Eksamensdatoer for efterår 2020

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Oktober 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
21. okt BMB830m
22. okt BMB830m


November 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
2. nov MM845m
4. nov MM845m


December 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
10. dec BMB830m(re)
14. dec SU518s
18. decBB526s


Januar 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. jan
2. jan
3. jan
4. jan BMB530s
FT502m
MM822m
DS802s
DM878m
DS808m
ST817s
5. jan BMB512s
FY512m
KE805m
FT502m
MM537s
MM540s
MM822m
DM549s
DS808m
DM547s
6. jan BMB541s
FY803s
FA501s
FT502m
DS808m
7. jan BMB532s
FY540m
FA506s
FT502m
MM106m
8. janBB525s
FY540m
MM856s
DM548s
MM106m
9. jan
10. jan
11. janBB540m
BMB544s
FT500s
KE508m
MM802m
DM565s
DS810m
DS824m
SU810s
12. janBB540m
KE533m
KE508m
KE820m
DM861s
DS810m
SU516s
SU502s
13. jan FA808m
MM551s
DS810m
14. jan BMB540s
FY544m
NAT808m
15. jan FY541m
FY544m
FY828m
FA504s
DM864m
16. jan
17. jan
18. janBB512s
BB537s
KE537s
KE810s
FA807m
FT503m
MM552m
MM855s
DM571m
DM847m
DS800s
19. janBB847m
KE546s
FA807m
FT503m
MM555s
DM571m
DM847m
MM552m
20. janBB847m
FY831m
KE826s
KE538s
FT503m
DM571m
DM847m
MM552m
SU803s
21. janBB531s
BB847m
BMB509m
FT503m
DM571m
DM572m
ST521s
MM107m
22. jan BMB509m
BMB533s
FY535s
FA806m
DM572m
DM874m
SU511s
23. jan
24. jan
25. janBB547m
FT501s
FY546s
KE521s
MM851m
DM551m
DM572m
DS811m
SU501m
26. janBB547m
BMB538s
FY829m
FA505s
DM536s
DM551m
DM550s
DM572m
DM873m
DS801s
DM857s
DS809m
MM851m
SU501m
SU504m
27. janBB547m
FY829m
DM551m
DM572m
DM873m
DS809m
MM851m
MM544m
MM835m
SU519s(re)
SU501m
SU802s
28. janBB547m
BMB511s
BMB504s
KE801s
FY543m
FY548m
MM531m
MM544m
MM547m
MM831m
MM835m
DM551m
DM572m
DS809m
MM851m
DM873m
SU501m
MM109m
29. janBB547m
BMB837s
FY543m
FY548m
KE539m
KE501s
MM544m
MM547m
MM835m
DM840m
MM531m
MM831m
SU501m
30. jan
31. jan


Februar 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
22. febBB525s(re)
BB526s(re)
BMB509m(re)
BMB504s(re)
BMB532s(re)
BMB837s(re)
FY512m(re)
FY535s(re)
FT501s(re)
FY546s(re)
FY829m(re)
FY831m(re)
KE537s(re)
KE508m(re)
KE826s(re)
FA501s(re)
FA806m(re)
MM531m(re)
MM544m(re)
MM546m(re)
MM547m(re)
MM551s(re)
MM555s(re)
MM831m(re)
MM834m(re)
MM835m(re)
MM856s(re)
DM536s(re)
DM548s(re)
DM571m(re)
DM550s(re)
DM861s(re)
DS801s(re)
DS802s(re)
DM857s(re)
DM878m(re)
DS808m(re)
SU511s(re)
SU502s(re)
SU810s(re)


Marts 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. mar BMB541s(re)
BMB538s(re)
KE521s(re)
FT502m(re)
MM540m(re)
SU518s(re)
8. marBB540m(re)
BB547m(re)
BB537s(re)
BMB511s(re)
BMB533s(re)
BMB544s(re)
FY541m(re)
FY544m(re)
FY803s(re)
KE546s(re)
KE810s(re)
FA505s(re)
FA502m(re)
FA808m(re)
FT503m(re)
MM822m(re)
MM851m(re)
DM551m(re)
DM840m(re)
DS800s(re)
DM874m(re)
DS824m(re)
DM864m(re)
ST817s(re)
SU516s(re)
SU803s(re)
NAT808m(re)
15. mar BMB540s(re)
FT500s(re)
KE539m(re)
KE501s(re)
FA504s(re)
KE538s(re)
MM512m(re)
SU504m(re)
22. marBB512s(re)
BB531s(re)
BB847m(re)
BMB512s(re)
BMB530s(re)
FY540m(re)
FY543m(re)
FY548m(re)
FY828m(re)
KE533m(re)
KE543s(re)
KE801s(re)
KE805m(re)
KE820m(re)
FA506s(re)
FA807m(re)
MM540s(re)
MM537s(re)
MM552m(re)
MM802m(re)
MM845m(re)
MM855s(re)
DM549s(re)
DM565s(re)
DM572m(re)
DM847m(re)
DM873m(re)
DS810m(re)
DS811m(re)
DS809m(re)
DM817m(re)
ST521s(re)
SU501m(re)
SU802s(re)


Der tages forbehold for trykfejl.
SU519s(re)
Ekstraordinær reeksamen
MM540m(re)
1. marts er reeksamen for obligatoriske opgaver
MM512m(re)
15. marts er reeksamen for obligatoriske opgaver
MM540s(re)
22. marts er det reeksamen for N300006102

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen