Anbefalet studieforløb for bacheloruddannelsen med centralt fag i datalogi - særligt forløb for datamatikere .Gældende for studerende optaget 1. september 2009. Vælg andet optag

Førsteårsprøve
Konstituerende fagelementer
Tilvalg/sidefag

3. år
6.
semester
5.
semester
DM515
Introduktion til Lineær og Heltalsprogrammering (5 ECTS)
Merit
Merit
DM516
Compilerteori (5 ECTS)
NAT506
Videnskabsteori for datalogi (5 ECTS)
MM518
Numerisk analyse A (5 ECTS)
MM505
Lineær algebra (5 ECTS)
DM517
Beregnelighed (5 ECTS)


2. år
4.
semester
3.
semester
DM510
Operativsystemer (10 ECTS)
Merit
Merit
DM508
Algoritmer og kompleksitet (5 ECTS)
DM509
Programmeringssprog (5 ECTS)
DM528
Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (5 ECTS)
Merit
Merit


1. år
2.
semester
1.
semester
DM507
Algoritmer og Datastrukturer (10 ECTS)
Merit
Merit
MM502
Calculus II (5 ECTS)
Merit
Merit
MM501
Calculus I (5 ECTS)
Merit
Merit

Kommentar til centralt fag

Der gives også merit for hele tilvalget (45 ECTS)

Det er muligt at pakke forløbet, så det kan genneføres på 2 år. Kontakt studievejlederne ved Naturvidenskab for yderligere information

Konstituerende fagelementer

Bachelorprojekt (Merit)0 ECTS
DM502 Programmering A (Merit)5 ECTS
DM503 Programmering B (Merit)5 ECTS
DM505 Databasedesign- og programmering (Merit)5 ECTS
DM506 Maskinarkitektur (Merit)5 ECTS
DM507 Algoritmer og Datastrukturer10 ECTS
DM508 Algoritmer og kompleksitet5 ECTS
DM509 Programmeringssprog5 ECTS
DM510 Operativsystemer10 ECTS
DM515 Introduktion til Lineær og Heltalsprogrammering5 ECTS
DM516 Compilerteori5 ECTS
DM517 Beregnelighed5 ECTS
DM526 Introduktion til Datalogi (Merit)10 ECTS
DM527 Matematiske redskaber i datalogi (Merit)5 ECTS
DM528 Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer5 ECTS
DM529 Iterativ systemudvikling (Merit)5 ECTS
MM501 Calculus I5 ECTS
MM502 Calculus II5 ECTS
MM518 Numerisk analyse A5 ECTS
NAT501 Naturvidenskabeligt Projekt (Merit)10 ECTS
NAT506 Videnskabsteori for datalogi5 ECTS
Konstituerende fagelementer i alt120 ECTS
Heraf merit50 ECTS

Støttefag

MM505 Lineær algebra5 ECTS
Støttefag i alt5 ECTS

Valgfag

Valgfrit10 ECTS
Valgfag i alt10 ECTS

Tilvalg/sidefag

Tilvalg 45 ECTS
Tilvalg/sidefag i alt45 ECTS
Heraf merit45 ECTS

Total

ECTS i alt 180 ECTS

Overgangsordninger

Der findes ingen overgangsordninger for det valgte studieforløb.