Eksamensdatoer for forår 2023

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
22. mar FY528s
FY527s


Juni 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun FY835m
KE812m
KE825m
DS817s
DS818m
ST817s
2. jun BMB843m
FY550s
3. jun
4. jun
5. jun
6. jun BMB507s
BMB833s
KE518m
KE530m
KE535s
KE814m
MM570m
DM576s
ST522m
ST816m
DM505s
NAT805m
7. jun BMB546s
FT504s
FY549s
KE814m
MM570m
DM552s
ST522m
NAT805m
8. jun KE505s
MM570m
9. junBB507s
BMB839s
FT506m
MM565m
MM857m
ST811s
SU503s
FF501m
10. jun
11. jun
12. junBB509m
BMB825m
FT506m
MM549s
MM850m
DM553m
ST514s
DS805s
SU519s
FF501m
13. junBB509m
KE522m
FT506m
MM571m
DM553m
DM575m
FF501m
14. junBB509m
BMB508s
BMB809s
FY547s
FT506m
MM543m
MM571m
DM553m
DM575m
FF501m
15. junBB509m
KE553m
KE835m
FA507s
MM543m
DM553m
DM575m
DM861s
FF501m
16. jun KE553m
MM566m
MM862m
MM863m
DM575m
FF501m
17. jun
18. jun
19. junBB525s
BB528s
BMB547s
BMB834m
BMB528s
MM548m
DM510m
DM880s
20. jun BMB834m
FY809m
KE539m
KE837m
MM533s
MM548m
DM510m
SU517s
21. jun FY542m
KE837m
FT505m
MM548m
MM525m
MM836m
DM510m
22. junBB511s
BB551s
BMB542s
BMB543m
FY542m
FY545m
KE537s
FT505m
MM525m
MM572s
DM510m
DM879s
23. jun BMB543m
FY528s(re)
DM846m
24. jun
25. jun
26. jun BMB543m
BMB835s
BAKE501m
FA503s
BAKE502m
BAKE500m
DM566s
DM870s
DM868s
DS804s
27. jun BMB531s
BMB543m
FY537m
KE828m
28. jun BMB543m
FY537m
FA503m
29. junFA508s
BMB543m
FY812m
FA503m
DM578s
DM507s
DS832m
DM891m
DS814s
NAT816m
NAT817m
NAT818m
30. jun BMB536s
BMB550s
FY807m
KE525m
KE525s
MM562s
NAT817m


August 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. aug
8. aug
9. augBB507s(re)
BB537s(re)
BMB541s(re)
BMB538m(re)
FT500s(re)
FY547s(re)
KE521s(re)
KE518m(re)
KE528s(re)
DM870m(re)
DM868m(re)
DS804m(re)
DS817m(re)
ST520m(re)
SU519s(re)
NAT816m(re)
NAT818m(re)
10. aug BMB547s(re)
FY835m(re)
KE539m(re)
KE812m(re)
FA507s(re)
DM505m(re)
MM571m(re)
DM576s(re)
11. aug BMB825m(re)
BMB835m(re)
FT501s(re)
FY527m(re)
KE522m(re)
KE828m(re)
FA501s(re)
MM565m(re)
MM857m(re)
DM861s(re)
12. aug
13. aug
14. aug BMB508s(re)
BMB809s(re)
FY528s(re)
FY537m(re)
KE530m(re)
DS806m(re)
DM552m(re)
ST522m(re)
ST816m(re)
15. aug BMB546s(re)
BMB843m(re)
FT504s(re)
KE825m(re)
MM533s(re)
MM525m(re)
MM836m(re)
16. augBB525m(re)
FY807m(re)
KE501s(re)
FT502m(re)
FT503m(re)
DM536m(re)
DM574m(re)
DM880s(re)
17. augBB525s(re)
BB511s(re)
FA508s(re)
BMB542m(re)
BMB543m(re)
BMB833m(re)
FY550s(re)
KE553m(re)
KE835m(re)
KE837m(re)
MM850m(re)
DM566m(re)
DM553m(re)
DM891m(re)
ST817s(re)
NAT817m(re)
18. aug BMB531s(re)
FY812m(re)
MM549s(re)
MM536s(re)
MM572s(re)
DM578m(re)
DM507m(re)
DS814m(re)
SU517s(re)
19. aug
20. aug
21. aug BMB550s(re)
BMB834m(re)
BMB528s(re)
FA506s(re)
KE537s(re)
FT506m(re)
DM578m(re)
DM507m(re)
DS814m(re)
MM562s(re)
22. augBB509m(re)
BMB507s(re)
BMB544s(re)
FY542m(re)
KE814m(re)
DM510m(re)
DS832m(re)
23. aug BMB547s(re)
MM566m(re)
MM568s(re)
MM862m(re)
MM863m(re)
DM549s(re)
MM537s(re)
24. augBB551s(re)
BMB550s(re)
FY545m(re)
FY549s(re)
FY809m(re)
KE525m(re)
FA503m(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
MM570m(re)
DM575m(re)
25. augBB528s(re)
BMB536m(re)
BMB839s(re)
KE505s(re)
KE535s(re)
FA809s
FT505m(re)
DM846m(re)
DS818m(re)
DM879s(re)
ST514s(re)
ST811s(re)
DS805s(re)
SU503s(re)
NAT805m(re)
26. aug
27. aug
28. aug
29. aug
30. aug
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
BMB538m(re)
Omlagt til mundtlig grundet 9 eller færre studerende tilmeldt.
DM870m(re)
Omlagt til mundtlig grundet 24 eller færre tilmeldte.
DM868m(re)
Omlagt til mundtlig grundet 24 eller færre tilmeldte.
DS804m(re)
Omlagt til mundtlig grundet 24 eller færre tilmeldte.
BMB835m(re)
Omlagt til mundtlig grundet færre fem eller færre deltagere.
DM552m(re)
Omlagt til mundtlig 9 eller færre tilmeldt.
BB525m(re)
16. august (N100008132) efterårsdelen. Omlagt til mundtlig reeksamen grundet 4 eller færre studerende tilmeldte
BB525s(re)
17. august (N100008102) forårsdelen.
BMB833m(re)
Omlagt til mundtlig grundet 9 eller færre studerende tilmeldt.
DM566m(re)
Omlagt til mundtlig grundet10 eller færre studerende tilmeldt.
BMB550s(re)
BMB550 21. august (N200040102) 3.prøveforsøg.
BMB547s(re)
BMB547 23. august (N200042132) 3.prøveforsøg
BMB536m(re)
Omlagt til mundtlig grundet 10 eller færre deltagere.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen