Eksamensdatoer for efterår 2018

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

November 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
23. nov BMB830m


December 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
21. dec SU518


Januar 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. jan
3. janBB537
BMB532
BMB504
KE801
FY817
MM802m
DM557m
DM840m
DM857m
SU511
4. jan DM557m
5. jan
6. jan
7. janBB544
BMB538
KE525
DM557m
8. jan BMB826m
DM861
DM557m
MM835m
MM544m
SU502
9. jan DM557m
MM835m
MM544m
10. janBB540m
BMB541
FY526m
FY803
KE810m
DM557m
MM537
MM540
DM547
DM549
DM547
MM846m
SU810
SU516
NAT808m
11. jan KE504
KE810m
DM557m
12. jan
13. jan
14. janBB807
BB547m
BB847m
FA802
BMB509m
ST521
15. janBB847m
BB547m
BB525
BMB803m
BMB509m
FA506
DM848m
DM555m
16. janBB847m
BB547m
DM848m
DM555m
17. janBB512
BMB540
FA807m
KE827
KE538
FY521m
FY821m
DM555m
MM547m
MM822m
MM531m
MM831m
FF503
18. janBB547m
FA807m
FY521m
KE537
FY821m
MM848m
MM547m
MM822m
19. jan
20. jan
21. jan BMB512
22. jan BMB533
BMB837
FY508m
FY532m
KE826
DM819m
DM551m
23. jan FY508m
DM819m
DM867m
DM551m
SU803
24. janBB841m
BMB530
FY504
FA504
DM867m
DM551m
DM550m
25. jan KE820m
KE533m
DM551m
DM550m
SU501m
NAT809m
26. jan
27. jan
28. jan BMB511
FY536m
FA806m
DM550m
SU501m
29. jan KE507m
KE805m
DM847m
MM552m
DM548
DM550m
SU501m
30. jan KE539m
KE507m
KE805m
DM847m
DM550m
SU802
SU501m
31. janBB531
KE521
FA505
FY802m
FY529
FY512m
MM551
DM847m
MM551
DM550m
MM810m
MM555
SU501m
SU519(re)
FF507m


Februar 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
26. feb KE827(re)


Marts 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
4. marBB531(re)
BB540m(re)
BB841m(re)
BB544(re)
BMB540(re)
BMB541(re)
BMB512(re)
BMB826m(re)
BMB837(re)
BMB538m(re)
KE805m(re)
FY526m(re)
FY821m(re)
FY504(re)
KE537(re)
KE525(re)
KE538(re)
KE533m(re)
KE820m(re)
FA807m(re)
MM802m(re)
MM822m(re)
SU810(re)
11. marBB525(re)
FA502m(re)
DM534m(re)
DM558m
SU511(re)
18. marBB847m(re)
BB526(re)
BB807(re)
FA802(re)
BMB803m(re)
KE504(re)
FA504(re)
MM555(re)
SU516(re)
SU501m(re)
23. mar DM557m(re)
25. marBB537(re)
BMB532(re)
BMB504(re)
FY529(re)
FY536m(re)
FY817(re)
KE506m(re)
KE801(re)
MM537(re)
DM819m(re)
DM861(re)
MM846m(re)
DM549(re)
DM840m(re)
DM547(re)
DM847m(re)
DM555m(re)
DM551m(re)
DM867m(re)
MM552m(re)
DM550m(re)
DM548(re)
MM540(re)
DM857m(re)
SU518(re)
FF503(re)


April 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
8. aprBB547m(re)
BMB509m(re)
FY512m(re)
FA808m(re)
FY803(re)
KE521(re)
KE507m(re)
KE539m(re)
FY521m(re)
FA506(re)
KE810m(re)
MM848m(re)
ST521(re)
SU502(re)
SU802(re)
NAT808m(re)
NAT809m(re)
23. aprBB512(re)
BMB511(re)
BMB533(re)
BMB830m(re)
BMB530(re)
FA806m(re)
FY508m(re)
FY532m(re)
FY802m(re)
FA505(re)
KE826(re)
MM544m(re)
MM547m(re)
MM835m(re)
MM551(re)
MM531m(re)
MM810m(re)
SU803(re)
FF507m(re)


Der tages forbehold for trykfejl.
SU519(re)
Ekstraordinær eksamen
KE827(re)
Datoen er endnu ikke godkendt af studienævnet på KMB/TEK
DM534m(re)
DM534 Reeksamen i Obligatoriske opgaver (N330027102) afholdes som mundtlig eksamen den 11. marts
DM558m
DM558 Reeksamen i Obligatoriske opgaver (N330028102) afholdes som mundtlig eksamen den 11. marts

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen