Eksamensdatoer for forår 2019

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
22. mar FY528
KE816m
KE520m
27. mar FY523m
29. mar FY523m
FY527


April 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
3. apr DM546m
4. apr DM546m
5. apr DM546m
9. apr SU517
10. aprBB840
12. aprBB840m
26. apr MM843m


Maj 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
27. maj SU517
29. maj FA503


Juni 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. jun
2. jun
3. jun KE825m
4. junBB837m
BMB836m
BMB536
KE505
KE825m
FY524m
FY811m
DM868
DM870
DM566
DM865m
MM549
5. jun
6. junBB837m
MM836m
ST816m
MM525m
ST522m
DM555
MM102m
7. junBB837m
KE528
FY534
FY825
ST522m
ST803m
MM525m
ST816m
SU519
FY102m
8. jun
9. jun
10. jun
11. junBB525
BMB835
BMB531
KE830m
FA501
MM543m
MM548m
MM533
DM860m
SU503
NAT805m
12. jun BMB836m
KE823m
KE526m
MM548m
DM564
DM860m
MM543m
NAT805m
13. jun BMB508
BMB809
KE526m
FY528(re)
MM543m
MM548m
MM104m
14. junBB509
BMB839
BMB836m
KE504
FY823m
MM543m
MM548m
FF501m
15. jun
16. jun
17. junBB507
BMB510m
BMB834m
FY531m
KE522m
DM510m
DM846m
FF501m
18. jun BMB510m
BMB834m
FY531m
DM869m
DM510m
MM850m
DM553m
FF501m
19. jun BMB510m
FY531m
ST811m
DM510m
ST514m
DM553m
FF501m
20. jun BMB510m
KE814
KE518
KE812m
DM510m
DM553m
FF501m
MM105m
21. junBB511
BB524
BMB510m
BMB833m
KE812m
DM510m
DM553m
DM507
FF501m
22. jun
23. jun
24. jun BMB833m
FY816m
FA503m
MM539m
ST514m
ST811m
25. jun BMB539
FA503m
MM539m
NAT510m
26. jun KE508m
FA503m
MM550m
MM539m
27. junBB825m
KE828m
KE508m
FY522m
KE529m
FA503m
MM550m
DM873m
MM539m
DM552
28. junBB528
BB825m
BMB507
BMB825m
BMB528
KE828m
KE530m
KE535
FY530m
FY807m
KE529m
FY812m
FA503m
MM550m
DM873m
MM539m
DM552
29. jun
30. jun


August 2019
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfagligeEfteruddannelse
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. augBB824m(re)
BMB834m(re)
BMB836m(re)
BMB539(re)
BMB541m(re)
BMB538m(re)
FY807m(re)
FY524m(re)
FY812m(re)
KE814m(re)
KE518m(re)
KE530m(re)
KE528(re)
FA503m(re)
FY811m(re)
MM843m(re)
ST514m(re)
ST811m(re)
MM550m(re)
MM549(re)
MM533(re)
MM551(re)
MM555(re)
MM559m(re)
NAT510m(re)
8. aug BMB536m(re)
FY530m(re)
ST803m(re)
9. aug SU519(re)
10. aug
11. aug
12. augBB525(re)
BB507(re)
BB509(re)
DM547(re)
MM540(re)
MM537(re)
DM549(re)
13. aug BMB835(re)
BMB510m(re)
14. aug KE522m(re)
KE504(re)
15. augBB825m(re)
BB511(re)
BB528(re)
BMB825m(re)
KE825m(re)
KE812m(re)
FY823m(re)
FY825(re)
KE508m(re)
FA501m(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
16. aug BMB531(re)
DM550m(re)
FY102m(re)
17. aug
18. aug
19. augBB524(re)
BB537m(re)
MM536m
20. aug DM860m(re)
DM553m(re)
DM865m(re)
MM850m(re)
DM546m(re)
DM870m(re)
DM873m(re)
DM510m(re)
DM869m(re)
DM868m(re)
DM566m(re)
DM846m(re)
DM871m(re)
DM872(re)
21. aug BMB528(re)
BMB507(re)
DM552(re)
22. aug KE535(re)
FY534(re)
FY527(re)
FY531m(re)
KE505(re)
DM552(re)
SU503(re)
23. aug
24. aug
25. aug
26. aug KE538(re)
FY530m(re)
27. aug FY528(re)
FY523m(re)
28. aug BMB809(re)
BMB508(re)
BMB839(re)
MM539m(re)
29. aug ST522m(re)
MM525m(re)
DM507m(re)
ST816m(re)
DM505m
30. augBB837m(re)
BMB833m(re)
KE823m(re)
KE830m(re)
KE526m(re)
FY816m(re)
KE529m(re)
FY522m(re)
KE828m(re)
MM836m(re)
ST523(re)
ST813(re)
MM512m(re)
MM842(re)
SU517(re)
NAT511m(re)
NAT805m(re)
NAT509m(re)
FF503(re)
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
FA503
E-test forud for den mundtlige eksamen i slutningen af juni.
DM555
Det sidste mulige eksamensforsøg i DM555 jfr. overgangsordningen.
KE538(re)
Ekstraordinær reeksamen
FY530m(re)
2. og 3. eksamensforsøg afholdes hhv. i starten og slutningen af august.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen