Eksamensdatoer for forår 2024

Efterår 2024 |Forår 2024 |Efterår 2023 |Efterår 2022
Efterår 2021 |Efterår 2020 |Forår 2023 |Forår 2022
Forår 2021 |Forår 2020 |Efterår 2019 |Forår 2019
Efterår 2018 |Forår 2018 |Efterår 2017 |Forår 2017
Efterår 2016 |Forår 2016 |Efterår 2015 |Forår 2015
Efterår 2014 |Forår 2014 |Efterår 2013 |Forår 2013
Efterår 2012 |Forår 2012 |Efterår 2011 |Forår 2011
Efterår 2010 |Forår 2010 |Efterår 2009 |Forår 2009

 

Oversigt for alle

Marts 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
22. mar FY528s
FY527s


April 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
15. apr ST818m


Maj 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
21. maj MM573m


Juni 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. jun
2. jun
3. jun BMB833s
BMB528s
FY549s
FY833m
KE812m
FT505m
MM565m
MM572s
MM857m
DM582m
DM880s
ST817s
4. jun BMB546s
FT507m
MM562s
DM582m
5. jun
6. jun BMB543m
BMB839s
FY542m
FY831m
KE828m
FT507m
MM543m
DM582m
DS806s
DM896m
ST803m
SU517s
7. junBB528s
BMB543m
FY542m
KE535s
KE828m
FT507m
MM543m
DM576s
DM582m
DM896m
8. jun
9. jun
10. jun BMB543m
FY838m
KE525m
11. junBB509m
BMB531s
BMB543m
FY545m
MM570m
MM850m
DM553m
DM583s
DS832m
SU519s
NAT817m
12. junBB509m
BMB543m
FY545m
MM570m
DM553m
DS832m
SU503s
NAT817m
13. jun BMB543m
BMB834m
FY550s
MM548m
MM570m
DM553m
14. junBB507s
BMB834m
KE530s
FA507s
FT506m
MM548m
DM553m
DS817s
DM879s
AI501s
FF501m
15. jun
16. jun
17. jun BMB508s
BMB809s
FT506m
DM575m
DM870s
DM868s
DS804s
FF501m
18. jun BMB835s
FY825s
KE518m
KE814m
FT506m
DM575m
FF501m
19. junBB511s
KE814m
FA503s
FT506m
MM571m
DM510m
DM575m
FF501m
20. jun BMB542s
FY547s
KE537s
MM525m
MM549s
MM571m
MM836m
DM510m
DM575m
DM885m
ST522m
ST816m
FF501m
NAT818m
21. junBB551s
BMB507s
FY835m
MM525m
DM510m
DM575m
DM885m
FF501m
NAT818m
22. jun
23. jun
24. junFA508s
BMB550s
KE522m
FA503m
KE837m
25. junBB525s
BMB848m
BMB847m
KE539m
FA503m
KE837m
ST514s
DS805s
26. jun FY807m
27. jun BMB536s
FY528s(re)
KE505s
KE553m
KE835m
MM533s
28. jun BMB547s
BMB836m
FT504s
FY537m
FY839m
KE825m
DM578s
DM507s
DS818m
DM883m
DS814s
NAT805m
29. jun
30. jun


August 2024
BiologiBMBFKFIMADASUNDTværfaglige
1. aug
2. aug
3. aug
4. aug
5. aug
6. aug
7. augBB511s(re)
BMB550s(re)
BMB848m(re)
BMB847m(re)
FY528s(re)
FY547s(re)
FY831m(re)
KE539m(re)
KE505s(re)
KE828m(re)
FT507m(re)
FT507m(re)
FT507m(re)
MM549s(re)
MM571m(re)
DM510m(re)
DM575m(re)
DM870s(re)
DM868s(re)
DS804s(re)
DM885m(re)
ST522m(re)
ST816m(re)
SU503s(re)
8. aug BMB543m(re)
KE522m(re)
FT503m(re)
DM547 s(re)
DM536m(re)
DM549s(re)
DM860m(re)
DM846m(re)
DS820s(re)
MM537s(re)
9. augBB537s(re)
BB551s(re)
BMB836m(re)
FT501s(re)
FY825s(re)
MM536s(re)
DM574m(re)
DS818m(re)
NAT805m(re)
10. aug
11. aug
12. aug BMB547s(re)
FY549s(re)
FY838m(re)
KE553m(re)
KE835m(re)
FA503m(re)
MM562s(re)
MM850m(re)
DM551m(re)
DM553m(re)
DM573m(re)
DS832m(re)
NAT817m(re)
13. aug KE837m(re)
ST520m(re)
MM568s(re)
14. aug BMB839s(re)
KE825m(re)
MM566m(re)
DM505m(re)
DM576s(re)
DS806m(re)
ST818m(re)
15. aug BMB508s(re)
BMB531s(re)
BMB809s(re)
FY542m(re)
FY807m(re)
KE530s(re)
KE535s(re)
FA507s(re)
FA501s(re)
MM543m(re)
MM548m(re)
16. augBB528s(re)
BMB550s(re)
BMB833s(re)
FY839m(re)
KE812m(re)
DM582m(re)
DS839s(re)
17. aug
18. aug
19. augFA508s(re)
BMB541s(re)
BMB538s(re)
BMB835s(re)
FY835m(re)
FT502m(re)
MM572s(re)
DM880s(re)
DM896m(re)
ST817s(re)
NAT818m(re)
20. augBB509m(re)
BMB507s(re)
BMB546s(re)
FT504s(re)
FY537m(re)
KE521s(re)
KE537s(re)
KE518m(re)
KE528s(re)
KE814m(re)
MM565m(re)
MM570m(re)
MM857m(re)
DM883m(re)
SU519s(re)
21. augBB525s(re)
FT500s(re)
ST514s(re)
ST803m(re)
DS805s(re)
22. aug BMB542m(re)
KE501s(re)
FT506m(re)
23. augBB525s(re)
BB507s(re)
BMB536s(re)
BMB547s(re)
BMB834m(re)
BMB528s(re)
FY545m(re)
FY550s(re)
FY527s(re)
FY833m(re)
KE525m(re)
AI501s(re)
MM533s(re)
MM525m(re)
MM573m(re)
MM836m(re)
DM583s(re)
DS817s(re)
DM879s(re)
SU517s(re)
24. aug
25. aug
26. aug DM507m(re)
DM578m(re)
DS814m(re)
27. aug BMB544s(re)
DM507m(re)
DM578m(re)
DS814m(re)
28. aug
29. aug
30. aug FA809s
31. aug


Der tages forbehold for trykfejl.
BMB547s(re)
BMB547 12. august (EKA N200042132) 3. prøveforsøg
BMB550s(re)
BMB550 16. august (EKA N200044152) 3. prøveforsøg.
BB525s(re)
BB525 21. august (EKA N100008132) 3. prøveforsøg.

Tid og sted

Tid og sted for eksamen bliver kan ses i system DE-Digital Eksamen og slås op på itslearning.

Se også:

Praktisk info om eksamen