Eksamensdatoer for forår 2022

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
23. mar FY527s
FY528s


April 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
19. apr SU517s
25. apr ST818m


Maj 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
31. maj SU517s


Juni 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. jun BMB833s
FY550s
FY809m
KE522m
KE812m
DM867m
DS817s
2. jun KE522m
KE812 m
ST803m
MM103s
3. jun BMB507s
DM566s
4. jun
5. jun
6. jun
7. jun BMB546s
BMB839s
KE535s
FA507s
FT506m
MM550m
8. junBB507s
FY547m
FY833m
KE525m
KE825m
FT506m
MM550m
DM803m
ST816m
9. jun FY547m
KE525m
FT506m
MM543m
MM550m
DM803m
10. jun BMB542s
BMB543m
KE525m
FT506m
MM543m
MM550m
FF501m
11. jun
12. jun
13. jun BMB543m
FA503s
KE539m
KE553m
KE835m
DM510m
DS818m
FF501m
14. junBB847m
BMB543m
FY537m
KE553m
KE835m
MM565m
MM857m
DM510m
ST522m
FF501m
15. junBB511s
BB847m
BMB543m
FT504s
FY537m
FA503m
DM510m
ST522m
FF501m
16. jun BMB543m
BMB834m
FA503m
DM510m
ST514s
ST811s
DS805s
SU519s
FF501m
MM104m
17. jun BMB543m
BMB834m
FY812m
KE537s
KE830s
MM549s
DM510m
SU503s
FF501m
MM104m
18. jun
19. jun
20. junBB528s
FA508s
KE829m
MM539m
MM562s
MM850m
DM507s
DM553m
DS814s
NAT805m
21. jun BMB531s
BMB835s
FY542m
KE828m
FT505m
MM539m
DM553m
MM850m
NAT805m
22. jun FY542m
KE505s
FT505m
MM539m
MM566m
MM862m
MM863m
DM553m
DM883m
MM850m
23. junBB509s
FY542m
FT505m
MM539m
DM553m
DM883m
MM850m
MM105m
24. junBB551s
BMB508s
BMB809s
FY528s(re)
DM870s
DM868s
DS804s
MM850m
DM883m
DM553m
25. jun
26. jun
27. junBB525s
FY807m
MM533s
MM548m
MM525m
MM836m
DM552s
DS832m
28. jun BMB528s
BMB539s
BMB843m
FY545m
FY549s
KE518m
KE530m
KE814m
MM548m
MM525m
MM836m
DS832m
29. jun BMB536s
BMB825m
MM548m
DM552s
30. jun


August 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. aug
9. aug
10. augBB525s(re)
FA508s(re)
BMB543m(re)
BMB546s(re)
FT504s(re)
FY547m(re)
KE522m(re)
KE505s(re)
MM550m(re)
DM510m(re)
11. augBB509s(re)
BMB825m(re)
BMB839s(re)
FY528s(re)
FY542m(re)
KE530m(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
NAT805m(re)
12. augBB854m(re)
BMB835s(re)
FT501s(re)
FY537m(re)
FY833m(re)
KE539m(re)
KE825m(re)
DM534m(re)
DM867m(re)
DM883m(re)
ST803m(re)
SU503s(re)
13. aug
14. aug
15. aug BMB508s(re)
BMB544m(re)
BMB809s(re)
FY812m(re)
KE518m(re)
KE528s(re)
KE812m(re)
KE814m(re)
MM537s(re)
MM540s(re)
DM549s(re)
DM881m(re)
DS820s(re)
16. augBB537s(re)
KE501s(re)
FT503m(re)
DM870m(re)
DM868m(re)
DS804m(re)
17. aug FT500s(re)
MM533s(re)
SU810s(re)
18. aug KE537m(re)
FA507s(re)
FT505m(re)
MM555s(re)
MM565m(re)
MM857m(re)
DM566s(re)
19. aug BMB541m(re)
BMB538m(re)
KE521s(re)
FA501s(re)
DM507m(re)
DS814m(re)
20. aug
21. aug
22. augBB525s(re)
BB551s(re)
BMB536m(re)
FY527s(re)
KE829m(re)
FT502m(re)
DM550m(re)
DS817s(re)
23. aug BMB542m(re)
BMB843m(re)
FY545m(re)
KE553m(re)
KE835m(re)
MM525m(re)
MM566m(re)
MM836m(re)
MM850m(re)
MM862m(re)
MM863m(re)
DM553m(re)
ST816m(re)
ST818m(re)
SU517s(re)
24. augBB528s(re)
BB847m(re)
BMB528s(re)
BMB531s(re)
FY807m(re)
FY809m(re)
KE830s(re)
MM551s(re)
DM505m(re)
DM803m(re)
DS806m(re)
DM552s(re)
25. augBB507s(re)
BMB834m(re)
FY550s(re)
KE535s(re)
KE828m(re)
FA503m(re)
MM539m(re)
DS818m(re)
DS832m(re)
ST514s(re)
ST811s(re)
DS805s(re)
26. augBB511s(re)
BMB507s(re)
BMB539s(re)
BMB833m(re)
FY549s(re)
KE525m(re)
FT506m(re)
MM562s(re)
MM549s(re)
ST522m(re)
SU519s(re)
27. aug
28. aug
29. aug
30. aug
31. aug


Oktober 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
24. okt SU518s


December 2022
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
19. dec SU518s


Der tages forbehold for trykfejl.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen