Eksamensdatoer for forår 2014

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
13. mar SU801
17. mar SU508m
18. mar SU508m
31. mar BMB521
DM205m
ST517
ST518
SU502
FF506m


April 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. apr MM516m
MM816m
FF506m
2. apr FF506m
3. apr FY521m
FY806m
DM546m
4. aprBB525
BB517
FY521m
DM546m
ST812m
MM529
FF502
7. apr MM506m
MM812m
9. apr FY509m
FY523m
FY810m
ST514m
ST811m
FF505m
10. apr FF505m
11. apr MM535m
MM824m
FF505m
FF503
12. apr MM535m
MM824m
14. apr FY512m
MM535m
MM824m


Maj 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
5. majBB524
12. maj SU512
23. maj SU809
26. maj KE812m
28. maj FY511m


Juni 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun
2. junBB523
BB530
KE814m
FY812m
KE518m
MM825m
SU808
NAT509m
NAT508m
3. junBB530
NAT509m
NAT508m
4. junBB530
ST502
ST803m
NAT509m
NAT508m
5. jun
6. jun FY801m
MM513m
DM833m
MM814m
7. junBB509
BMB809
BMB508
KE525
8. jun
9. jun
10. junBB518m
DM545
DM510m
ST519
ST807
SU503
11. junBB825m
BB518m
BMB530m
FY805m
DM510m
MM822m
DM838m
12. jun ST520
MM828m
13. jun BMB528
BMB507
BMB206m
FY522
KE823m
KE526m
14. jun
15. jun
16. junBB511
FY517m
FY807m
KE524m
DM508m
MM511m
MM829m
NAT507m
BF804m
FF501m
17. jun KE524m
DM508m
MM511m
NAT507m
FF501m
18. junBB837m
BMB510m
KE524m
DM508m
NAT507m
FF501m
19. jun BMB510m
KE805m
NAT507m
FF501m
20. junBB528
BMB510m
FY816m
DM837m
NAT507m
FF501m
21. jun FY509m
22. jun
23. junBB827m
BMB810m
BMB510m
KE801
NAT505m
24. junBB526
BMB816m
FY503
MM515m
DM507
NAT505m
NAT503m
25. jun DM839m
DM540m
NAT503m
26. jun BMB531
KE528m
DM540m
SU511
NAT503m
27. jun BMB505
BMB804m
KE505
FY811m
FY509m
MM534m
MM531m
MM831m
NAT503m
BF805m
28. jun
29. jun
30. jun


August 2014
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. aug
9. aug
10. aug
11. augBB825m(re)
BB525(re)
BMB510m(re)
BMB810m(re)
FY517m(re)
KE505(re)
KE801(re)
FY805m(re)
ST519(re)
ST807(re)
SU502(re)
12. aug BMB206m(re)
FY807m(re)
KE504(re)
MM516m(re)
MM816m(re)
MM529m(re)
FF505m(re)
FF502m(re)
13. aug FY812m(re)
ST812m(re)
FF503(re)
NAT509m(re)
NAT508m(re)
14. augBB523(re)
FY511m(re)
FY801m(re)
ST518(re)
ST517(re)
15. augBB526(re)
BB837m(re)
BMB505(re)
FY512m(re)
KE524m(re)
KE812m(re)
FY522(re)
FY806m(re)
MM829m(re)
FF501m(re)
NAT507m(re)
16. aug
17. aug
18. aug BMB804m(re)
KE814m(re)
KE823m(re)
KE518m(re)
KE526m(re)
MM534m(re)
MM822m(re)
DM545(re)
MM529(re)
MM531m(re)
MM831m(re)
SU512(re)
SU808(re)
SU503(re)
FF502(re)
19. augBB518m(re)
BMB528(re)
BMB507(re)
KE805m(re)
KE525(re)
MM535m(re)
MM824m(re)
ST803m(re)
SU508m(re)
FF506m(re)
20. augBB528(re)
BMB816m(re)
FY521m(re)
FY503m(re)
FY816m(re)
MM506m(re)
ST520(re)
MM812m(re)
SU801(re)
21. aug BMB521(re)
BMB531(re)
FY509m(re)
FY509m(re)
MM513m(re)
ST514m(re)
MM825m(re)
MM814m(re)
ST811m(re)
SU803
NAT505m(re)
NAT503m(re)
FF502m(re)
22. augBB511(re)
BB524(re)
BB827m(re)
BMB508(re)
BMB809(re)
FY523m(re)
KE528m(re)
FY810m(re)
FY811m(re)
DM507m(re)
DM505m(re)
DM508m(re)
DM510m(re)
DM540m(re)
DM546m(re)
MM511m(re)
MM515m(re)
DM534m(re)
ST502(re)
DM205m(re)
DM833m(re)
DM837m(re)
DM838m(re)
DM839m(re)
MM828m(re)
SU809
BF804m(re)
BF805m(re)
FF502m(re)
23. aug
24. aug
25. aug KE516(re)
26. aug SU511(re)
27. aug
28. aug
29. augBB509(re)
30. aug
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
BB530
Innovationsseminar for biologistuderende
BMB530m
Ekstraordinær eksamen
BMB505
Take-home eksamen
MM529m(re)
12. august: Eksamen i 13011002 og 13011112
SU803
Ekstraordinær eksamen
FF502m(re)
12. august: Eksamen i 07006402, 21.-22. august: Eksamen i 07006512, 22. august: Eksamen i 07006412

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen