Eksamensdatoer for forår 2015

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2015
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
16. mar KE520m
KE816m
25. mar FF506m
26. mar FF506m
27. mar FF506m
31. mar MM515m


April 2015
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
7. apr FY507m
FY521m
FY806m
SU512
8. apr FY507m
FY521m
DM546m
FF505m
9. apr FY810m
FY523
FY512m
FY509m
DM546m
MM506m
MM812m
FF505m
10. aprBB524
BB525
FY810m
FY509m
FY523m
MM506m
DM546m
MM812m
FF505m
11. apr MM517m
13. apr BMB521
17. apr FF503
20. aprBB840
23. apr MM541m
24. apr MM541m


Maj 2015
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
18. maj NAT503m
19. maj NAT503m
20. maj NAT503m
21. maj NAT503m
22. maj SU809
25. majBB840(re)


Juni 2015
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun KE812m
SU503
2. jun FY517m
KE812m
3. jun KE530m
4. junBB518m
KE530m
5. jun
6. jun
7. jun
8. junBB507
BMB505
KE526m
FY511m
KE823m
DM507
ST815m
9. jun BMB825m
KE823m
KE526m
FY511m
ST520
MM515m
10. jun BF804m
11. jun BMB528
BMB507
BF804m
12. junBB511
KE525
FY812m
MM542m
MM833m
SU508m(re)
13. jun
14. jun
15. junBB528
KE523
FY815m
MM533
DM510m
MM511m
MM822m
DM844m
FF501m
NAT507m
16. jun FY522
FY507
DM510m
DM844m
DM837m
MM511m
MM822m
FF501m
NAT507m
17. junBB523
BMB510m
MM514m
MM543m
MM511m
FF501m
NAT806m
NAT507m
18. jun BMB510m
KE522m
MM543m
FF501m
NAT505m
NAT507m
19. junBB509
BMB510m
KE522m
FY816m
DM555m
DM843m
MM543m
FF501m
NAT805m
NAT507m
NAT505m
20. jun
21. jun
22. jun BMB510m
FY503
DM545
DM554
23. junBB526
BMB531
KE505
KE528m
ST514m
ST811m
SU511
24. junBB530m
FY807m
MM506m(re)
MM812m(re)
MM525m
NAT509m
NAT508m
25. junBB530m
BMB803m
BMB810m
KE518m
KE814m
DM846m
MM525m
NAT509m
NAT508m
26. junBB530m
KE518m
KE814m
MM525m
NAT509m
NAT508m
27. jun
28. jun
29. jun KE530m(re)
MM535m
MM824m
SU508m
SU514
BF805m
30. jun BMB508
BMB809
FY509m
FY811m
FY524m
KE530m(re)
DM553m
MM517m
DM508m
MM535m


August 2015
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug BMB505(re)
8. aug
9. aug
10. augBB525(re)
BMB206m(re)
KE504(re)
FY511m(re)
FY816m(re)
MM822m(re)
MM515m(re)
SU511(re)
BF804m(re)
11. augBB530m(re)
BB526(re)
BMB521(re)
FY806m(re)
KE518m(re)
KE814m(re)
MM542m(re)
MM833m(re)
NAT508m(re)
NAT509m(re)
12. augBB518m(re)
FY521m(re)
FY807m(re)
KE525(re)
FY507m(re)
MM535m(re)
MM824m(re)
NAT806m(re)
13. aug FY517m(re)
SU503(re)
FF501m(re)
NAT507m(re)
14. augBB523(re)
BMB803m(re)
KE812m(re)
KE522m(re)
FY522(re)
FY507(re)
MM511m(re)
FF506m(re)
15. aug
16. aug
17. augBB509(re)
BMB531(re)
FY503(re)
FY812m(re)
MM533(re)
SU512(re)
NAT805m(re)
18. aug BMB528(re)
BMB507(re)
BMB825m(re)
KE528m(re)
KE520m(re)
KE816m(re)
DM846m(re)
MM514m(re)
MM543m(re)
NAT503m(re)
NAT505m(re)
19. augBB507(re)
FY523m(re)
FY810m(re)
FY509m(re)
FY815m(re)
ST520(re)
ST815m(re)
20. augBB528(re)
BMB510m(re)
FY512m(re)
KE505(re)
MM541m(re)
ST514m(re)
ST811m(re)
DM554m(re)
DM545m(re)
FF505m(re)
BF805m(re)
21. augBB511(re)
BB524(re)
BMB508(re)
BMB809(re)
BMB810m(re)
FY811m(re)
FY509m(re)
FY524m(re)
KE526m(re)
KE823m(re)
DM505m(re)
DM507m(re)
DM510m(re)
DM545m(re)
DM546m(re)
DM553m(re)
DM554m(re)
DM555m(re)
MM517m(re)
DM508m(re)
DM837m(re)
DM843m(re)
DM844m(re)
DM845m(re)
MM525m(re)
SU809
FF503(re)
22. aug KE523(re)
23. aug
24. aug
25. aug KE517m(re)
26. aug
27. aug
28. aug
29. aug
30. aug
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
KE523
Omprøve for studerende, der fravalgte omprøven i februar
KE523(re)
Reeksamen for studerende, der dumpede den ordinære eksamen i januar eller omprøven i februar eller juni.
KE517m(re)
Eksamensaktivitet 10009512

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen