519 Efterår 2010 MM822
Ingen kommentar angivet.

MM520 Forår 2013 Marts 2013 Juni 2013 August 2013 MM531 Forår 2013 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

MM524 Efterår 2011 Oktober 2011 Januar 2012 Januar 2013 MM528
Ingen kommentar angivet.

MM525 MM525 E2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13007612) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13010012).

MM525 F2015 MM525 F2016
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version. Bestået MM525 i tidligere version kan meritoverføres til kursus i ny version.

MM525 F19 F20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a) (N300032112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b)(N300032102) på 5 ECTS, kan få meritovert eksamenselement a)(N300032112) på ny version (Eks.a: N300049112) og går til eksamen på ny kode (eks.b:N300049102).
Omgængere, der har bestået eksamenselement b)(N300032102) på 5 ECTS, men mangler eksamenselement a)(N300032112) på 0 ECTS går til eksamen på gammel kode.
Omgængere som hverken har bestået eksamenselement a) eller b) går til eksamen på nye koder (a: N300049112+ b:N300049102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a og b, tælles med i den nye version af hhv. eksamen a og b. 

MM526 Efterår 2012 MM526
Kurset vil blive udbudt efter behov.

MM528 MM537
Eventuelle omgængere på MM528 kan istedet følge MM537.

MM529 Forår 2014 MM536
Studerende der mangler MM529 eller dele af den skal følge MM536 undervisning men deltage i eksamen i MM529.

MM530 MM530 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13008112) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13010112)

MM530 Efterår 2014 MM546 Efterår 2015
Bestået MM530 = Bestået MM546.

MM532 MM527
Studerende der mangler MM532 kan følge MM527, foråret 2016 og foråret 2017.

MM533 E2012 MM533 E2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13008412) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13010212). 

MM533 F2015 MM533 F2016
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset (13010212) kan meritoverføres til obligatoriske opgaver i ny version af kurset (13014612). Bestået MM533 kan meritoverføres til MM533 i ny version.

MM533 F2017 MM533 F2019
Bestået MM533 i tidligere version kan meritoverføres til MM533 i ny version.
Obligatoriske opgaver (13014612) i tidligere version af kurset bortfalder.
Studerende som har bestået den skriftlige eksamen (13014602) i tidligere verison af kurset, kan overføres til ny version af eksamen (N300033102), hvormed de obligatoriske opgaver fra tidligere version bortfalder.

MM534 MM547
Studerende der mangler MM534 kan efteråret 2016 følge undervisning i MM547 og gå til eksamen på gammel kode (MM534)

MM535 Forår 2015 MM549 Forår 2016
Studerende der mangler MM535 skal følge første halvdel af MM549 og deltage i eksamen a)

MM536 E21 MM536 E22
Gammel a) N300004122 giver merit for ny a) N300059122
Gammel b) N300004102 giver merit for ny b) N300059102
Har man ikke bestået på gamle koder gåes til eksamen på nye koder.
Identisk udtryk - tidligere aflagte forsøg tæller med i ny version.

MM537 E2017 MM537 E2018
Bestået eksamenselemet a) (13011912) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset.
Bestået eksamenselement b) (13011902), men ikke eksamenselement a) i gammel version, gåes til eksamen på gammel koder.
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til eksamen b) i ny version af kurset.

MM538 MM505, MM551
Bestået eksamen a) i MM538 (13011602) kan meritoverføres til MM505. Meritten gælder også den anden vej.
Bestået eksamen b) i MM538 (13011612) kan meritoverføres til MM551. Meritten gælder også den anden vej.

MM539 F22 MM570 F23
MM539 nedlægges, erstattes af MM570. Titelændring.
Identisk udtryk mellem de to kurser - eksamensforsøg aflagt på gamle koder tælles med i ny version af kurset.

MM540 F2018 MM540 E2018
Bestået MM540 kan meritoverføres til MM540 ny version. Merit gælder begge veje. Eventuelle omgængere følger den nye version af kurset.

MM540 E21 MM568 E22
Identisk udtryk - prøveforsøg aflagt på gamle koder MM540 følger med til ny kode MM568.
Eksamenselement a) N300006132 -> N300055112
Eksamenselement b) N300006112 -> N300055122
Eksamenselement c) N300006102 -> N300055102
Studerende der mangler at færdiggøre elementer af MM540 skal i stedet følge og gå til eksamen på nye koder.

MM543 F2015 MM543 F2016
Bestået eksamen a) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen a) i ny version.
Bestået eksamen b) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen b) i ny version.
Bestået eksamen c) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen c) i ny version.

MM543 F2017 MM543 F2018
Bestået MM543 i tidligere version kan meritoverføres til MM543 i ny version. Meritten gælder begge veje.
Bestået eksamen a+b) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen a) i ny version (13014722+13014712 til 13017302).
Bestået eksamen c) i tidligere version kan meritoverføres til eksamen b) i ny version (13014702 til 13017312).
Studerende der har bestået enten eksamen a) eller b) i tidligere version men ikke begge, skal gå til eksamen på gamle vilkår/kode.

MM545 Efterår 2015 MM545 Efterår 2016
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset med bestået eksamen b) (13012802) vil få merit for ny eksamen c) (13012822)

MM546 E2015 MM546 E2016
Eventuelle omgængere som i tidligere version af kurset har bestået eksamen a) eller b) (13012912 eller 13012902) skal færdiggøre kurset i denne version. Bestået MM546 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til ny version af kurset.

MM548 F2017 MM548 F2018
Bestået MM548 i tidligere version kan meritoverføres til MM548 i ny version. Meritten gælder begge veje. Eventuelle omgængere på MM548 kan følge kurset i den nye version men gå til eksamen på gamle vilkår/koder.

MM549 F2017 MM549 F2018
Bestået MM549 i tidligere version kan meritoverføres til MM549 i ny version. Meritten gælder begge veje. Eventuelle omgængere på MM549 kan følge kurset i den nye version men gå til eksamen på gamle vilkår/koder.

MM550 NAT504
Mangler man MM550 skal NAT504 følges og bestås istedet for.

MM550 F22 Juni 2022 August 2022 Januar 2023
Kurset nedlægges, udbydes sidste gang i foråret 2022 med eksamen i juni (første prøveforsøg),reeksamen i august (andet prøveforsøg) og tredje prøveforsøg i januar 2023.

MM551 E21 MM567 E22
Studerende der mangler at bestå eksamen a) på gamle koder N300010102 skal i stedet følge ny kode N300056102.
Identisk udtryk - aflagte prøveforsøg i gammel version af kurset MM551 tæller med i MM567. 

MM80 Efterår 2007 Januar 2008 Juni 2008 August 2008 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.

MM815 MM815 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13006912) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13009712)

MM817 MM817 Efterår 2013
Beståede obligatoriske opgaver fra tidligere version af kurset (13007012) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13009912)

MM822 Efterår 2014 MM822 Efterår 2015
Bestået MM822 i tidligere version (15008902) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version (13013002)

MM822 E20 Januar 2022 Marts 2022 MM859 E21
Hvis en studerende har bestået enten eksamen a) 8N310003102) eller b) N310003112) i MM822 gåes til eksamen på gamle koder.
Studerende der ikke har aflagt forsøg i MM822, går til eksamen på nye koder (N310065102) og 5 ect konstituerende matematik kursus.
Tidligere aflagte eksamensforsøg i MM822 eksamen a) tælles med i MM859 (N310065102).

MM830 Efterår 2014 MM834 Efterår 2015
Bestået MM830 kan meritoverføres til MM834

MM834 E2015 MM834 E2016
Eventuelle omgængere som i tidligere version af kurset har bestået eksamen a) eller b) (13013412 eller 13013402) skal færdiggøre kurset i denne version. Bestået MM834 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til ny version af kurset.

MM836 F19 MM836 F20
Omgængere, der har bestået eksamenselement a)(N310029112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b)(N310029102) på 5 ECTS, kan få meritoverført til eksamenselement a)(N310029112) på ny version og går til eksamen på ny kode for eksamenselement b(N310051102).
Omgængere, der har bestået eksamenselement b)(N310029102) på 5 ECTS, men mangler eksamenselement a)(N310029112) på 0 ECTS, går til eksamen på gammel kode.
Omgængere, der hverken har bestået eksamenselement a) eller b) går til eksamen på nye koder (a: N310051112+ b:N310051102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a og b, tælles med i den nye version af hhv. eksamen a og b. 

MM842 E19 MM842 E20
Omgængere, der hverken har bestået eksamenselement a) N310008112 (0 ECTS) eller b) N310008102 (5 ECTS) går til eksamen på nye koder eksamenselement a) N310052112 (1 ECTS) + eksamenselement b) N310052102 (4 ECTS). 
Omgængere, der har bestået eksamenselement a) N310008112 (0 ECTS), men mangler eksamenselement b) N310008102 (5 ECTS) får eksamenselement a) meritoverført og går til eksamen på ny kode for eksamenselement b) N310052102 (4 ECTS). 
Omgængere, der har bestået eksamenselement b) og mangler eksamenselement a), går til eksamen på gammel kode for eksamenselement a) N310008112 (0 ECTS).  

MM850 F19 MM850 F20
Omgængere der ikke har bestået eksamenselement a)(N310035102) på 10 ECTS på gammel version går til eksamen på nye koder (både forudsætningsprøve: N310053112 og eks.a: N310053102).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a, tælles med i den nye version af eksamen 

MM858 F21 MM864 F22
Titelændring. Omgængere, der ikke har bestået eksamen i MM858 (eksamenselement a) N310061102) skal i stedet følge MM864 og går til eksamen på nye koder (eksamenselement a) N310074102).
Tidligere aflagte eksamensforsøg i MM858 tælles med i MM864. Der er identisk udtryk.
MM858 udbydes for sidste gang F21 og bliver herefter til MM864, der udbydes F22.

NAT501 F2012 Juni 2012 August 2012 FF501 F2013
Bestået NAT501 giver merit for FF501. Mangler man at bestå NAT501, så kan man tage FF501 i stedet for.     

NAT503 NAT504 el. NAT505 el. NAT506 el. SU507 el. SU511
Standardmerit ved studieskift til biologi, biokemi og molekylær biologi eller biomedicin.

NAT503 NAT503
Bestået opgave, som var forudsætning for eksamen i tidligere udgaver af NAT503 kan gælde som opfyldt forudsætningsprøve til kurset forået 2014.

NAT503 Forår 2015 NAT503 Forår 2016
Omgængere fra tidligere version, følger blot den nye version af kurset.

NAT504
Ændrer placering fra 1. kvartal til 2. kvartal, gældende fra 2. kvartal 2010.

NAT504 NAT503 el. NAT505 el. NAT506 el. SU507 el. SU511
Standardmerit ved studieskift til matematik eller anvendt matematik.

NAT504 NAT504 Efterår 2013
Bestået projektopgave fra tidligere version af kurset (13007112) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i den nye version af kurset (13010412)

NAT504 Forår 2016 MM550
Studerende der mangler NAT504 kan istedet tage MM550. Dette gælder for foråret 2017

NAT505 NAT503 el. NAT504 el. NAT506 el. SU507 el. SU511
Standardmerit ved studieskift til fysik, kemi eller nanobioscience.

NAT506
Ændrer placering fra 1. kvartal til 2. kvartal, gældende fra 2. kvartal 2010.

NAT506 NAT503 el. NAT504 el. NAT505 el. SU507 el. SU511
Standardmerit ved studieskift til datalogi.

NAT506 NAT506 Efterår 2013
Bestået projekt i tidligere version af kurset (13007212) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (13010612)

NAT506 efterår 2014 valgfrit
Studerende der mangler at bestå NAT506, kan erstatte dette med 5 ECTS valgfrit.

NAT508 F2015 NAT511 F2016
Bestået NAT508 eller NAT509 giver merit for NA511 Innovationsprojekt. Omgængere fra NAT508, der ikke er skiftet til ny studieordning skal fortsat til eksamen på gamle vilkår/kode.

NAT508 F2015 NAT511 F2018
Eventuelle omgængere fra NAT508 kan følge det nye NAT511 (forår 2018) og eventuelt prøveresultat registreres på gammel kode.

NAT509/NAT511 Forår 2016 NAT509/NAT511 Forår 2017
Eventuelle omgængere som i tidligere version af kurset har bestået eksamen a) eller b) (13013412 eller 13013402) skal færdiggøre kurset i denne version. Bestået MM834 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til ny version af kurset.

NAT801+NAT802 E2014 NAT805 F2015
Mangler den studerende at bestå både NAT801 og NAT802 anbefales det at man følger det nye NAT805. Har man bestået det ene af de nævnte kurser men mangler det andet, skal man fortsat til eksamen i det respektive kursus, men man kan følge undervisning i NAT805.

NAT803 Forår 2014 NAT806 Forår 2015
Studerende der mangler NAT803 kan istedet følge NAT806 og bestå dette.

NAT806 F2016 NAT806 F2017
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve a+b i ny version. Bestået NAT806 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til NAT806 i ny version.

NAT814 forår 2018 NAT814 forår 2019
Eventuelle omgængere fra tidligere version af kurset kan følge den nye version af kurset og gå til eksamen på nye vilkår.

NIS501 Efterår 2006 (1. kvartal) Oktober 2006 Januar 2007 Valgfrit
NIS501 udgår af førsteårs-prøven

NIS502 Efterår 2006 (1. kvartal) Januar 2007 Valgfrit
NIS502 udgår af førsteårs-prøven

NIS503 Forår 2007 (3. kvartal) Marts 2007 Valgfrit
NIS503 udgår af førsteårs-prøven

Populationsøkologi Efterår 2005 Januar 2006 Juni 2006 Januar 2007
Udgår og dækkes af BB501

Scienceåret for Naturvidenskab E2011 Førsteåret for Naturvidenskab E2012
Studerende, som har bestået Scienceåret (60 ECTS) på deres studieretning i 2011 eller før kan få merit for førsteåret på Naturvidenskab (60 ECTS).

ST01 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 ST501, ST503 Forår 2006
Bio, BMB og kemiretninger

ST01 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 Forår 2006
Biomedicin årgang 04

ST02 Forår 2007 Juni 2007 ST808
Kurset udbydes i ny udgave svarende til studieordninger 2005 og nyere. Udbydes efter behov

ST05 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 ST501, ST502 Forår 2006, Efterår 2005
Gælder alene for retninger UDEN MM07

ST05 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 ST501, MM506 eller ST501, ST502 Forår 2006, Efterår 2005
Gælder alene for retninger MED MM07

ST05 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 ST501, ST502 Forår 2006, Efterår 2005
Gælder alene for bioinformatik årgang 04

ST05 & ST06 Efterår 2004 Januar 2005 Juni 2005 Januar 2006 ST501 + ST502 Forår 2006
Gælder alene for Mat-Øk årgang 04

ST05 & ST06 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 ST501 + ST502 Efterår 2005
Gælder alene for anvendt mat-mat & mat-anv. mat årgang 03 og 04

ST06 Forår 2005 Juni 2005 Januar 2006 Juni 2006 ST502, MM506 Forår 2006, Efterår 2005
Gælder alene for anvendt matematik årgang 02

ST501 F2012 Juni 2012 August 2012 Februar 2013 ST517 F2013
For studerende der læser matematik og anvendt matematik kan ST501 erstattes af ST517.
Særligt for foråret 2013: ST501 Science Statistik udbydes ikke længere. Har man ikke tidligere fulgt undervisningen på kurset og deltaget i eksamen, så har man følgende mulighed i foråret 2013:
Læser du kemi, nanobioscence eller BMB, og har ST501 på din studieordning, så kan du følge undervisningen og gå op i eksamen i ST503 på 3. kvartal 2013 i stedet for.
Læser du fysik, anvendt matematik og matematik og har ST501 på din studieordning, så kan du følge undervisningen og gå op i eksamen i ST517 i stedet for.
Læser du biologi, farmaci, eller biomedicin, og dermed hele tiden har haft muligheden for at tage kurset ST503, så har du muligheden for at tage ST503 allerede på 3. kvartal.
Læser du datalogi kan du tage ST518 i stedet for ST501.

ST501 F2012 Juni 2012 August 2012 Januar 2013 ST501
Særligt for foråret 2013
ST501 Science Statistik udbydes ikke længere.
Har man ikke tidligere fulgt undervisningen på kurset og deltaget i eksamen, så har man følgende mulighed i foråret 2013:
Læser du kemi, nanobioscence eller BMB, og har ST501 på din studieordning, så kan du følge undervisningen og gå op i eksamen i ST503 på 3. kvartal 2013 i stedet for.
Læser du fysik, anvendt matematik og matematik og har ST501 på din studieordning, så kan du følge undervisningen og gå op i eksamen i ST517 i stedet for.
Læser du biologi, farmaci, eller biomedicin, og dermed hele tiden har haft muligheden for at tage kurset ST503, så har du muligheden for at tage ST503 allerede på 3. kvartal.
Læser du datalogi kan du tage ST518 i stedet for ST501.

ST501 ST520
Bestået ST501 kan meritoverføres til ST520. Meritten gælder også den anden vej.

ST501, ST503 ST503, ST501
Ved studieskift mellem optagelsesområder gives merit for hele kurset eller beståede opgaver (identisk udtryk). På studieordninger med valgfrihed mellem ST501 og ST503 er opgaverne meritgivende for hinanden (identisk udtryk).

ST502
På studier hvor ST502 er obligatorisk, kan ST502 erstattes af ST505

ST502 ST523 Forår 2017
Studerende der mangler at bestå ST502 kan følge undervisning i ST523 og gå til eksamen på gammel kode.

ST503 F13 ST520 F14
Har man bestået ST503 kan der gives merit for ST520. Mangler man at bestå ST503 på sin studieordning, så kan man tage ST520 i stedet for.    

ST504 Forår 2010 (3. kvartal) Marts 2010 Juni 2010 Januar 2011 ST514 Forår 2011 (3. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

ST505 Valgfrit
Dette gælder alene for tilvalgene i Datalogi og Industriel Software Produktion

ST505+ST516 ST522
Studerende der mangler ST505 kan tage eksamen a) i kurset ST522 og, hvis denne bestås, få den meritoverført til ST505.
Studerende der mangler ST516 kan tage eksamen b) i kurset ST522, og hvis denne bestås, få den meritoverført til ST516.

ST507 Forår 2010 (4. kvartal) Juni 2010 Januar 2011 Juni 2011 ST515 Forår 2011 (4. kvartal)
Ingen kommentar angivet.

ST515 ST515 Efterår 2013
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset (25001102)

ST517 ST521
Studerende der mangler ST517 kan følge og bestå ST521 og efterfølgende få merit for ST517 samt 5 ECTS valgfrit.

ST517 ST521
Hvis en studerende har bestået ST517 valgfrit, men samtidig har ST521 som obligatorisk kursus skal der laves en ISA over den del af ST521 der ikke dækkes af ST517 (indhold svarende til kurset ST519). Bestået ST517 og ISA vil herefter kunne give merit for ST521.
Kontakt eventuelt IMADA ved eventuelle spørgsmål om ISA.

ST522 og ST816 F22 ST522 og ST816 F23
Ændring: Samme eksamensindhold, tidligere 2 elementer, nu en portfolio. Nye koder (UVA og EKA).
Har man bestået et element på gamle koder gøres kurset færdig på gamle koder.
Hvis intet bestået gåes til eksamen på nye koder.
ST522: UVA N360003101  -> N360015101, EKA eksamen a) N360003112 og eksamen b) N360003102 -> eksamen a) N360015102
ST816: UVA N370005101 -> N370022101, EKA eksamen a) N370005112 og eksamen b) N370005102 -> eksamen a) N370022102

ST523 F2017 ST523 F2018
Bestået ST523 i tidligere version kan meritoverføres til ST523 i ny version. Meritten gælder begge veje. Studereende der har bestået enten eksamen a) eller b) i tidligere version men ikke begge to, skal gå til eksamen på gamle vilkår/koder.

ST805 ST805 Efterår 2013
Bestået eksaminatorie i tidligere version af kurset (15009212) kan meritoverføres til forudsætningsprøven i ny version af kurset (25001212)

ST810+ST804 ST816
Studerende der mangler ST810 kan tage eksamen a) i ST816, og hvis denne bestås, få den meritoverført til ST810.
Studerende der mangler ST804 kan tage eksamen b) i ST816, og hvis denne bestås, få den meritoverført til ST804.

ST812 F2014 ST812 F2017
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset. Bestået ST812 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til ST812 i ny version.

ST813 F2016 ST813 F2017
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset. Bestået ST813 i tidligere version kan meritoverføres til ST813 i ny version.

ST813 F2017 ST813 F2018
Bestået ST813 i tidligere version kan meritoverføres til ST813 i ny version. Meritten gælder begge veje. Studerende har bestået enten eksamen a) eller b) i tidligere version af kurset men ikke begge, skal gå til eksamen på gamle vilkår/koder.

Studiestartsopgave E2011 September 2011 Oktober 2011 Januar 2012 FF500 E2012
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

SU501 SU514
Standardmerit som alene gælder for farmaceutstuderende.
Kurset kører stadig på Biomedicin og tilvalget i farmaceutisk biologi

SU502
Efter 1. sept. 2009 er beståede lab.øvelser ikke længere en eksamensbetingelse. Gamle øvelser er identiske med nye øvelser.

SU502 E2014 SU502 E2015
Har den studerende bestået eksamen a) i tidligere version (29003412) kan dette meritoverføres til forudsætningsprøven samt eksamen a) i ny version (29003722+29003712).
Bestået eksamen b) i tidligere version (29003402) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version (29003702).

SU502 E2015
Studerende der ikke har bestået kurset (eller dele deraf) efter afvikling efterår 2015, skal tage eksamen og eventuel undervisning sammen med biomedicinerne.

SU502 F2013 SU502 E2014
Beståede lab.øvelser i tidligere version (29001512+29001522) kan meritoverføres til lab.rapporter samt forudsætningsprøven i ny version (29003712+29003722).
bestået skriftlig eksamen i tidligere version (29001502) kan meritoverføres til skriftlig eksamen i ny version (29003702).
Bestået SU502 i tidligere version kan meritoverføres til SU502 i ny version.

SU502 F2014 SU502 E2014
Beståede laboratorieøvelser fra tidligere version af kurset 29002902+29003012 kan meritoverføres til laboratorieøvelse samt forudsætningsprøve i ny version 29003712+29003722.
Bestået skriftlig eksamen i tidligere version 29003002 kan meritoverføres til skriftlig eksamen i ny version 29003702.

SU502 E2017 SU502 E2018
Bestået forudsætningsprøve i tidligere kursusversion (29003722) kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny kursusversion (N800001112).
Bestået lab.rapport i tidligere kursusversion (29003712) kan meritoverføres til eksamen a) i ny kursusversion (N800001122).
Bestået skriftlig eksamen i tidligere kursusversion (29003702) kan meritoverføres til eksamen b) i ny kursusversion (N800007102).
Studerende der mangler et eller flere eksamenselementer i tidligere kursusversion, kan deltage i de manglende eksamenselementer i den nye kursusversion.
Eventuelle brugte forsøg i gammel version vil blive talt med i den nye version.

SU502 E2018 SU502 E2019
Bestået forudsætningsprøve i tidligere version af kurset (N800001112) kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset (N800007112).
Omgængere der har bestået eksamenselement a) (N800001122) på 0 ECTS og mangler eksamenselement b) (N800001102) går tll eksamen b) på gammel kode på 10 ECTS.
Omgængere der har bestået eksamenselement b) (N800001102) på 10 ECTS og mangler eksamenselement a) (N800001122) går tll eksamen på gammel kode 0 ECTS.
Omgængere som hverken har bestået eksamenselement a) eller b) på gamle koder går op på nye koder (eksamen a: N800007122 + eksamen b: NN800007102).
OBS Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a og b, tælles med i den nye version af hhv. eksamen a og b.

SU502,SU512,SU514 SU516,SU517,SU518,SU519
Bestået SU502,SU512 og SU514 giver merit for SU516, SU517, SU518 og SU519.
Meritten gælder også den anden vej. Altså at bestået SU516, SU517, SU518 og SU519 giver merit for SU502, SU512 og SU514.
SU516,SU517,SU518 og SU519 titel: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter modul 1,2,3 og 4.

SU503 SU503 F2013
Studerende der i foråret 2012 eller før har bestået laboratorieøvelser (29001612) kan få disse overført til den nye version af kurset (29002612). Dette gælder ligeledes nyere versioner (29003312 og 29003612).

SU503 F19 SU503 F20
Omgængere, der har bestået enten den ene eller begge af forudsætningsprøve a(N800003112) og b(N800003122) og mangler at bestå eksamenselement a(N800003102) på 4,5 ECTS og b(N800003132) på 0,5 ECTS går til eksamen på nye koder (f-prøve a: N800008112 + eks. a: N800008132 på 0,5 ECTS + eks b: N800008102 på 4,5 ECTS).

Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a og eksamenselement b på gammel version fritages for forudsætningsprøve a(N800008112) på ny version går til eksamen på ny kode (eks.b: N800008102) og får meritoverført eksamenselement b på gammel version til ny version (Eks.a: N800008132).

Omgængere, der har bestået forudsætningsprøve a(N800003112) og b(N800003122) og eksamenselement a)(N800003102) men mangler eksamenselement b)(N800003132) kan få meritoverført eksamenselement a til ny version og går til eksamen på ny koder (f-prøve a: + eks. a: N800008132).

Omgængere, der hverken har bestået forudsætningsprøve a)/b), eksamenselement a) og b) går til eksamen på nye koder. Brugte forsøg i tidligere version af kurset tælles med i den nye version af eksamenselement a og b.

SU503 SU503 F2015
Studerende der ikke har bestået ECTS i den tidligere version af kurset, skal følge den nye version (29003601). Har man bestået ECTS i den tidligere version af kurset (29003301) skal man fortsat til eksamen i denne.

SU503 SU512
Eksamen a) i SU503 giver merit for eksamen a) i SU512.
Eksamen b) i SU503 giver merit for eksamen b) i SU512.

SU503 F2015 SU503 F2016
Bestået eksamen b) i tidligere version giver merit for eksamen b) samt forudsætningsprøve b) i ny version.
Bestået eksamen c) i tidligere version giver merit for forudsætningsprøve a) i ny version.
Bestået eksamen a) i tidligere version giver merit for eksamen a) i ny version.
Dette gælder for bachelorstuderende der har SU503 som obligatorisk kursus. 

SU503 SU503
Eventuelle omgængere, der har fulgt kurset foråret 2014 eller tidligere kan fritages for forudsætningsprøve a) i ny version (29004122). Dette gælder for bachelorstuderende der har SU503 som obligatorisk kursus.

SU503 F22 SU503 F23
To e-test tilføjet eksamenselement a) N800008132 fra F23.
Gammel forudsætningsprøve a) til ny forudsætningsprøve a)
Gammel eksamenselement a) til nyt eksamenselement a) 
Gammel eksamenselement b) til nyt eksamenselement b)

SU504 E21 SU504 E22
Forudsætningsprøve a) tilføjet (N800002112).
Omgængere er fritaget for forudsætningsprøve a).

SU506 Efterår 2010 Marts 2010 Juni 2010 SU511 Forår 2011 (3. kvartal)
Studerende som på deres studieordning har SU506, skal i stedet tage SU511.

SU507 NAT505
Ingen kommentar angivet.

SU510
Har man ikke fulgt kurset SU510, skal man istedet følge SU515 på 2,5 ECTS samt Innovationskurset på 2,5 ECTS.

SU511 31. august 2011 1. september 2011
Har man bestået alle dele af SU511 i udgaven før 31. august 2011, gives der merit for udgaven efter 1. september 2011 ved skift til nyere studieordning. 
Studiestartsopgave: Studerende, der i 2011 har bestået studiestartsopgaven (3 ECTS), kan få merit for hele FF500 ved overflytning til ny studieordning.

SU511 SU511 Forår 2013
Har den studerende aflagt eksamensforsøg i tidligere version af kurset(29001912), vil det fortsat være denne version, den studerende skal til eksamen i.

SU512 SU512 F2013
Har den studerende aflagt eksamensforsøg i tidligere version af kurset (29002301), vil det fortsat være denne version, den studerende skal til eksamen i.

SU512 SU503
Der vil blive udbudt en sidste eksamen i SU512  januar 2017.
Eventuelle studerende der efterfølgende stadig mangler SU512 kan følge SU503 sammen med biomedicinerne og gå til eksamen på gammel kode.
Studerende der måtte mangle SU512 og derfor kan følge SU503 skal ikke deltage i forudsætningsprøverne i SU503.
Dette gælder for bachelorstuderende der har SU503 som obligatorisk kursus.

SU512 F2015 SU512 F2016
Bestået eksamen b) i tidligere version af kurset (29003212) kan meritoverføres til forudsætningsprøve samt eksamen b) i ny version (29004022+29004012).
Bestået eksamen a) i tidligere version af kurset (29003202) kan meritoverføres til eksamen a) i ny version af kurset (29004002).
Bestået SU512 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til SU512 i ny version.

SU514 Efterår 2014 SU501
For studerende der mangler at bestå SU514 vil der blive udbudt en ekstraordinær reeksamen d. 29. juni 2015. Mangler man fortsat at bestå kurset efter denne reeksamen, vil man have mulighed for at følge SU501.

SU516 E2015 SU516 E2016
Bestået forudsætningsprøve a)+b) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve a) i ny version af kurset (29003812+29003822 for 29004222).
Bestået forudsætningsprøve c) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve b) i ny version af kurset (29003832 for 29004212).
Har man bestået hele SU516 i den tidligere version kan dette meritoverføres til SU516 i ny version.

SU516 F20 SU516 F19
Bestået forudsætningsprøve a) + b) (N560005112, N560005122) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve a)+b)+c) ((N560022112, N560022122, N560022132)) i ny version af kurset - og de studerende kan dermed gå til eksamen i på ny kode for eksamenselement a) på 5 ECTS.
Hvis kun forudsætningsprøve a) eller b) i tidligere version er bestået, kan denne ligeledes meritoverføres til den tilsvarende forudsætningsprøve.  Dem der har været på F19 + tidligere skal således kun bestå forudsætningsprøve a) + b) for at gå til eksamen. 
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen, tælles med i den nye version af eksamen. 

SU516 E20 SU520 E21
Forudsætningsprøve a): Studerende, der mangler at bestå forudsætningsprøve a)(EKA: N560008112) kan bestå denne ved at følge og bestå forudsætningsprøve a) i det nye kursus FA511.
Eksamenselement a) og eksamenselement b): Studerende, der mangler at bestå eksamenselement a (EKA: N560008122) på 1 ECTS går til eksamen på gamle koder. De studerende kan vælge at følge undervisningen i det nye kursus FA511. Studerende, der mangler at bestå eksamenselement b (EKA: N560008102) på 4 ECTS går til eksamen på gamle koder. De studerende kan vælge at følge undervisningen i det nye kursus FA511.
Studerende, der vælger at følge det nye kursus FA511 og som skal til eksamen på gamle koder i FA502, anbefales at kontakte underviseren for at drøfte, hvilke E-timer vil være bedst at undlade.
Hvis FF500 er bestået, skal studerende, der mangler at bestå FA502 og/eller SU516 blive på den gamle studieordning og går til eksamen på gammel kode jf. ovenstående.

SU517 F2016 SU517 F2017
Beståede forudsætningsprøver a+b (29003912+29003922) i tidligere version af kurset kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version af kurset (29004622).
Eventuelle omgængere skal deltage i de to eksamensprøver (29004612, prøve a) og 29004602 prøve b) i den nye version af kurset.
Eventuelle omgængere der heller ikke har bestået forudsætningsprøven i tidligere version af kurset, følger den nye version af kurset inklusiv forudsætningsprøve.
Bestået SU517 i tidligere version kan meritoverføres til ny version af kurset.

SU517 F2017 SU517 F2018
Bestået SU517 i tidligere version af kurset kan meritoverføres til SU517 i ny version. Meritten gælder begge veje.
Bestået forudsætningsprøve (29004622) i tidligere version kan meritoverføres til forudsætningsprøve i ny version (29004812).
Eventuelle omgængere der har bestået enten eksamen a) (29004612) eller b) (29004602) i tidligere version men ikke dem begge, skal gå til eksamen på gamle vilkår/koder.
BEMÆRK fra 2019 udbydes eksamen a (29004612) og eksamen b (29004602) kun i reeksamensperioden i august.

SU517 F2018 SU517 F2019
Har man som omgænger tidligere bestået forudsætningsprøven i SU517 (29004812), fritages man for intro og mundtlig fremlæggelse (kode: N5600020112).
Studerende der mangler eksamen (29004802) skal deltage i eksamen i den nye version (N560020102). Antallet af brugte forsøg i tidligere version, vil blive talt med i forsøg i den nye version.
Studerende som mangler enten eksamen a) eller b) i 2017-versionen (29004602/29004612), skal gå til eksamen på gamle koder. BEMÆRK, fra og med 2019 udbydes disse eksamener kun i reeksamensperioden i august.

SU517 F20 SU517 F19
Omgængere der har bestået eksamenselement a)(N560020102) på 5 ECTS og mangler eksamenselement b)(N560020112) går til eksamen på gammel kode på 0 ECTS.
Omgængere der har bestået eksamenselement b)(N560020112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement a)(N560020102) går til eksamen på ny kode (a: N560025102) 4.75 ECTS. Bestået eksamenselement b)(N560020112) på gammel version på 0 ECTS meritoverføres til eksamenselement b)(N560025112) på ny version til 0,25 ECTS.
Omgængere som hverken har bestået eksamenselement a)(N560020102) eller b)(N560020112) på gamle koder går op på nye koder (eksamen a:N560025102 + eksamen b:N560025112).
Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a) og b), tælles med i den nye version af hhv. eksamen a) og b). 

SU518 Efterår 2017 SU518 Efterår 2018
Bestået SU518 i tidligere version kan meritoverføres til SU518 ny version. Merit gælder begge veje. Bestået forudsætningsprøve i tidligere version (29004312) kan meritoverføres til eksamen b) i ny version.

SU518 E18 E19
Omgængere der har bestået eksamenselement a) (N560006102) på 5 ECTS og mangler eksamenselement b) (N560006112) går til eksamen b) på gammel kode på 0 ECTS.
Omgængere der har bestået eksamenselement b) (N560006112) på 0 ECTS og mangler eksamenselement a) (N560006102) går til eksamen på gammel kode 5 ECTS.
Omgængere som hverken har bestået eksamenselement a) eller b) på gamle koder går op på nye koder (eksamen a: N560023122 + eksamen b: N560023102).
OBS: Brugte forsøg i tidligere version af eksamen a) og b), tælles med i den nye version af hhv. eksamen a) og b).

SU519 F22 SU519 F23
Ændring: forudsætningsprøve b) Deltagelse i holdtimer, N560021122 tilføjet.
Studerende der tidligere har deltaget i eksamen a), kan fortsat tilmelde sig eksamen a), uden at have bestået ny forudsætningsprøve b).
Studerende der tidligere har aflagt prøveforsøg behøver ikke at deltage i ny forudsætningsprøve b).

SU803 Efterår 2015 SU803 Efterår 2016
Eventuelle omgængere på kurset fritages for forudsætningsprøverne a+b (29004412+29004422)

SU804 Efterår 2009, Forår 2010 April 2010 Juni 2010 SU807, SU808 Efterår 2010, Forår 2011 (3. kvartal)
Der tælles ikke forsøg mellem SU804 og hhv. SU807 og SU808.

SU807+SU808 SU810 E2014
Mangler den studerende både SU807 og SU808, går den studerende til eksamen i SU810.
Har den studerende bestået enten SU807 eller SU808, går den studerende til eksamen i det af de nævnte kurser vedkommende mangler.

SU807, SU808 E2007, F2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 SU804 E2008 (1. kvartal)
Human patofysiologi (18 ECTS). Diskrepans i omfang.

SU809 Forår 2016 SU809 Efterår 2016
Eventuelle omgængere skal følge den nye version af kurset, og dermed bestå forudsætningsprøve.

SU810 E21 Januar 2022 Marts 2022 August 2022 SU811/BMB844 E22
SU811 (10 ECTS) og BMB844 (5 ECTS) erstatter det tidligere SU810 (15 ECTS) der nedlægges.
Der gives merit for SU810 -> SU811.
Studerende der har aflagt forsøg på SU810 gøres færdige på gamle koder.
Studerende der ikke har aflagt forsøg på SU810 kan overføres til nyt forløb hvor SU810 erstattes af SU811 og BMB844.

SW01 Forår 2008 Juni 2008 August 2008 Januar 2009 Valgfrit
Ingen kommentar angivet.