Eksamensdatoer for efterår 2021

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Oktober 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
15. oktBB905s
25. oktBB901m
SU518s
26. oktBB901m


December 2021
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
17. decBB907s
BB526s
20. dec SU518s


Januar 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. jan
3. janFA508s(re)
FT500s
DS808m
DM878m
4. janBB540m
BB537s
BMB509m
BMB533s
FY544m
FY548m
FY825s
FA505s
FA806m
MM859m
DS808m
DM878m
SU503s
5. jan BMB509m
FY544m
FY548m
KE507s
KE805m
MM555s
MM859m
DM548s
DM861s
DS808m
DM878m
SU504m
6. jan BMB509m
KE805m
FY548m
MM551s
DS808m
DM878m
SU504m
7. jan BMB530s
FY548m
DM878m
DS808m
ST521s
SU501m
SU502s
8. jan
9. jan
10. jan FT502m
MM552m
MM802m
MM851m
DM551m
DM847m
DS831m
SU501m
SU810s
11. jan FY535s
FY540m
KE521s
FA504s
FT502m
MM552m
MM802m
DM551m
DM847m
DS824m
DS831m
MM851m
SU501m
NAT808m
12. janBB525s
BB903m
BMB544s
FY540m
KE810s
FA808m
FT502m
DM551m
DM847m
DS831m
MM552m
MM851m
SU501m
13. janBB903m
FY829m
MM537s
MM540s
DM549s
DM551m
DM572m
DS820s
DS831m
MM851m
14. jan BMB511s
BMB504s
KE533m
KE820m
DM572m
DS831m
15. jan
16. jan
17. janBB547m
BMB837s
FT503m
MM531m
MM547m
MM831m
MM855s
DM572m
DS810m
SU803s
18. janBB547m
BMB532s
FY541m
FT503m
MM547m
DM571m
DM572m
DM550m
DM873m
DS810m
DS809m
MM531m
MM831m
SU511s
19. janBB547m
BB904m
BB551m(re)
FY541m
KE501s
FT503m
DM571m
DM550m
DM873m
DS810m
DS809m
20. janBB547m
BB847m
BB904m
FY828m
KE546s
KE826s
DM571m
DM550m
DM873m
DS810m
DS809m
21. janBB847m
BMB512s
BMB826m
FA807m
DM571m
DM550m
DM854m
DS810m
DS809m
DM873m
22. jan
23. jan
24. janBB531s
FY552m
FY546s
KE508m
KE538s
MM856s
DM536m
DM562m
DS830m
DM857m
ST817s
SU802s
25. jan BMB540s
DM562m
DS830m
DM885m
DM857m
DM536m
26. jan BMB541s
FT501s
KE528s
FA501s
DM562m
DS811m
DM885m
DS830m
DM857m
DM536m
SU519s(re)
NAT809m
27. janBB512s
BMB538s
BMB836m
FY512m
FY803s
KE551m
KE801s
FA506s
MM544m
MM835m
DM565s
DM840m
DS811m
DM864m
28. jan FY512m
DS800s(re)
MM544m
MM835m
SU520s
29. jan
30. jan
31. jan


Februar 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
21. febBB525s(re)
BMB509m(re)
BMB836m(re)
FT501s(re)
FY544m(re)
FY548m(re)
FY552m(re)
KE521s(re)
KE801s(re)
KE538s(re)
FA806m(re)
MM555s(re)
MM802m(re)
MM851m(re)
MM859m(re)
DM551m(re)
DM572m(re)
DM873m(re)
DS809m(re)
DS831m(re)
SU502s(re)
22. feb SU501m(re)
28. febBB531s(re)
BB903m(re)
BB526s(re)
BMB544s(re)
BMB532s(re)
BMB826m(re)
FY828m(re)
FA501s(re)
FT502m(re)
FA511m(re)
MM531m(re)
MM537s(re)
MM540s(re)
MM547m(re)
MM552m(re)
MM831m(re)
DM549s(re)
DM847m(re)
DS820s(re)
SU518s(re)
NAT809m(re)


Marts 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. mar FA511m(re)
7. marBB540m(re)
BB847m(re)
BB904m(re)
BMB512s(re)
BMB530s(re)
BMB541s(re)
BMB538s(re)
FY535m(re)
FY540m(re)
FT500s(re)
KE533m(re)
KE546m(re)
KE805m(re)
KE820m(re)
FA505s(re)
FA808m(re)
FA807m(re)
DM571m(re)
DM861m(re)
DS810m(re)
DS824m(re)
DM864m(re)
ST817s(re)
SU504m(re)
SU803s(re)
NAT808m(re)
14. marBB537s(re)
BMB533s(re)
BMB837s(re)
FY541m(re)
FY829m(re)
KE501s(re)
MM855s(re)
MM856s(re)
DM550m(re)
DS811m(re)
DS800s(re)
ST521s(re)
SU511s(re)
SU802s(re)
21. marBB547m(re)
BMB511s(re)
BMB540s(re)
BMB504s(re)
FY512m(re)
FY546s(re)
FY825s(re)
KE508m(re)
KE528m(re)
KE551m(re)
KE810s(re)
KE826s(re)
FA504s(re)
FT503m(re)
MM551s(re)
DM536m(re)
DM548s(re)
DM562m(re)
DM565s(re)
DM840m(re)
DM854m(re)
DM878m(re)
DS808m(re)
DS830m(re)
DM885m(re)
DM857m(re)
SU810s(re)
28. marBB512s(re)
FY803s(re)
FA506s(re)
DM558m(re)
DM534m(re)
MM544m(re)
MM835m(re)
SU520s(re)


Der tages forbehold for trykfejl.
FY535m(re)
Studienævnet har godkendt at reeksamen afholdes som en mundtlig eksamen.
KE528m(re)
Studienævnene har godkendt at reeksamen afvikles som mundtlig eksamen.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen