Eksamensdatoer for efterår 2013

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

December 2013
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
4. decBB815
9. dec SU504m
10. decBB509(re)
SU504m
11. dec BMB202m


Januar 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. jan
3. jan
4. jan
5. jan
6. jan BMB206m(re)
BMB505(re)
KE505(re)
KE801(re)
FY503(re)
DM203m(re)
DM508m(re)
DM510m(re)
DM540m(re)
DM545(re)
DM815m(re)
DM833m(re)
ST519m(re)
ST807m(re)
7. jan BMB504
KE518m(re)
KE814m(re)
FY517m(re)
MM511m(re)
MM823m(re)
8. janBB205m(re)
BB827m(re)
BB511(re)
BMB508(re)
BMB809(re)
KE805m(re)
FY509m(re)
FY811m(re)
FY809m(re)
MM515m(re)
ST502m(re)
SU809(re)
SU511(re)
9. jan BMB531(re)
KE824m(re)
FY522(re)
FY510m(re)
MM531m(re)
MM534m(re)
BF805m(re)
10. janBB523(re)
BB518m(re)
BMB510m(re)
BMB816m(re)
KE525(re)
FY511m(re)
FY812m(re)
MM513m(re)
MM814m(re)
ST514m(re)
11. jan
12. jan
13. janBB531
BB807
BB821
BB520
BB516(re)
BMB512
BMB532
FY506
KE513
KE825m
DM539m
DM541m
MM525m
NAT802m
14. jan KE808m
MM510m
DM541m
DM539m
MM525m
BF803m
NAT802m
15. jan FY815m
DM535
DM541m
MM510m
NAT802m
16. jan KE507m
DM819m
SU807
17. janBB512m
BB819
BMB506
KE507m
KE503
KE807
FY525m
DM538
MM825m
DM819m
SU503
SU512
18. jan
19. jan
20. jan BMB511m
KE511m
FY803
DM532m
DM835m
21. janBB510m
BMB511m
KE511m
KE523
NAT504m
NAT506m
22. janBB510m
KE511m
SU803
NAT506m
23. janBB510m
BMB522
KE511m
FY508m
DM542m
DM823m
24. janBB510m
KE511m
KE521
FY508m
KE820m
DM542m
25. jan KE511m
DM542m
26. jan
27. janBB521
BMB524m
BMB807m
FY504 m
KE508m
KE810m
MM815m
MM514m
SU501m
28. jan FY504 m
DM544m
ES800m
DM818m
SU501m
29. jan KE819m
DM543m
DM544m
SU501m
30. jan KE804
DM543m
SU802
SU501m
31. janBB820
BMB509m
BMB803m
BMB530
FY516m
FY802m
DM543m
ST516m
MM533
ST804m
SU502
FF504


Februar 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
24. febBB512m(re)
BB531(re)
BB815(re)
BB820(re)
BB821(re)
BB520(re)
BMB509m(re)
BMB803m(re)
BMB506(re)
FY508m(re)
FY514m(re)
KE529m(re)
KE513(re)
KE808m(re)
KE825m(re)
MM510m(re)
MM525m(re)
MM815m(re)
MM514m(re)
SU501m(re)
SU504m(re)
SU514(re)
SU802(re)
NAT504m(re)
NAT506m(re)
25. febBB819(re)
BMB522m(re)
BMB524m(re)
BMB807m(re)
FY803(re)
KE521(re)
KE804(re)
FY525m(re)
MM822m(re)
ST505m(re)
DM535(re)
ST810m(re)
26. feb BMB504(re)
BMB530(re)
BMB202m(re)
KE818m(re)
KE503(re)
KE820m(re)
FY506(re)
FY815m(re)
MM533(re)
MM825m(re)
SU502(re)
SU807(re)
NAT802m(re)
27. febBB521(re)
BMB532(re)
KE504(re)
KE517(re)
KE810m(re)
KE819m(re)
ST516m(re)
ST804m(re)
BF803m(re)
NAT801m(re)
FF504(re)
28. febBB510m(re)
BB807(re)
BMB512(re)
KE507m(re)
FY504 m(re)
FY516m(re)
FY802m(re)
KE508m(re)
KE511m(re)
KE523(re)
KE807(re)
DM835m(re)
DM818m(re)
DM823m(re)
DM517m(re)
DM538m(re)
DM539m(re)
DM541m(re)
DM542m(re)
DM543m(re)
DM544m(re)
MM517m(re)
MM817m(re)
DM204m(re)
DM532m(re)
DM819m(re)
ES800m(re)
SU803(re)


Der tages forbehold for trykfejl.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen