Studieforløb hvor DM841 indgår

Der findes ikke nogle studieforløb hvor kurset DM841 indgår som et obligatorisk kursus.