Eksamensdatoer for forår 2018

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
19. mar FY523m
20. mar KE816m
KE520m
23. mar FY523m
26. mar FY528m
27. mar FY528m
28. mar FY528m


April 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
2. aprBB840
4. aprBB840m
MM525m
MM836m
5. apr DM546m
MM525m
MM836m
6. apr DM546m
9. apr NAT511m
10. apr NAT509m
NAT511m
11. apr NAT511m
12. apr NAT511m
13. apr NAT511m
16. apr FY815m


Maj 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
22. maj NAT509m
NAT511m
23. maj NAT511m
24. maj NAT511m
25. maj NAT509m
NAT511m


Juni 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun
2. jun
3. jun
4. jun BMB508
BMB809
FA503m
FY524m
FY506
KE508m
KE535
KE830m
FY534
DM855m
DM545
DM559
MM549
DM859m
SU508m
5. jun
6. jun BMB835
KE530m
ST803m
DM865m
7. junBB511
BB523
BMB531
FA503m
KE528m
KE530m
FA501
MM550m
NAT510m
8. junBB824m
FA503m
KE530m
MM550m
FF501m
9. jun
10. jun
11. jun BMB834m
BMB507
FY823m
KE812m
SU517
FF501m
12. junBB528
BMB834m
FY531m
MM543m
MM548m
FF501m
13. jun KE526m
FY531m
KE823m
KE522m
MM543m
MM548m
SU503
FF501m
14. junBB825m
KE526m
FY531m
KE522m
DM864m
MM548m
MM543m
FF501m
15. jun KE526m
KE522m
DM864m
SU519
FF501m
16. jun
17. jun
18. jun MM559m
MM843m
DM556m
DM866m
19. junBB507
BMB833
KE504
FY530m
DM556m
MM533
20. jun BMB510m
KE529m
FY530m
ST514m
ST811m
DM556m
DM863m
21. junBB837m
BMB510m
FY807m
22. junBB509
BB837m
BMB539
BMB825m
BMB528
BMB510m
ST811m
ST514m
DM507
23. jun
24. jun
25. jun BMB510m
KE518
KE814
26. junBB824m
BB525
BMB835(re)
BMB510m
KE505
DM510m
27. junBB824m
BMB510m
KE508m
ST522m
DM553m
DM510m
ST816m
28. jun FY816m
DM856m
DM553m
DM510m
ST816m
ST522m
DM843m
NAT805m
29. jun BMB536
FY522m
DM843m
DM553m
DM510m
DM856m
NAT805m
30. jun


August 2018
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. augBB509(re)
BB837m(re)
BMB539(re)
BMB834m(re)
BMB537(re)
FY531m(re)
KE522m(re)
KE508m(re)
KE504(re)
FY523m(re)
FY528m(re)
KE830m(re)
MM559m(re)
MM843m(re)
MM549(re)
MM525m(re)
MM836m(re)
MM533(re)
SU508m(re)
9. augBB511(re)
BMB833(re)
BMB507(re)
FY524m(re)
KE529m(re)
KE812m(re)
MM551(re)
10. aug BMB508(re)
BMB809(re)
FY823m(re)
FY522m(re)
ST522m(re)
ST816m(re)
11. aug
12. aug
13. aug MM543m(re)
MM548m(re)
14. aug FY529m(re)
FY820m(re)
SU517(re)
15. aug FA501(re)
16. aug DM549opg(re)
MM537opg(re)
DM547opg(re)
MM554(re)
17. augBB824m(re)
BB507(re)
BB524(re)
KE528m(re)
KE535(re)
KE530m(re)
DM545(re)
DM559(re)
ST811m(re)
ST514m(re)
18. aug
19. aug
20. aug BMB531(re)
BMB825m(re)
BMB536(re)
KE520m(re)
FY807m(re)
FY506(re)
KE816m(re)
FY816m(re)
FY534(re)
SU809(re)
21. aug KE505(re)
22. aug KE526m(re)
KE823m(re)
23. aug
24. aug MM555(re)
25. aug
26. aug
27. augBB537(re)
BMB538(re)
FA503m(re)
DM534m(re)
DM507m(re)
NAT511m(re)
NAT509m(re)
28. augBB528(re)
BB825m(re)
BB525(re)
BMB528(re)
BMB510m(re)
FY815m(re)
KE518(re)
KE814(re)
FY530m(re)
DM855m(re)
ST803m(re)
DM864m(re)
DM843m(re)
DM553m(re)
DM556m(re)
DM866m(re)
DM546m(re)
DM556m(re)
DM510m(re)
DM863m(re)
DM865m(re)
DM859m(re)
MM550m(re)
DM856m(re)
MM537(re)
DM549(re)
DM547(re)
SU519(re)
SU503(re)
NAT509m(re)
NAT805m(re)
NAT511m(re)
NAT510m(re)
NAT509m(re)
FF503(re)
29. aug DM505m(re)
30. aug FY528m
MM539m(re)
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen