Eksamensdatoer for forår 2021

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
12. mar SU503s
26. mar FY528s
FY527s


April 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
6. apr SU517s
8. apr SU503s


Maj 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
21. maj KE812m
27. maj SU517s


Juni 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. jun BMB536s
FY812m
KE525s
KE825m
MM543m
MM548m
DM865m
DM817m(re)
FY105m
2. jun MM543m
MM548m
3. jun FY537m
KE830s
MM548m
MM543m
NAT805m
4. jun BMB528s
BMB546s
BMB839s
FY537m
KE528s
KE535s
DM819m
DM883m
MM543m
MM548m
NAT805m
5. jun
6. jun
7. junBB847m
BB509m
BMB834m
FT505m
MM850m
DM510m
DM553m
8. junBB847m
BB509m
BMB834m
FY542m
FY544m
FT505m
DM510m
DM553m
MM850m
9. junBB509m
BMB542s
FY542m
KE522m
FA507s
FT505m
DM510m
DM507s
DM553m
DS814s
MM850m
DS818m
10. jun BMB508s
BMB809s
KE522m
DM510m
DM553m
MM850m
11. jun FY545m
KE526m
KE823m
DM510m
DM880s
FF501m
12. jun
13. jun
14. junBB528s
FY809m
FT506m
FF501m
15. jun FY547m
FT506m
MM549s
IADM807m
FF501m
16. jun FY547m
KE530m
FA503s
FT506m
DM566s
DM870s
DM868s
DS804s
IADM807m
FF501m
FY103m
17. junBB511s
KE518m
KE530m
KE814m
SU503s
FF501m
18. jun BMB543m
NAT805m
FF501m
19. jun
20. jun
21. jun BMB543m
FY528s(re)
MM539m
MM550m
ST522m
ST816m
22. jun BMB539s
BMB543m
FY550s
FY815m
MM539m
MM550m
MM565m
MM857m
ST816m
DM879s
ST522m
23. junBB551s
BMB543m
BMB833s
MM539m
MM550m
DS817s
24. junBB525s
BB507s
BMB543m
FY807m
KE505s
KE828m
MM539m
25. junFA508s
BMB543m
FY833m
DM860m
26. jun
27. jun
28. jun BMB531s
FY825s
MM562s
MM525m
MM853s
MM836m
DM552s
29. jun FT504s
FY549s
MM525m
DM846m
30. jun BMB507s
BMB835s
MM533s
ST514s
ST811s
DS805s
DM552s
SU519s


August 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. aug
9. augBB525m(re)
BB509m(re)
BB551s(re)
BMB507s(re)
BMB528s(re)
BMB542s(re)
BMB546s(re)
FY550s(re)
FY815m(re)
KE812m(re)
MM533s(re)
MM850m(re)
DM553m(re)
IADM807m(re)
FY105m(re)
10. aug BMB839s(re)
FY549s(re)
KE505s(re)
KE518m(re)
KE814m(re)
FT505m(re)
MM562s(re)
MM853s(re)
DS818m(re)
11. aug FY544m(re)
FY527s(re)
MM549s(re)
DM566s(re)
DM870s(re)
DM868s(re)
DS804s(re)
12. augBB507s(re)
BMB541s(re)
BMB538m(re)
MM536m(re)
ST520m(re)
13. augBB537m(re)
BMB543m(re)
FT500s(re)
KE521s(re)
DM507m(re)
DS814m(re)
14. aug
15. aug
16. aug BMB544s(re)
FY528s(re)
KE528s(re)
FT502m(re)
DM550s(re)
17. augBB528s(re)
FY809m(re)
DM883m(re)
18. aug FY542m(re)
KE525s(re)
KE825m(re)
FA503s(re)
FT506m(re)
MM551s(re)
DM552s(re)
DS817s(re)
SU503s(re)
19. aug BMB536s(re)
BMB834m(re)
FY545m(re)
FY547m(re)
FY807m(re)
MM550m(re)
MM525m(re)
MM565m(re)
MM836m(re)
MM857m(re)
DM819m(re)
DM846m(re)
DM880m(re)
ST522m(re)
ST816m(re)
20. augBB511s(re)
BMB531s(re)
FT501s(re)
KE522m(re)
FA501(re)
MM540s(re)
DM547s(re)
MM537s(re)
DM549s(re)
DM552s(re)
SU517s(re)
21. aug
22. aug
23. augBB525s(re)
FY833m(re)
KE501s(re)
24. aug FT503m(re)
MM539m(re)
FY103m(re)
25. augFA508s(re)
FY812m(re)
26. aug BMB835s(re)
KE526m(re)
KE530m(re)
KE535s(re)
KE823m(re)
KE830s(re)
KE828m(re)
FA507s(re)
MM548m(re)
MM555s(re)
DM505m(re)
DS806m(re)
MM543m(re)
27. aug BMB508s(re)
BMB539s(re)
BMB809s(re)
BMB833s(re)
FT504s(re)
FY537m(re)
FY825s(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
DM510m(re)
DM860m(re)
DM879s(re)
ST514s(re)
ST811s(re)
DS805s(re)
SU519s(re)
NAT805m(re)
28. aug
29. aug
30. aug
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
SU503s
Online-portfolio-eksamen
SU503s
Online-portfolio-eksamen
BB525m(re)
Re-eksamen i efterårsdelen er mundtlig og er den 9. august. Re-eksamen i forårsdelen er skriftlig og er den 23. august.
BB525s(re)
Re-eksamen i efterårsdelen er mundtlig og er den 9. august. Re-eksamen i forårsdelen er skriftlig og er den 23. august.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen