Eksamensdatoer for efterår 2016

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

November 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
8. nov BMB830m
21. nov FY514m
23. nov KE529m
24. nov KE529m
25. nov KE529m


December 2016
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
12. dec SU504m
13. dec SU504m
14. dec SU504m
16. dec SU809


Januar 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. jan DM548
ST521
FF502m
3. janBB531
FA505
KE801
FF502m
4. janBB512
MM538
MM551
SU803
FF502m
5. janBB807
FY817
FY526m
DM803m
SU502
SU516
6. jan KE504
DM803m
7. jan
8. jan
9. janBB537
BMB537
BMB538
10. jan KE523
MM537
DM547
DM549
11. janBB538m
BMB512
KE826
MM802m
SU518
12. janBB538m
FY803
13. janBB815
KE525
14. jan
15. jan
16. janBB525
BB521
BMB530
BMB533
FY529
FA807m
17. jan FY521m
KE825m
FA807m
DM557m
DM851m
DM543m
MM835m
MM544m
FF503
FF507m
18. jan BMB511
FA506m
FY508m
KE827
FY521m
MM544m
MM835m
DM557m
DM543m
BF803m
19. jan FA506m
FY508m
SU802
NAT810m
NAT811m
NAT812m
20. janBB526
FA506m
KE521
FA806m
MM552m
DM853m
DM544m
SU501m
21. jan FA506m
KE828m
22. jan
23. janBB841m
BMB508
FY801m
FA506m
MM555
MM822m
SU501m
24. jan FY504m
FY801m
FA506m
SU501m
FF502m
25. janBB510m
FA802
BMB504
BMB826m
FY504m
KE818m
KE533m
KE820m
KE522m
DM551m
DM847m
DM823m
SU501m
26. janBB510m
KE818m
KE533m
KE820m
KE522m
DM551m
MM545m
MM547m
SU501m
FF506m
27. janBB510m
BMB207m
FA504
KE818m
KE533m
KE820m
KE517
DM551m
MM545m
DM555m
SU501m
NAT809m
NAT808m
28. jan
29. jan
30. jan BMB509m
KE507m
SU810
SU512
31. jan BMB832m
BMB532
BMB509m
KE507m
FY511m
FY512m
FY802m
KE805m
DM854m
DM555m
MM531m
MM831m


Februar 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
20. feb KE827(re)


Marts 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
13. marBB538m(re)
BMB509m(re)
BMB830m(re)
BMB530(re)
BMB538(re)
FY514m(re)
FY521m(re)
FA504(re)
KE826(re)
KE517(re)
MM545m(re)
MM547m(re)
MM831m(re)
MM531m(re)
SU501m(re)
SU810(re)
NAT809m(re)
20. marBB537(re)
BB815(re)
BMB504(re)
BMB511(re)
BMB202m(re)
FY526m(re)
FY802m(re)
KE506m(re)
FA505(re)
FY529(re)
DM551m(re)
DM555m(re)
DM556m(re)
DM557m(re)
DM558m(re)
DM851m(re)
DM853m(re)
DM854m(re)
MM810m(re)
MM551(re)
MM555(re)
DM534m(re)
MM552m(re)
DM543m(re)
DM847m(re)
DM803m(re)
MM538(re)
NAT810m(re)
NAT811m(re)
NAT812m(re)
27. marBB512(re)
BB525(re)
BMB826m(re)
FA506m(re)
KE805m(re)
FY817(re)
KE523(re)
FY516m(re)
FA806m(re)
MM802m(re)
MM536m(re)
SU809(re)
BF803m(re)


April 2017
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
3. aprBB521(re)
BMB530m(re)
BMB832m(re)
BMB533(re)
FY504 m(re)
KE525(re)
KE801(re)
MM822m(re)
SU802(re)
FF507m(re)
10. aprBB531(re)
BB841m(re)
FA802(re)
BMB512(re)
BMB537(re)
BMB207m(re)
FY511m(re)
KE507m(re)
FY803(re)
KE521(re)
DM548(re)
SU518(re)
NAT808m(re)
18. aprBB510m(re)
BMB532(re)
FY508m(re)
KE529m(re)
KE818m(re)
KE533m(re)
KE820m(re)
ST521(re)
SU516(re)
FF503(re)
FF507(re)
24. apr FY512m(re)
FY801m(re)
KE825m(re)
KE828m(re)
FA502m(re)
MM544m(re)
MM537(re)
DM547(re)
DM549(re)
MM835m(re)
SU504m(re)
SU502(re)
SU803(re)
FF503(re)


Der tages forbehold for trykfejl.
BB526
3. og sidste eksamen i 04006002. Der udbydes ingen reeksamen.
FF502m
Eksamenselement d 07008902 2014/2015 samt eksamenselement e 13013622 2015/2016.
KE522m
Ekstraordinært udbudt eksamen i eksamenselement b 10012902 for omgængere.
FF506m
Eksamenselement c 07009902
SU512
3. og sidste eksamen i 29004002. Der udbydes ingen reeksamen
MM536m(re)
Der afholdes en mundtlig reeksamen som erstatning for hhv. obligatoriske opgaver a og obligatoriske opgaver b.
FF503(re)
Der afholdes to reeksamener den 18. april i FF503. Det er hhv. reeksamen i obligatoriske opgaver og reeksamen i skriftlige rapporter over laboratorieøvelser. Begge reeksamener afholdes som 2 timers take-home eksamener.
FF507(re)
Der afholdes to reeksamener den 18. april i FF507. Det er hhv. reeksamen i obligatoriske opgaver og reeksamen i skriftlige rapporter over laboratorieøvelser. Begge reeksamener afholdes som 2 timers take-home eksamener.
FA502m(re)
Reeksamen i de to skriftlige test i eksamenselement b afholdes som en mundtlig eksamen.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen