Anbefalet studieforløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi.Gældende for studerende optaget 1. september 2010. Vælg andet optag

Førsteårsprøve
Konstituerende fagelementer

3. år
6.
semester
5.
semester
Bachelorprojekt (15 ECTS)
Bachelorprojekt (15 ECTS)
KE525
Uorganisk Kemi A (5 ECTS)
NAT503
Videnskabsteori for biofagene (5 ECTS)
KE524
Kvantekemi (5 ECTS)
Valgfrit
BMB509
Bioanalytisk instrumentering (5 ECTS)
KE503
Symmetri (5 ECTS)
BMB511
Bioinformatik I (5 ECTS)
KE504
Analytisk spektroskopi (5 ECTS)


2. år
4.
semester
3.
semester
BMB508
Avanceret Molekylær Biologi (10 ECTS)
Valgfrit
KE505
Organisk Kemi (10 ECTS)
BMB507
Fundamental mikrobiologi (5 ECTS)
BMB503
Fundamental Biokemi (5 ECTS)
BMB504
Fundamental Molekylær Biologi (5 ECTS)
KE523
Fysisk Kemi A (5 ECTS)
BMB502
Enzymer og membraner (5 ECTS)
BMB506
Proteinkemi (5 ECTS)
KE521
Grundstoffernes Kemi (5 ECTS)


1. år
2.
semester
1.
semester
NAT501
Naturvidenskabeligt Projekt (10 ECTS)
ST501
Science Statistik (5 ECTS)
BMB501
Biomolekylær Kemi (5 ECTS)
FY520
Grundlæggende fysikforståelse (10 ECTS)
MM502
Calculus II (5 ECTS)
BB501
Biologi – fra molekyle til økosystem (10 ECTS)
KE501
Grundlæggende Kemi (10 ECTS)
MM501
Calculus I (5 ECTS)

Kommentar til centralt fag

Som tilvalg kan der kun vælges det særlige tilvalg i kemi for BMB

ST503 Statistik for biologer kan vælges som erstatning for ST501 Science Statistik.

Konstituerende fagelementer

BB501 Biologi – fra molekyle til økosystem10 ECTS
BMB501 Biomolekylær Kemi5 ECTS
BMB502 Enzymer og membraner5 ECTS
BMB503 Fundamental Biokemi5 ECTS
BMB504 Fundamental Molekylær Biologi5 ECTS
BMB506 Proteinkemi5 ECTS
BMB507 Fundamental mikrobiologi5 ECTS
BMB508 Avanceret Molekylær Biologi10 ECTS
BMB509 Bioanalytisk instrumentering5 ECTS
BMB511 Bioinformatik I5 ECTS
Bachelorprojekt 15 ECTS
KE501 Grundlæggende Kemi10 ECTS
KE503 Symmetri5 ECTS
KE504 Analytisk spektroskopi5 ECTS
KE505 Organisk Kemi10 ECTS
KE521 Grundstoffernes Kemi5 ECTS
KE523 Fysisk Kemi A5 ECTS
KE524 Kvantekemi5 ECTS
KE525 Uorganisk Kemi A5 ECTS
NAT503 Videnskabsteori for biofagene5 ECTS
ST501 Science Statistik5 ECTS
Konstituerende fagelementer i alt135 ECTS

Støttefag

FY520 Grundlæggende fysikforståelse10 ECTS
MM501 Calculus I5 ECTS
MM502 Calculus II5 ECTS
Støttefag i alt20 ECTS

Valgfag

NAT501 Naturvidenskabeligt Projekt10 ECTS
Valgfrit15 ECTS
Valgfag i alt25 ECTS

Total

ECTS i alt 180 ECTS

Overgangsordninger

Der findes ingen overgangsordninger for det valgte studieforløb.