Eksamensdatoer for forår 2016

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
14. mar KE520m
KE816m
15. mar KE520m
KE816m
30. mar FY509m
FY523m
FY810m
31. mar FY810m
FY523m
FY509m


April 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. apr
2. apr
3. apr
4. apr FF506m
5. apr FF506m
6. apr FY507m
FY521m
DM546m
FF506m
7. apr DM546m
8. aprBB525
FY507m
FY521m
DM546m
9. apr
10. apr
11. apr FA501
SU517
12. apr
13. apr MM541m
FF505m
14. apr MM541m
FF505m
15. apr MM541m
FF503
FF505m
16. apr
17. apr
18. aprBB840
19. apr
20. apr
21. apr
22. apr
23. apr
24. apr
25. apr
26. apr
27. apr
28. apr BMB206m
29. apr
30. apr


Maj 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
23. majBB840(re)
27. maj SU809


Juni 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun KE812m
2. jun KE812m
DM840m
3. jun
4. jun
5. jun
6. junBB507
BMB507
KE525
FA503m
DM507
DM556m
SU512
NAT806m
7. jun FA503m
KE530m
KE829m
MM533
8. jun FY522
FY507
KE530m
FA503m
SU503
BF804m
9. jun KE504
FA503m
BF804m
10. junBB511
BMB508
BMB809
FY812m
FA503m
DM559
DM545
11. jun
12. jun
13. junBB523
BMB207m
KE522m
FY517m
KE830m
DM843m
FF501m
14. jun BMB505
BMB536
KE522m
FF501m
15. junBB524
KE522m
FY807m
DM510m
FF501m
16. jun BMB825m
FY815m
DM510m
FF501m
17. junBB509
BMB521
DM510m
SU517
FF501m
18. jun
19. jun
20. junBB824m
BMB531
FY509m
FY524m
FY811m
KE526m
KE823m
KE517
MM549m
ST522m
ST516m
ST804m
ST816m
21. jun BMB510m
BMB810m
FY512m
KE526m
KE823m
FY509m
FY524m
ST522m
ST516m
ST804m
ST816m
MM514m
MM543m
MM548m
MM815m
BF805m
22. junBB528
BMB510m
FY503
DM553m
MM514m
MM543m
MM548m
MM815m
DM517m
23. jun BMB510m
KE505
KE528m
DM553m
MM514m
MM543m
MM548m
MM815m
DM517m
24. jun BMB510m
KE528m
KE516
DM553m
MM548m
MM543m
MM514m
MM815m
DM556m
DM517m
25. jun
26. jun
27. junBB825m
BB518m
BMB528
BMB510m
KE530m(re)
NAT510m
NAT810m
NAT811m
NAT812m
28. junBB518m
FY816m
NAT509m
NAT511m
NAT805m
29. jun KE518m
KE814m
NAT511m
NAT509m
30. junBB526
BMB803m
KE518m
KE814m
MM525m
MM836m
NAT504m
NAT505m
NAT805m


Juli 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
12. jul KE830m(re)


August 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. augBB509(re)
BB524(re)
BB824m(re)
FY503(re)
FY509m(re)
FY524m(re)
FY811m(re)
MM525m(re)
ST522m(re)
MM836m(re)
ST516m(re)
ST804m(re)
ST816m(re)
MM514m(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
9. augBB525(re)
BB507(re)
BMB206m(re)
MM533(re)
SU517(re)
SU809(re)
10. augBB511(re)
BMB536(re)
FY523m(re)
KE504(re)
FY509m(re)
FY810m(re)
KE518m(re)
KE814m(re)
BF804m(re)
NAT504m(re)
11. augBB528(re)
BMB207m(re)
KE812m(re)
FF501m(re)
NAT806m(re)
12. augBB518m(re)
FY517m(re)
FY812m(re)
KE829m(re)
SU517(re)
NAT505m(re)
NAT511m(re)
13. aug
14. aug
15. aug BMB810m(re)
FA503m(re)
FY521m(re)
KE525(re)
FY507m(re)
FY815m(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
MM514m(re)
MM815m(re)
NAT805m(re)
FF503(re)
16. aug BMB507(re)
KE526m(re)
KE823m(re)
NAT509m(re)
17. augBB523(re)
BB526(re)
BMB803m(re)
KE522m(re)
FY522m(re)
FA501(re)
FY507m(re)
FY816m(re)
BF805m(re)
18. augBB825m(re)
BMB531(re)
FY512m(re)
KE528(re)
MM541m(re)
DM554m(re)
DM559m(re)
DM545m(re)
SU503(re)
SU512(re)
FF505m(re)
NAT810m(re)
NAT811m(re)
NAT812m(re)
FF502m(re)
FF508m(re)
19. aug BMB510m(re)
BMB825m(re)
FY807m(re)
KE505(re)
KE520m(re)
KE816m(re)
DM505m(re)
DM507m(re)
DM510m(re)
DM545m(re)
DM546m(re)
DM553m(re)
DM559m(re)
MM549m(re)
DM556m(re)
DM840m(re)
DM843m(re)
DM817m(re)
DM554m(re)
NAT510m(re)
FF506m(re)
FF503th(re)
FF502m(re)
FF508m(re)
20. aug
21. aug
22. aug
23. aug BMB508(re)
BMB528(re)
BMB809(re)
24. aug ST520m(re)
25. aug ST520m(re)
26. aug
27. aug
28. aug
29. aug
30. aug
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
FY509m
30. og 31. marts: eksamen 07011212, 20. og 21. juni: eksamen 07011202.
FY507m
6. og 8. april: eksamen 07011102, 7. juni: eksamen 07011112.
SU517
29003902 eksamensdel a 11. april, eksamensdel b 17. juni.
FY509m(re)
8. august: reeksamen 07011202, 10. august: reeksamen 07011212.
MM514m(re)
8. august: reeksamen i 13014312, 15. august: reeksamen i 13014302.
MM543m(re)
8. august: reeksamen i 13014712 og 13014722, 15. august: reeksamen i 13014702.
MM548m(re)
8. august: reeksamen i 13014812 og 13014822, 15. august: reeksamen i 13014702.
FY507m(re)
15. august: reeksamen 07011102, 17. august: reeksamen 07011112.
FF502m(re)
18.-19. august: Reeksamen i 13013632, 13013662, 07008912, 07008922 og 07006502.
FF508m(re)
18.-19. august: Reeksamen i 07010102 og 07010122.
FF503th(re)
Reeksamen i obligatoriske opgaver (hjemmeopgaver 2) - fra foråret(07010412) - tilrettelægges som Take-Home-Eksamen

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen