Eksamensdatoer for forår 2020

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
20. mar FY527s
27. mar KE520m
KE816m
FY528s


April 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
6. apr DS817
7. apr DS817


Maj 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
25. maj SU517


Juni 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun
2. jun KE828m
FY809m
FY550m
DM865m
MM549s
3. jun KE828m
KE525m
4. junBB509s
BMB507s
KE525m
DS805s
ST811s
ST514s
MM846m
MM848m
MM847m
5. jun
6. jun
7. jun
8. jun BMB834m
FA501s
KE535s
KE528s
DM510m
MM539m
9. jun BMB839s
BMB834m
BMB531s
FA503s
KE814m
KE518m
FY807m
FY537m
DM510m
MM539m
10. jun KE814m
DM803m
DM510m
MM550m
MM539m
11. jun BMB809s
BMB508s
KE530m
FY825s
DS818m
DS814s
DM803m
DM507s
DM510m
MM550m
MM539m
12. jun KE530m
DM510m
SU519s
FF501m
13. jun
14. jun
15. jun FY523m
DM873m
MM853s
MM562s
FF501m
16. junBB511s
BMB836m
KE823m
KE526m
FY549s
DM873m
FF501m
17. jun BMB836m
DM873m
FF501m
18. jun BMB543m
FT506m
KE522m
KE812m
DM873m
SU503s
FF501m
19. junBB524s
BMB543m
FT506m
KE812m
KE522m
DS804s
DM868s
DM870s
DM566s
FF501m
20. jun
21. jun
22. jun BMB543m
FA507s
DM553m
MM850m
MM548m
MM543m
NAT805m
23. junBB528s
BMB835s
BMB543m
FY545m
FY542m
DM553m
MM548m
MM543m
MM850m
NAT805m
24. jun BMB543m
BMB528s
FY542m
DM553m
MM548m
MM850m
MM543m
25. junBB847m
BMB543m
KE529m
FT504s
DM553m
MM850m
MM548m
MM543m
26. junBB847m
BB507s
BB525s
BMB542s
KE529m
DM876m
MM533s
27. jun
28. jun
29. jun KE505s
ST816m
ST522m
DM552m
30. jun BMB833s
BMB539s
BMB536s
KE825m
KE830s
FY823m
FY547m
FY528s(re)
ST816m
ST522m
DM846m
DM552s
MM836
MM525


August 2020
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. augBB509s(re)
BB528s(re)
BB537s(re)
BMB507s(re)
BMB542s(re)
BMB833m(re)
BMB836m(re)
FY523m(re)
FY528s(re)
FT500s(re)
FY547m(re)
FY825s(re)
KE522m(re)
KE520m(re)
KE528s(re)
KE816m(re)
KE828m(re)
MM537s(re)
MM551s(re)
MM555s(re)
MM549s(re)
MM850m(re)
DM549s(re)
DM510m(re)
DM507m(re)
DM553m(re)
DM803m(re)
DS814m(re)
DS806m(re)
MM540s(re)
SU519s(re)
7. aug BMB531s(re)
DM803m(re)
8. aug
9. aug
10. aug FT501s(re)
MM539m(re)
MM562m(re)
MM853m(re)
SU517s(re)
FF503s(re)
11. aug BMB530(re)
FA506(re)
FY546m(re)
MM831m(re)
MM547m(re)
DM534m(re)
MM822m(re)
12. aug KE530m(re)
FY535(re)
MM536m(re)
13. aug BMB539s(re)
FY550m(re)
14. aug BMB835m(re)
FT504s(re)
SU503s(re)
15. aug
16. aug
17. aug BMB543m(re)
DM566s(re)
DM870s(re)
DM868s(re)
DS804s(re)
18. aug KE526m(re)
KE529m(re)
KE812m(re)
KE823m(re)
KE825m(re)
FA503s(re)
MM550m(re)
ST522m(re)
ST816m(re)
19. aug BMB541m(re)
BMB538m(re)
FY823m(re)
KE525m(re)
FA501s(re)
MM533s(re)
MM564m(re)
DM865m(re)
20. aug FY807m(re)
KE535s(re)
FT505m(re)
MM525m(re)
MM836m(re)
DM876m(re)
21. aug BMB532s(re)
FY537m(re)
22. aug
23. aug
24. augBB526m(re)
BB512m(re)
BMB837s(re)
BMB512s(re)
BMB540s(re)
FY828m(re)
FY829m(re)
FA504m(re)
KE538s(re)
DM550s(re)
MM845m
DM861m(re)
DM875s(re)
DS801s(re)
SU810s(re)
SU511s(re)
25. augBB524s(re)
BMB536m(re)
FT502m(re)
26. augBB511s(re)
FT503m(re)
27. aug BMB508s(re)
BMB528s(re)
BMB809s(re)
FT500s(re)
FY549s(re)
FA507s(re)
DM819m(re)
28. augBB525s(re)
BMB834m(re)
BMB839s(re)
FY542m(re)
FY545m(re)
FY527s(re)
FY809m(re)
KE505s(re)
KE518m(re)
KE814m(re)
KE830m(re)
FT506m(re)
KE537m(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
MM847m(re)
MM848m(re)
MM846m(re)
DM505m(re)
DM552m(re)
DM873m(re)
DM846m(re)
DS817s(re)
DS818m(re)
ST514s(re)
ST811s(re)
DS805s(re)
NAT805m(re)
29. aug
30. aug
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
DS817
Ændret til 24-tame-home-eksamen
DS817
Ændret til 24-tame-home-eksamen startende den 6. april.
DM552m
SN har godkendt at reeksamen afholdes om mundtlig eksamne.
BB528s(re)
Aflyst. Ingen tilmeldte studerende inden tidsfristen.
BMB833m(re)
SN har godkendt at reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen.
MM551s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
DM510m(re)
SN har godkendt at reeksamen i DM510 afholdes som mundtlig eksamen.
FA506(re)
Udskudt reeksamen fra 16. marts 2020
BMB530(re)
Udskudt reeksamen fra 16. marts 2020
MM831m(re)
Udskudt reeksamen fra 16. marts 2020
MM547m(re)
Udskudt reeksamen fra 16. marts 2020
DM534m(re)
Udskudt reeksamen fra 16. marts 2020
MM822m(re)
Udskudt reeksamen fra 16. marts 2020
FY546m(re)
Udskudt reeksamen fra 19. marts 2020
FY535(re)
Udskudt reeksamen fra 19. marts 2020
MM536m(re)
Udskudt reeksamen fra 25. marts 2020
BMB835m(re)
SN har godkendt at reeksamen afvikles som en mundtlig eksamen i stedt for en skriftlig.
BMB541m(re)
SN har godkendt at reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen.
BMB538m(re)
SN har godkendt at reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen.
BMB532s(re)
Ekstraordinæreksamen udbudt.
DM550s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts
BB526m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020. SN har godkendt at reeksamne afholdes som en mundtlig eksamen.
BB512m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020. SN har godkendt at eksamen afholdes som en mundtlig eksamen.
BMB837s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
SU810s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
BMB512s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
BMB540s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
FY828m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
FY829m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
FA504m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
SU511s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
KE538s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
MM845m
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
DM861m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
DM875s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
DS801s(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020
BMB536m(re)
SN har godkendt at reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen.
FT500s(re)
3. og sidste reeksamen inden førsteårsprøven
KE830m(re)
Ændret fra skriftlig prøve til mundtlig eksamen
KE537m(re)
Udskudt reeksamen fra 23. marts 2020. Eksamensdatoen er ændret fra den 24. august til den 28. august.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen