Eksamensdatoer for forår 2017

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
20. marBB824m
BF804m
21. marBB824m
23. mar FF503
BF804m
27. mar FY523m
28. mar FY523m
29. mar FY523m
30. mar DM546m
31. mar DM546m


April 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
10. aprBB840
12. aprBB840m


Maj 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
2. maj MM541m
3. maj MM541m
8. maj MM541m
17. maj FA503
31. maj FA503m


Juni 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun KE530m
KE812m
FA503m
2. jun BMB507
KE530m
SU809
3. jun
4. jun
5. jun
6. junBB511
BMB825m
BMB536
KE530m
KE528m
KE823m
KE526m
FY820m
DM510m
DM510m
DM840m
IADM508m
MM542m
DM507
DM508m
MM833m
NAT510m
7. jun KE528m
FA501
KE526m
DM510m
DM510m
SU519
NAT510m
8. jun FY503
DM510m
DM510m
DM556m
MM549m
SU517
9. jun KE504
DM510m
DM510m
MM549m
SU503
FF501m
10. jun
11. jun
12. jun BMB510m
FY812m
MM550m
FF501m
13. junBB518m
BMB835
BMB510m
KE535
KE522m
FY812m
FY524m
MM550m
ST816m
DM859m
DM855m
DM545
DM559
ST522m
FF501m
14. junBB518m
BB523
BMB510m
KE522m
FY524m
DM846m
ST522m
ST816m
FF501m
NAT805m
15. junBB518m
BMB510m
KE522m
FY506
MM525m
MM836m
FF501m
NAT805m
16. junBB528
BMB510m
KE829m
DM850m
MM525m
ST514m
ST811m
FF501m
NAT811m
NAT805m
17. jun
18. jun
19. jun BMB528
FY531m
KE508m
IAMM804m
DM556m
20. jun BMB531
BMB833
FY531m
KE529m
KE508m
MM839m
DM556m
MM543m
MM548m
21. jun FY531m
KE529m
DM858m
MM543m
MM548m
22. junBB837m
KE518m
KE529m
FY522m
KE505
FY816m
KE814m
DM556m
MM543m
MM548m
23. junBB837m
BB509
KE518m
FY522m
KE814m
ST811m
ST514m
MM533
DM860m
DM517
MM543m
MM548m
24. jun
25. jun
26. jun BMB809
BMB508
DM553m
27. jun BMB834m
FY818m
DM553m
SU508m
NAT509m
NAT511m
28. jun BMB834m
FY807m
DM553m
NAT509m
NAT511m
29. jun BMB539
FY530m
KE830m
30. junBB525
FY530m
DM856m
DM833m
IAMM803m
DM843m


August 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. aug SU517(re)
9. augBB509(re)
BB837m(re)
BMB510m(re)
BMB834m(re)
KE508m(re)
KE812m(re)
MM543m(re)
ST514m(re)
ST811m(re)
SU517(re)
FF501m(re)
10. aug FY503(re)
FY812m(re)
MM536m
11. augBB518m(re)
KE814m(re)
KE518m(re)
MM554
MM550(re)
SU503(re)
12. aug
13. aug
14. augBB523(re)
BMB539(re)
BMB825m(re)
KE526m(re)
FY807m(re)
KE823m(re)
FA501(re)
KE528m(re)
MM833m(re)
MM542m(re)
15. aug FY506(re)
KE504(re)
MM533(re)
16. aug KE829m(re)
KE522m(re)
DM559(re)
DM545(re)
DM846m(re)
BF804m(re)
17. aug FY524m(re)
FY530m(re)
MM839m(re)
NAT805m(re)
18. augBB537
BMB833(re)
BMB537(re)
BMB538(re)
FY816m(re)
KE830m(re)
NAT511m(re)
NAT509m(re)
19. aug
20. aug
21. augBB825m(re)
BB511(re)
BMB536(re)
BMB528(re)
MM836m(re)
MM525m(re)
SU809(re)
22. augBB524(re)
BB528(re)
BMB531(re)
KE529m(re)
ST522m(re)
ST816m(re)
MM541m(re)
MM551
23. aug FY531m(re)
DM534m(re)
DM507m(re)
24. augBB840(re)
BB840m(re)
BMB206m(re)
BMB507(re)
FY820m(re)
MM549m(re)
ST520m(re)
MM537
DM508m(re)
DM843m(re)
DM546m(re)
DM517(re)
DM860m(re)
DM856m(re)
DM833m(re)
DM547
DM855m(re)
DM858m(re)
DM850m(re)
DM859m(re)
DM553m(re)
DM556m(re)
DM510m(re)
DM840m(re)
DM549
FF503(re)
25. aug KE505(re)
DM505(re)
NAT510m(re)
NAT806m(re)
26. aug
27. aug
28. augBB525(re)
BB525
FY529m
NAT812m(re)
FF503
NAT811m(re)
29. augBB824m(re)
BMB508(re)
BMB835(re)
BMB809(re)
FA503m(re)
KE530m(re)
FY818m(re)
FY523m(re)
KE535(re)
MM555
MM539m(re)
SU508m(re)
30. aug FY522m(re)
SU519(re)
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
MM536m
3. forsøg i eksamenerne 13011502 og 13011512
FF503(re)
Eksamen 01014912
FY529m
3. forsøg i eksamenerne 07011802, 07011812 og 07011842.
FF503
3. forsøg i eksamen 01014802
BB525(re)
Reeksamen i eksamen 04017102
BB525
3. forsøg i eksamen 04017002

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen