Anbefalet studieforløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i biokemi og molekylær biologi - særligt forløb for bioanalytikere.Gældende for studerende optaget 1. september 2009. Vælg andet optag

Førsteårsprøve
Konstituerende fagelementer

3. år
6.
semester
5.
semester
Bachelorprojekt (15 ECTS)
Bachelorprojekt (15 ECTS)
Merit
Merit
Merit
BMB509
Bioanalytisk instrumentering (5 ECTS)
BMB511
Bioinformatik I (5 ECTS)
KE504
Analytisk spektroskopi (5 ECTS)
BMB512
Teoretisk immunologi (5 ECTS)


2. år
4.
semester
3.
semester
BMB508
Avanceret Molekylær Biologi (10 ECTS)
BMB505
Metabolsk og hormonel regulering (10 ECTS)
BMB510
Biomedicinsk Mikrobiologi (5 ECTS)
Merit
KE523
Fysisk Kemi A (5 ECTS)
BMB504
Fundamental Molekylær Biologi (5 ECTS)
BMB503
Fundamental Biokemi (5 ECTS)
KE521
Grundstoffernes Kemi (5 ECTS)
BMB506
Proteinkemi (5 ECTS)
BMB502
Enzymer og membraner (5 ECTS)


1. år
2.
semester
1.
semester
Merit
Merit
Merit
FY520
Grundlæggende fysikforståelse (10 ECTS)
MM502
Calculus II (5 ECTS)
Merit
Merit
MM501
Calculus I (5 ECTS)

Konstituerende fagelementer

BB501 Biologi – fra molekyle til økosystem (Merit)10 ECTS
BMB501 Biomolekylær Kemi (Merit)5 ECTS
BMB502 Enzymer og membraner5 ECTS
BMB503 Fundamental Biokemi5 ECTS
BMB504 Fundamental Molekylær Biologi5 ECTS
BMB505 Metabolsk og hormonel regulering10 ECTS
BMB506 Proteinkemi5 ECTS
BMB507 Fundamental mikrobiologi (Merit)5 ECTS
BMB508 Avanceret Molekylær Biologi10 ECTS
BMB509 Bioanalytisk instrumentering5 ECTS
BMB510 Biomedicinsk Mikrobiologi5 ECTS
BMB511 Bioinformatik I5 ECTS
BMB512 Teoretisk immunologi5 ECTS
Bachelorprojekt 15 ECTS
FY520 Grundlæggende fysikforståelse10 ECTS
KE501 Grundlæggende Kemi (Merit)10 ECTS
KE504 Analytisk spektroskopi5 ECTS
KE521 Grundstoffernes Kemi5 ECTS
KE523 Fysisk Kemi A5 ECTS
MM501 Calculus I5 ECTS
MM502 Calculus II5 ECTS
NAT501 Naturvidenskabeligt Projekt (Merit)10 ECTS
NAT503 Videnskabsteori for biofagene (Merit)5 ECTS
ST503 Statistik for biologer (Merit)5 ECTS
Konstituerende fagelementer i alt160 ECTS
Heraf merit50 ECTS

Valgfag

Valgfrit20 ECTS
Valgfag i alt20 ECTS
Heraf merit20 ECTS

Total

ECTS i alt 180 ECTS

Overgangsordninger

Der findes ingen overgangsordninger for det valgte studieforløb.