Eksamensdatoer for efterår 2022

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Oktober 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
24. oktBB901m
SU518s
25. okt MM845m
26. okt MM845m


December 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
12. dec SU504m
13. dec SU504m
14. dec BMB545m
BMB841m
15. dec SU504m
19. decBB907s
BB526s
SU518s
20. decBB804m


Januar 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. jan
3. janBB547m
FY541s
KE508m
FT502m
MM552m
DM571m
DM847m
DM889m
SU503s(re)
SU520s
NAT817m
4. janBB525s
BB547m
BMB533s
FT502m
MM802m
DM571m
DM847m
DS802s
DM889m
MM552m
SU519s
NAT817m
5. janBB547m
KE826s
FA504s
FT502m
MM567s
MM802m
DM571m
DM889m
NAT817m
6. janBB547m
BMB512s
BMB544s
FY546s
FY556s
FY825s
FT502m
DM571m
DM889m
7. jan
8. jan
9. janBB904m
MM531m
MM547m
MM831m
DM548s
DM878m
DS808m
SU803s
10. janBB512s
FY548m
KE538s
MM547m
MM851m
DM551m
MM531m
MM831m
DM878m
DS808m
11. jan BMB540s
FT500s
FY548m
KE551m
FA808m
DM551m
DS808m
DS831m
MM835m
MM544m
MM851m
DM878m
12. janBB531s
BMB539s
BMB844s
MM544m
MM558s
MM536s
MM835m
DM551m
DS808m
DS831m
DM885m
MM851m
DM878m
13. jan BMB541s
BMB538s
FY803s
FA505s
MM544m
DM551m
DS831m
ST524s
DM885m
ST521s
MM835m
MM851m
14. jan
15. jan
16. jan KE810s
FY555m
FA512m
FA807m
17. jan BMB504s
FY555m
SU502s
SU802s
18. jan BMB532s
FT501s
FY554m
KE546s
FA806m
DM562m
DM572s
DS811m
DM864m
DS830m
DS831m
DM857m
DM886m
DM888m
19. janBB537s
FY554m
DM562m
DS811m
DM864m
DS830m
DS831m
DM857m
20. janBB807s
FA802s
BMB837s
FY535s
KE501s
KE801s
MM855s
MM856s
DM562m
DM857m
DS830
21. jan
22. jan
23. jan BMB509m
FY829m
FA506s
DM536m
DM574m
DM860m
SU501m
SU811m
NAT808m
24. jan BMB509m
FY829m
DM536m
DM574m
DS809m
DM873m
SU811m
SU501m
25. jan BMB509m
FY544m
KE554m
FT503m
DM536m
DM565s
DM574m
DM840m
DS810m
DS809m
DM873m
SU811m
SU501m
26. jan BMB530s
BMB836m
FY544m
KE507m
FT503m
DM574m
DS810m
DS809m
DM873m
DM536m
SU811m
SU501m
27. janBB525m(re)
BMB547s
BMB836m
FY544m
FY552m
KE533m
KE507m
KE820m
FA501s
FT503m
DM574m
DS810m
DM536m
SU811m
SU511s
SU501m
28. jan
29. jan
30. janBB540m
BB903m
BMB511s
BMB826m
FY828m
KE805m
MM537s
MM568s
MM859m
MM865m
DM549s
DM547s
DS824m
DM817m
DS820s
31. janFA508s(re)
BMB550s
KE521s
KE528s
SU504m(re)


Februar 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
20. febBB901m(re)
BMB512s(re)
BMB540s(re)
BMB504s(re)
BMB836m(re)
FT500s(re)
FY548m(re)
FY554m(re)
FY803s(re)
KE546s(re)
KE501s(re)
KE826s(re)
FA504s(re)
FA512m(re)
FA807m(re)
DS809m(re)
DM888m(re)
MM544m(re)
MM835m(re)
MM851m(re)
DM551m(re)
DM840m(re)
DM873m(re)
SU811m(re)
NAT817m(re)
27. febBB525s(re)
BB526s(re)
BB907s(re)
BMB544s(re)
BMB533s(re)
FY552m(re)
FY555m(re)
FY829m(re)
KE801m(re)
FT503m(re)
MM531m(re)
MM537s(re)
MM547m(re)
MM552m(re)
MM568s(re)
MM831m(re)
DM548s(re)
DM549s(re)
DM547s(re)
DM847m(re)
DS820s(re)
SU518s(re)
SU802s(re)


Marts 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
6. marBB540m(re)
BB537s(re)
BB804m(re)
BB904m(re)
BMB511s(re)
BMB550s(re)
FY546s(re)
FY556s(re)
KE533m(re)
KE508m(re)
KE805m(re)
KE820m(re)
FA501s(re)
FA806m(re)
DM878m
MM558s(re)
MM536s(re)
MM802m(re)
MM859m(re)
MM865m(re)
DM571m(re)
DM860m(re)
DS802s(re)
DS811m(re)
DS808m(re)
DS831m(re)
DM886m(re)
DM889m(re)
13. marBB531s(re)
BMB532s(re)
BMB547s(re)
BMB844s(re)
FY535m(re)
FT501s(re)
FY828m(re)
KE507m(re)
KE538s(re)
FA808m(re)
MM567s(re)
MM845m(re)
MM855s(re)
MM856s(re)
DM562m(re)
DS830m(re)
DM857m(re)
ST524s(re)
ST521s(re)
SU511s(re)
20. marBB512s(re)
BB547m(re)
BB903m(re)
BMB509m(re)
BMB541s(re)
BMB538m(re)
BMB837s(re)
BMB826m(re)
FY541s(re)
FY544m(re)
FY825m(re)
KE521s(re)
KE528s(re)
KE551m(re)
KE554m(re)
FA506s(re)
FT502m(re)
DM885m(re)
DM536m(re)
DM565s(re)
DM574m(re)
DM572s(re)
DS810m(re)
DS824m(re)
DM817m(re)
DM864m(re)
SU520s(re)
SU501m(re)
SU502s(re)
SU803s(re)
NAT808m(re)
27. marBB807s(re)
FA802s(re)
BMB530s(re)
FA511s(re)
FA505s(re)
DM573m(re)


Der tages forbehold for trykfejl.
SU504m
12/12 og 15/12: Biologer 13/12: andre
FA512m
Flyttet fra 30. januar til 16. januar efter godkendelse fra samtlige tilmeldte studerende.
BB525m(re)
Ekstraordinær eksamen for BB525 forårsdelen.
BMB826m
Eksamen er aflyst grundet ingen tilmeldte.
BMB836m(re)
Eksamen er aflyst grundet ingen tilmeldte.
KE801m(re)
Reeksamen ændres til mundtlig.
DS831m(re)
Reeksamen flyttes efter godkendelse fra samtlige tilmeldte studerende.
FY535m(re)
Reeksamen ændres til mundtlig, da 10 eller færre studerende er tilmeldt reeksamen.
SU511s(re)
Eksamen er aflyst grundet ingen tilmeldte.
BMB538m(re)
Ændres til mundtlig eksamen, da 9 eller færre studerende er tilmeldt reeksamen.
BMB837s(re)
Eksamen er aflyst grundet ingen tilmeldte.
FY825m(re)
Reeksamen ændres til mundtlig.
BMB826m(re)
Eksamen er aflyst grundet ingen tilmeldte.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen