Eksamensdatoer for efterår 2023

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Oktober 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
13. oktBB913s
23. oktBB901m
KE838m
24. okt BMB830m
MM845m
SU518s
25. okt MM845m
26. okt BMB830m


December 2023
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
18. decBB526s
BMB545m
BMB841m
SU518s
19. decBB804m
SU504m
21. dec DM565m
SU504m
22. dec SU504m


Januar 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jan
2. jan
3. janBB540m
KE501s
MM865m
SU802s
4. janBB531s
FA504s
MM567s
5. jan BMB540s
FY535s
FT500s
FY836s
KE551m
KE826s
DS802s
6. jan
7. jan
8. jan BMB509m
KE810s
KE538s
MM851m
MM859m
DM551m
DM860m
SU502s
SU803s
9. jan BMB509m
MM537s
MM568s
MM859m
DM551m
DM547s
DM549s
DS820s
SU519s(re)
10. jan BMB550s
BMB509m
FA808m
FY555m
DM548s
DM551m
DM588s
MM835m
MM544m
11. janBB512s
BB525s
FT501s
FY555m
KE533m
KE820m
FA506s
MM544m
MM835m
DM551m
DM893m
12. jan BMB533s
FY546s
FY556s
FY812m
KE521s
KE528s
MM835m
MM544m
DS824m
SU811m
13. jan
14. jan
15. jan BMB538s
FA806m
NAT808m
16. janBB547m
FY541s
FT502m
KE508m
KE546s
KE801s
MM558s
MM536s
MM855s
MM856s
DS831m
SU811m
SU516s
SU520s
17. janBB547m
FT502m
DM571m
DS831m
DM889m
SU811m
18. janBB547m
BB537s
BMB512s
FY544m
FT502m
DM571m
DM581s
DS831m
SU811m
19. janBB547m
BB552m
BB904m
BMB544s
FY544m
FY803s
KE555s
KE805m
FA505s
MM531m
MM547m
MM831m
DM552m(re)
DM571m
DS817s
DS831m
DM888m
SU811m
20. jan
21. jan
22. jan FY828m
MM552m
DM840m
DM847m
DM878m
DS808m
SU501m
NAT817m
23. jan BMB530s
FY828m
KE507m
MM552m
DM847m
DS808m
DM878m
SU501m
NAT817m
24. jan BMB844s
FY552m
DM847m
DS811m
DS808m
DM878m
MM552m
SU501m
NAT817m
25. janBB551m(re)
FT503m
DM536m
DM574m
DS811m
SU501m
NAT817m
26. jan BMB541s
FT503m
FY554m
FY809m
FA807m
DM536m
DM565s
DM574m
DS811m
DM886m
SU511s
SU501m
27. jan
28. jan
29. janBB903m
BMB532s
FY548m
FY837m
FA501s
FA512m
MM802m
DM536m
DM574m
DM873m
DM860m
DS810m
DS809m
DS830m
DM857m
ST521s
ST524s
30. jan BMB511s
BMB504s
FY548m
FY837m
KE554m
MM802m
DM536m
DM574m
DM572m
DM873m
DS809m
DS830m
DM857m
DS810m
31. jan BMB547s


Februar 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
14. feb DS810m(re)
19. febBB525s(re)
BB526s(re)
BB531s(re)
BB903m(re)
BMB512s(re)
BMB540s(re)
BMB541s(re)
BMB538s(re)
BMB504s(re)
FT501s(re)
FY552m(re)
FY546s(re)
FY556s(re)
KE521s(re)
KE528s(re)
KE551m(re)
FA506s(re)
MM567s(re)
MM851m(re)
MM859m(re)
DM551m(re)
DM581s(re)
DM860m(re)
DS817s(re)
DM894m(re)
SU802s(re)
NAT817m(re)
26. febBB836m(re)
BMB533s(re)
BMB544s(re)
FT502m(re)
FA513m(re)
FY535s(re)
FY836s(re)
KE805m(re)
KE826s(re)
KE838m(re)
KE538s(re)
MM552m(re)
MM865m(re)
DM847m(re)
DS811m(re)
DM878m(re)
DS808m(re)
DM888m(re)
SU511s(re)


Marts 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
4. marBB540m(re)
BB552m(re)
BB904m(re)
BMB511s(re)
BMB530s(re)
BMB547s(re)
BMB844s(re)
FT503m(re)
FY554m(re)
FY803s(re)
FY828m(re)
KE508m(re)
KE546s(re)
KE810s(re)
FA504s(re)
FA501s(re)
FA808m(re)
MM531m(re)
MM537s(re)
MM547m(re)
MM568s(re)
MM831m(re)
DM547s(re)
DM568m(re)
DM571m(re)
DM572m(re)
DM549s(re)
DS820s(re)
DM889m(re)
SU504m(re)
6. mar KE554m(re)
11. marBB547m(re)
BB537s(re)
BB804m(re)
FA511s(re)
FY548m(re)
FY555m(re)
FY812m(re)
FY809m(re)
FY837m(re)
KE501s(re)
KE555s(re)
FA512m(re)
FA807m(re)
MM802m(re)
MM845m(re)
DM536m(re)
DM574m(re)
DM873m(re)
DS809m(re)
DS824m(re)
DM886m(re)
DM893m(re)
SU811m(re)
SU518s(re)
SU501m(re)
NAT808m(re)
18. marBB512s(re)
BB901m(re)
BB913s(re)
BMB509m(re)
BMB532s(re)
BMB550s(re)
FT500s(re)
FY541s(re)
KE533m(re)
KE507m(re)
KE801s(re)
KE820m(re)
FA505s(re)
FA806m(re)
MM544m(re)
MM835m(re)
DM565m(re)
DM573m(re)
DS802s(re)
DS830m(re)
DS831m(re)
DM857m(re)
ST521s(re)
ST524s(re)
SU520s(re)
SU502s(re)
SU803s(re)


April 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
8. apr FY544m(re)
FY829m(re)
MM558s(re)
MM536s(re)
MM855s(re)
MM856s(re)
DM548s(re)
DM588s(re)
DM840m(re)


Der tages forbehold for trykfejl.
SU519s(re)
Ekstraordinær eksamen.
DM552m(re)
Omlagt til mundtlig reeksamen da der er 9 eller færre tilmeldt.
BB551m(re)
Ekstraordinær eksamen

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen